ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת המדפסות HP Officejet Pro 8100 - הטקסט או התמונה המודפסים נטויים או עקומים

הבעיה
הטקסט או התמונה בדף המודפס נטויים לצד אחד או עקומים.
חשוב: כדי לפתור את הבעיה, עליך לנסות את הפתרונות האלה לפי סדר הופעתם.
פתרון ראשון: טען נייר כראוי
בצע את השלבים הבאים לטעינת נייר במדפסת.
 1. משוך החוצה את מגש הנייר.
  איור : משוך החוצה את מגש הנייר
  תמונה: משוך החוצה את מגש הנייר.
 2. הוצא את כל הנייר מהמגש.
 3. הסט את מכווני רוחב הנייר עד הקצה.
 4. טען 10 עד 25 גיליונות נייר לבן רגיל, נקי ולא משומש כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה במרכז המגש.
  איור : טען נייר רגיל
  תמונה: טען נייר רגיל.
 5. ודא שערימת הנייר אינה גבוהה ממכוון ערימת הנייר שבצד המגש.
  איור : אל תעמיס את המגש יתר על המידה
  תמונה: אל תעמיס את המגש יתר על המידה.
 6. לחץ לחיצה ממושכת על תפסי שחרור מכווני הנייר משמאל ובראש פנים מגש הנייר, והחלק את מכווני הנייר כלפי פנים עד שינוחו כנגד קצות הנייר. אל תדחף את המכוון כך שיהיה הדוק מדי כנגד הנייר.
  איור : כוונן את מכווני הנייר.
  תמונה: כוונון מכווני רוחב הנייר.
 7. הכנס את מגש הנייר בחזרה.
  איור : הכנס מחדש את מגש הנייר
  תמונה: הכנס את מגש הנייר בחזרה.
 8. משוך כלפי חוץ את מאריך מגש הפלט.
  איור : משוך כלפי חוץ את מאריך מגש הפלט
  תמונה: משוך כלפי חוץ את מאריך מגש הפלט.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון שני: ודא שהמדפסת אינה חורגת מסיבולת ההטיה
בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהמדפסת פועלת בטווח סיבולת ההטיה המותר שלה.
 1. טען נייר לבן רגיל לא משומש במגש הנייר.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן 'ביטול' () במשך שלוש שניות, ולאחר מכן שחרר את הלחצן. הדוח יודפס.
שלב שני: בדוק שהמדפסת לא חורגת מסיבולת ההטיה
בצע את השלבים הבאים לשימוש בדף הבדיקה של המדפסת כדי לבדוק אם המדפסת פועלת בטווח סיבולת ההטיה שלה.
 1. אתר את שני סימני המדידה בדף הבדיקה. סימן המדידה העליון דומה ל-T, וסימן המדידה התחתון מכיל שני קווים אנכיים מעל קו אופקי.
   איור : סימני המדידה בדף מצב המדפסת
   תמונה: סימני מדידה בדף הבדיקה.
  1. סימן המדידה העליון, שנראה כמו 'T'
  2. סימן המדידה התחתון, שנראה כמו שני קווים אנכיים מעל קו אופקי
 2. קפל את דף הבדיקה לחצי לרוחבו כדי לבדוק את סיבולת ההטיה.
  • הקווים האופקיים בשני סימני המדידה אמורים להיות חופפים בדיוק.
  • הקו הבודד בסימן המדידה העליון אמור להיות בין שני הקווים שבסימן המדידה התחתון.
   איור : דוגמה לסיבולת הטיה
   תמונה: דוגמה לסיבולת הטיה.
  1. דוגמה לסיבולת הטיה טובה
  2. דוגמה של סיבולת הטיה גרועה
 • אם המדפסת נמצאת בטווח סיבולת ההטיה, המשך לשלב הבא כדי לנקות את הגלילים.
 • אם המדפסת לא נמצאת בטווח סיבולת ההטיה, דלג אל הפתרון הבא של מסירת המדפסת לתיקון.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה ונטולת סיבים, או כל מטלית שלא תתפורר או תשאיר סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למוצר)
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 5. סובב את המוצר כך שתוכל לגשת לצדו האחורי.
 6. לחץ על הלחצנים משני צדי יחידת ההדפסה הדו-צדדית, והוצא אותה. הנח את יחידת ההדפסה הדו-צדדית בצד.
  איור : הסר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית
  הסר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 7. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 8. לחץ את המטלית כנגד גלילי הזנת הנייר בתוך המוצר, וסובב את הגלילים מעלה באצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : גלילי הזנת הנייר
  איור של גלילי הזנת הנייר במוצר
 9. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 עד 15 דקות.
שלב רביעי: נקה את הגלילים של היחידה להדפסה דו-צדדית
 1. בדוק את ארבעת הגלילים הלבנים מחוץ ליחידת ההדפסה הדו-צדדית. ודא שהגלילים נקיים, אין בהם פיסות נייר, והם מסתובבים בחופשיות.
  איור : בדוק את ארבעת הגלילים הלבנים מחוץ ליחידת ההדפסה הדו-צדדית
  תמונה: בדוק את ארבעת הגלילים הלבנים מחוץ ליחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 2. פתח את יחידת ההדפסה הדו-צדדית. אחוז בשני צידי יחידת ההדפסה הדו-צדדית, והשתמש באגודליך כדי ללחוץ כלפי מטה על שני התפסנים בראש יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 3. בדוק את שלושת גלילי הזנת הנייר הגדולים ואת שני גלילי הזנת הנייר הקטנים בתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית. ודא שהגלילים נקיים, אין בהם פיסות נייר, והם מסתובבים בחופשיות.
  איור : חמשת גלילי הזנת הנייר בתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית
  תמונה: חמשת דלילי הזנת הנייר בתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 4. נקה את כל הגלילים של יחידת ההדפסה הדו-צדדית באותו אופן שבו ניקית את הגלילים בתוך המדפסת.
 5. הנח לגלילי יחידת ההדפסה הדו-צדדית להתייבש במשך 10 או 15 דקות.
 6. סגור את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
 7. דחף את הדופלקסר בעדינות לתוך המדפסת, עד שהוא יינעל היטב למקומו בנקישה.
שלב חמישי: נקה את גליל האיסוף
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת, אם היא עדיין לא כבויה.
 2. הוצא את מגש 1 מהמדפסת.
    הערה:
  עליך להוציא את מגש 1 כדי לגשת לגליל האיסוף.
 3. אם מגש 2 האופציונלי מותקן, הרם את המדפסת ממגש 2 שבבסיסו.
 4. הנח את המדפסת בזהירות על צידה השמאלי על גבי משטח ישר.
 5. הפוך את המדפסת כך שתוכל לגשת לתחתיתה.
 6. מצא את גליל האיסוף.
  איור : גליל האיסוף
  תמונה: גליל האיסוף.
 7. סובב את גליל האיסוף בחוזקה ימינה.
    שים לב:
  סובב את גליל האיסוף בחוזקה ימינה.
  איור : גליל האיסוף בעת סיבובו ימינה
  תמונה: גליל האיסוף בעת סיבובו ימינה.
 8. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 9. לחץ את המטלית כנגד גליל האיסוף, וסובב אותו ימינה. הפעל לחץ מתון להסרת הצטברות אבק או לכלוך מכל פני השטח של גליל האיסוף.
 10. סובב את גליל האיסוף ימינה כדי להחזירו למיקומו המקורי.
 11. הנח לגליל האיסוף להתייבש במשך 10 עד 15 דקות.
 12. אם התקנת את מגש 2 האופציונלי, התקן עליו את המדפסת מחדש.
  איור : התקן מחדש את המדפסת על גבי מגש 2
  תמונה: התקן מחדש את המדפסת על גבי מגש 2 האופציונלי.
 13. הכנס את מגש 1 למדפסת.
 14. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 15. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 16. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעילה.
    הערה:
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע. לפני שתמשיך, המתן עד לסיום התחממות המוצר.
שלב שישי: הדפס דוח סטטוס של המדפסת, ולאחר מכן בדוק שוב את סיבולת ההטיה
הדפס דף בדיקה נוסף ולאחר מכן בדוק שוב את סיבולת ההטיה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏