תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - כוונון צבע

נהל את הצבע על ידי שינוי ההגדרות בכרטיסייה צבע (Windows) או בכרטיסייה Color Options (אפשרויות צבע) (Mac) במנהל התקן המדפסת.

החלפת ערכת הצבע של עבודת ההדפסה

 1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.
 2. לחץ על מאפיינים או על העדפות (Windows).
 3. לחץ על הכרטיסייה צבע (Windows) או על הכרטיסייה Color Options (אפשרויות צבע) (Mac) ובטל את סימון האפשרות HP EasyColor.
 4. בחר ערכת צבע מתוך הרשימה הנפתחת ערכות צבעים (Windows) או RGB Color‏ (צבע RGB‏) (Mac).
  איור : הכרטיסייה צבע
  • ברירת מחדל (sRGB‏): ערכה זו מגדירה את המוצר להדפיס נתוני RGB במצב התקן גולמי. בעת השימוש בערכה זו, נהל את הצבעים בתוכנה או במערכת ההפעלה כדי לקבל עיבוד נכון.
  • חי: המוצר מגביר את הרוויה בגוני הביניים. ערכה זו מיועדת חהדפסת גרפיקה עסקית.
  • צילום: המוצר מפרש צבעי RGB כאילו הודפסו כתצלום באמצעות מיני-מעבדה דיגיטלית. המוצר מעבד צבעים עמוקים ורוויים יותר באופן שונה מהעיבוד עם ערכת ברירת המחדל (sRBG). ערכה זו מיועדת להדפסת תצלומים.
  • צילום (Adobe RGB 1998): ערכה זו מיועדת לתצלומים דיגיטליים המשתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB במקום ב-sRGB. בעת השימוש בערכה זו, השבת את ניהול הצבעים בתוכנה.
  • ללא: לא נעשה שימוש בערכת צבעים.

שינוי אפשרויות הצבע

שנה את ההגדרות של אפשרויות הצבע של עבודת ההדפסה הנוכחית בכרטיסייה 'צבע' במנהל המדפסת.
 1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על פריט התפריט הדפס.
 2. לחץ על מאפיינים או על העדפות (Windows).
 3. לחץ על הכרטיסייה צבע (Windows) או על הכרטיסייה Color Options‏ (אפשרויות צבע) (Mac).
 4. נקה את הסימון בתיבה HP EasyColor.
  איור : הכרטיסייה צבע
 5. לחץ על הלחצן הגדרות דיו (Windows) או פתח את התפריט Advanced‏ (מתקדם) (Mac), ולאחר מכן השתמש במחוון לביצוע השינויים הבאים:
  • זמן ייבוש
  • רוויה
  • פיזור צבע שחור
   הערה:
   שינוי ידני של הגדרות הצבע עשוי להשפיע על הפלט. חברת HP ממליצה ששינויים בהגדרות אלה יתבצעו אך ורק על ידי מומחים בגרפיקה צבעונית.
  הערה:
  שינוי ידני של הגדרות הצבע עשוי להשפיע על הפלט. חברת HP ממליצה ששינויים בהגדרות אלה יתבצעו אך ורק על ידי מומחים בגרפיקה צבעונית.
 6. לחץ על אישור לשמירת השינויים וסגור את החלון, או לחץ על איפוס כדי לחזור להגדרות ברירות המחדל של היצרן (Windows).
 7. לחץ על האפשרות הדפסה בגוני אפור (Windows) או על Print Color as Gray‏ (הדפס צבע כאפור) (Mac) כדי להדפיס מסמך בצבע בשחור ובגוני אפור. השתמש באפשרות זו לצורך הדפסת מסמכי צבע שמיועדים לצילום או לשליחה בפקס. ניתן גם להשתמש באפשרות זו לצורך הדפסת עותקי טיוטה כדי לחסוך בחיי מחסנית הצבע.
 8. לחץ על הלחצן אישור (Windows).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏