תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הסרה והחלפה של כונן הדיסק הקשיח עבור מחשבים ניידים מסוג HP Pavilion בסדרה g6-2000, ‏g6-2100, ‏g6-2200 ו-‏g6-2300

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים בדגמים HP Pavilion g6-2000, ‏g6-2100, ‏g6-2200 ו-g6-2300.
מחשב נייד מסדרה HP Pavilion g6-2x00
בצע את השלבים במסמך זה כדי להחליף כונן קשיח במחשב שלך. אם ברצונך להוסיף דיסק קשיח בעל קיבולת גדולה יותר (שדרוג), עליך לדעת שביכולתך לשדרג לדיסק קשיח בכל גודל המתאים לסוג החיבור במחשב שלך. לעיתים קרובות מדובר בחיבורים מסוג ATA סריאלי (SATA או eSATA). עליך לדעת שאתה עלול להיתקל בבעיות של פירמוט כאשר מדובר בדיסקים קשיחים גדולים מנפח של שני TB. כדי לגשת לכל הנתונים בכוננים גדולים משני TB, יש לפרמט את הכונן באמצעות GPT או ליצור חלוקות רבות שכל אחת מהן קטנה משני TB.

לפני שתתחיל

  • דרוש לך מברג בעל ראש פיליפס.
  • כבה את המחשב. נתק את כבל ה-Ethernet או כבל המודם. נתק את כבל המתח.
  • העבר את המחשב למשטח עבודה יציב, שטוח ונקי מעל רצפה שאינה מכוסה בשטיח.
  • ‏HP ממליצה מאוד להשתמש ברצועת יד אנטי-סטטית ובמשטח גומי מוליך בזמן העבודה על המחשב.
  • יש להוציא רכיב ממארז המגן רק כאשר אתה מוכן להתקינו.
  אזהרה:
הקצוות של לוחות המתכת עלולים להיות חדים. היזהר שלא להחליק את העור לאורך שפה מתכתית פנימית של המחשב.
  אזהרה:
לפני שתתחיל לבצע הליכים אלה, כבה את המחשב והמתן עד שהרכיבים יתקררו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה ללא שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל כושר פיזור סטטי (כגון משטח גומי מוליך) והצמד לפרק כף היד רצועת ESD, המחוברת למשטח מוארק.

סקירה כללית - סרטון וידאו

צפה בסרטון הבא לפני שתבצע את השלבים המפורטים במאמר זה.
הערה:
הסרטונים והאיורים במאמר זה מתארים תצורה ספציפית של מחשב נייד. אותם הליכים להוצאה והחלפה חלים על כל התצורות, בכל המחשבים מסדרה HP Pavilion g6-2xxx.

הסרת הכונן הקשיח‏

  אזהרה:
ודא שהמחשב מנותק מהחשמל לפני שתתחיל.
בצע את השלבים בסעיף זה כדי להסיר את הכונן הקשיח.
שלב 1
הוצא את הסוללה.
לקבלת מידע נוסף אודות הוצאת הסוללה, עיין במסמך התמיכה של HP הוצאה והחזרה של הסוללה.
הוצאת הסוללה
שלב 2
הסר את מכסה השירות.
לקבלת מידע נוסף על הסרת מכסה השירות, עיין במסמך התמיכה של HP ‏הסרה והחזרה של מכסה השירות.
הסרת מכסה השירות
שלב 3
השתמש בלשונית השחורה בכבל המתאם של כונן הדיסק הקשיח כדי לנתק את הכבל מהמחבר שלו.
ניתוק הכבל
שלב 4
הערה:
נתב את כבל מתאם הכונן הקשיח מערוץ הניתוב.
הרמת הכבל
שלב 5
הרם את מכלול כונן הדיסק הקשיח אל מחוץ לתא של כונן הדיסק הקשיח.
הסרת הכונן הקשיח‏
שלב 6
נתק את כבל הכונן הקשיח מהכונן.
ניתוק הכבל
שלב 7
הסר את שני מגני הגומי מהקצוות של כונן הדיסק הקשיח.
הערה:
מגני הגומי אינם זהים. רשום לעצמך את המיקום של כל אחד ממגני הגומי לצורך החזרתם למקומם.
מגני גומי
שלב 8
הסר את ארבעת ברגי הפיליפס שמחברים את המסילה של כונן הדיסק הקשיח לכונן הקשיח.
שמור את הברגים כדי להחזיר בהמשך את המסילה למקומה
בורגי הכונן הקשיח
שלב 9
הסר את מסילת כונן הדיסק הקשיח מכונן הדיסק הקשיח.
הסרת מסילת הכונן הקשיח
שלב 10
הנח את הכונן הקשיח בשקית אנטי-סטטית.
הנחת הכונן הקשיח בשקית אנטי-סטטית

החזרת הכונן הקשיח

בצע את השלבים בסעיף זה כדי להחזיר את הכונן הקשיח למקומו.
שלב 1
הנח את כונן הדיסק הקשיח כאשר התווית פונה כלפי מטה וישר את מסילת כונן הדיסק הקשיח עם הכונן הקשיח.
יישור המסילה של הכונן הקשיח
שלב 2
החזר למקומם את ארבעת ברגי הפיליפס שמחברים את מסילת הכונן הקשיח לכונן הקשיח.
בורגי הכונן הקשיח
שלב 3
החזר את שני מגני הגומי לקצוות של הכונן הקשיח.
מגני גומי
שלב 4
חבר את כבל המתאם של כונן הדיסק הקשיח למחבר שלו בכונן הדיסק הקשיח.
כבל מתאם הכונן הקשיח
שלב 5
הכנס את הכונן הקשיח לתא הכונן הקשיח.
הכנסת הכונן הקשיח
שלב 6
חבר מחדש את כבל הכונן הקשיח למחבר שלו.
חיבור מחדש של הכבל
שלב 7
נתב את כבל המתאם של כונן הדיסק הקשיח דרך ערוץ הניתוב במארז הבסיס.
ניתוב הכבלים
שלב 8
החזר את מכסה השירות למקומו.
לקבלת מידע נוסף על החזרת מכסה השירות למקומו, עיין במסמך התמיכה של HP ‏הסרה והחזרה של מכסה השירות.
החלקת מכסה השירות פנימה
שלב 9
החזר את הסוללה למקומה.
  שים לב:
מחיצות MBR או NTFS מוגבלות לנפח של ‎2 TB (ללא שימוש בדיסקים דינאמיים ומערכות אמצעי אחסון). אם אתה מתקין כונן קשיח בנפח של ‎2 TB או בנפח גדול יותר, HP ממליצה לאתחל את הכונן באמצעות מחיצות GPT.
לקבלת מידע נוסף אודות החזרת הסוללה למקומה, עיין במסמך התמיכה של HP הוצאה והחזרה של הסוללה.
לחיצה כלפי מטה של הסוללה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏