תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - שימוש בפונקציות הסריקה

השתמש במוצר כדי לסרוק מסמך ממשטח הזכוכית של הסורק או ממזין המסמכים.
  שים לב:
בעת שימוש במזין המסמכים, ודא שאין סיכות במסמך.
  שים לב:
לקבלת איכות הסריקה המיטבית, סגור את המכסה לפני הפעלת המדפסת. פעולה זו תאפשר את כיול הסורק.

שיטות סריקה

בצע עבודות סריקה בשיטות הבאות.
 • סריקה לכונן USB מלוח הבקרה של המוצר.
 • סריקה מהמחשב באמצעות התוכנה HP Scan‏
 • סריקה מתוכנה תואמת-TWAIN או תואמת-Windows Imaging Application (או WIA)
הערה:
כדי ללמוד על תוכנות לזיהוי טקסט ולהשתמש בהן, התקן את התוכנית Readiris מתקליטור התוכנה. תוכנות לזיהוי טקסט ידועות גם כתוכנות לזיהוי תווים אופטי (OCR).

סריקה לכונן USB

 1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.
 2. חבר את כונן ה-USB ליציאה שבגב המוצר.
 3. ממסך 'דף הבית', גע בלחצן סריקה.
 4. גע במסך סריקה לכונן USB.
 5. גע בלחצן סריקה כדי לסרוק את הקובץ ולשמור אותו. המוצר יוצר תיקייה בשם HP בכונן ה-USB ושומר את הקובץ בתבנית ‎PDF או ‎JPG בשם קובץ שנוצר באופן אוטומטי.
  הערה:
  כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות.

סריקת מסמך מקור מתוכנת הסריקה של HP

פעל על-פי ההוראות הדרושות עבור מערכת ההפעלה שלך.
הערה:
באפשרותך להשתמש בתוכנת HP כדי לסרוק מסמכים ולהופכם לטקסט הניתן לעריכה. בתבנית הזאת ניתן לחפש, להעתיק ולהדביק וניתן גם לבצע שינויים בגוף הטקסט. השתמש בתבנית הזאת על מנת לערוך מכתבים, קטעי עיתון ומסמכים רבים אחרים.
Windows
 1. טען את מסמך המקור כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, בפינה השמאלית האחורית של משטח הזכוכית של הסורק, או במזין המסמכים האוטומטי (ADF) כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
 2. במחשב, פתח את תוכנת הסריקה של HP:
  • בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על התחל.
  • בחר תוכניות או כל התוכניות.
  • בחר את התיקייה עבור מדפסת HP שברשותך.
  • בחר HP Scan.
 3. בחר קיצור דרך לסריקה. בצע שינויים בהגדרות הסריקה במקרה הצורך.
 4. לחץ על סריקה כדי להתחיל בסריקה.
Mac OS X
 1. טען את מסמך המקור כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, בפינה השמאלית האחורית של משטח הזכוכית של הסורק, או במזין המסמכים האוטומטי (ADF) כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
 2. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של HP Scan‏. הסמל הזה ממוקם בתיקייה Hewlett-Packard אשר בתיקייה Applications‏ (יישומים) ברמה העליונה של הכונן הקשיח.
 3. להשלמת הסריקה‏, פעל על-פי ההנחיות.

סריקה באמצעות תוכנות אחרות

המוצר הוא תואם-TWAIN ותואם-Windows Imaging Application (או WIA). המוצר פועל עם תוכניות מבוססות-Windows, התומכות בהתקני סריקה תואמי-TWAIN או תואמי WIA, ועם תוכניות מבוססות-Macintosh, התומכות בהתקני סריקה תואמי-TWAIN.
כאשר אתה נמצא בתוכנית תואמת-TWAIN או תואמת WIA, באפשרותך לקבל גישה למאפייני הסריקה ולסרוק תמונה ישירות לתוך התוכנית הפתוחה. לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ העזרה או בתיעוד המצורף לתוכנה התואמת ל-TWAIN או ל-WIA או ראה כיצד לסרוק ב- Windows ללא שימוש בתוכנת HP.

סריקה ‫מתוכנית תואמת-TWAIN

בדרך כלל, תוכנית היא תואמת-TWAIN כאשר היא כוללת פקודה כגון Acquire (השג), File Acquire (השג קובץ), Scan (סרוק), Import New Object (ייבא אובייקט חדש), Insert from (הוסף מ) או Scanner (סורק). אם אינך משוכנע כי התוכנית תואמת או אינך יודע מהי הפקודה, עיין בקובץ העזרה של התוכנית או בתיעוד.
בעת סריקה מתוכנית תואמת-TWAIN, ייתכן שהתוכנה HP Scan תפעל באופן אוטומטי. אם התוכנית HP Scan מופעלת, באפשרותך לבצע שינויים בעת הצגה התמונה בתצוגה מקדימה. אם התוכנית אינה מופעלת באופן אוטומטי, התמונה עוברת באופן מיידי לתוכנית התואמת-TWAIN.
התחל לסרוק מתוך התוכנית תואמת ה-TWAIN. עיין בעזרה של התוכנית או בתיעוד שלה כדי לקבל פרטים על הפקודות והפעולות שיש לבצע.

סריקה מתוכנית תואמת-TWAIN

WIA הוא אמצעי נוסף לסריקת תמונה ישירות לתוכנית. ה-WIA עושה שימוש בתוכנת Microsoft כדי לסרוק, במקום להשתמש בתוכנה HP Scan.
בדרך כלל, תוכנית היא תואמת-WIA כאשר היא כוללת פקודה כגון Picture/FromScanner or Camera (תמונה‬/‫מסורק או ממצלמה) בתפריט 'הוספה' או בתפריט 'קובץ'. אם אינך יודע אם התוכנית תואמת-WIA, עיין בעזרה או בתיעוד של התוכנית.
התחל לסרוק מתוך התוכנית תואמת ה-WIA. עיין בעזרה של התוכנית או בתיעוד שלה כדי לקבל פרטים על הפקודות והפעולות שיש לבצע.
-או-
מלוח הבקרה של Windows, בתיקייה מצלמות וסורק (הממוקמת בתיקייה חומרה וקול של Windows Vista ו-Windows 7), לחץ לחיצה כפולה על סמל המוצר. כעת נפתח האשף Microsoft WIA, המאפשר לך לסרוק לתוך קובץ.

סריקה באמצעות זיהוי תווים אופטי (OCR)

על מנת לייבא טקסט סרוק לתוך תוכנית עיבוד התמלילים הרצויה לצורך עריכה, פתח את תוכנת HP Scan ובחר בקיצור הדרך בשם Save as Editable Text (OCR)‎ (שמור כטקסט ניתן לעריכה).
ניתן גם להשתמש בתוכנת OCR של יצרן אחר. התוכנה Readiris Pro לזיהוי תווים אופטי נכללת בתקליטור נפרד המצורף למוצר. כדי להשתמש בתוכנה Readiris Pro, התקן אותה מתקליטור התוכנה המתאים ובצע את ההוראות המופיעות בעזרה המקוונת.

ביטול סריקה

כדי לבטל עבודת סריקה, בצע אחד מהנהלים הבאים.
 • בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן בטל .
 • בחר ומחק את העבודה משורת המצב בתום הזמן הקצוב.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏