תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - החלפת מחסניות הדיו

החלפת מחסניות הדיו

המוצר משתמש בארבעה צבעים ומצויד במחסנית דיו לכל צבע: צהוב (Y), ציאן (C), מגנטה (M), ושחור (K).
 1. פתח את דלת מחסנית הדיו.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 2. דחוף את מחסנית הדיו הישנה פנימה לביטול הנעילה.
  איור : דחוף פנימה את המחסנית המותקנת לביטול נעילה
 3. אחוז בקצה מחסנית הדיו הישנה ולאחר מכן משוך את המחסנית ישר החוצה כדי להוציאה.
  איור : הסר את מחסנית ההדפסה הישנה
 4. הוצא את מחסנית הדיו מהאריזה.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה
 5. אל תיגע במחבר המתכת של מחסנית הדיו. טביעות אצבעות על המחבר עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.
 6. הכנס את מחסנית הדיו החדשה לתוך המוצר.
  איור : הכנס את המחסנית החדשה
 7. סגור את דלת מחסניות הדיו.
  איור : סגור את הדלת הקדמית
 8. הנח את מחסנית הדיו הישנה באריזה ועיין בהוראות המיחזור של HP בכתובת http://wwww.hp.com/recycle.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏