תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

מוצר HP
משך תקופת האחריות המוגבלת
HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X551dw
שנה אחת
HP מתחייבת בפניך, לקוח משתמש הקצה, שהחומרה והאביזרים של HP יהיו ללא פגמים בחומרים ובייצור לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה הרשומה לעיל. אם HP תקבל הודעה על פגמים כאלו במשך תקופת האחריות, HP, לפי שיקול דעתה, תתקן או תחליף את המוצרים שיוכחו כפגומים. מוצרים חלופיים יהיו מוצרים חדשים או מוצרים שהביצועים שלהם שווי ערך לחדשים.
HP מתחייבת בפניך שתוכנת HP לא תיכשל בביצוע הוראות התכנות שלה לאחר תאריך הרכישה, לתקופה המפורטת לעיל, בשל פגמים בחומר ובייצור, אם התוכנה הותקנה כהלכה ונעשה בה שימוש נכון. אם HP תקבל הודעה על פגמים כאלה במהלך תקופת האחריות, תחליף HP את התוכנה שאינה מבצעת את הוראות התכנות שלה כתוצאה מפגמים אלה.
HP אינה מתחייבת לכך שהמוצרים שלה יפעלו תמיד ללא תקלות או ללא שגיאות. אם HP אינה יכולה, תוך פרק זמן סביר, לתקן או להחליף מוצר כלשהו כדי להחזירו למצב המתחייב מתנאי האחריות, תהיה זכאי להחזר כספי של מחיר הרכישה מייד עם החזרת המוצר.
מוצרי HP עשויים להכיל חלקים מחודשים השקולים בביצועיהם לחלקים חדשים או חלקים שהיו בשימוש מקרי.
האחריות אינה חלה על פגמים שנוצרו עקב (א) תחזוקה או כיול לא נכונים או לא מתאימים, (ב) תוכנות, ממשקים, חלקים או חומרים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP, (ג) שינויים לא מורשים או שימוש לא מורשה, (ד) תפעול מחוץ למפרטי הסביבה שפורסמו עבור המוצר, או (ה) הכנה או תחזוקה לא הולמים של מיקום המדפסת.
ככל שהחוק המקומי מתיר זאת, ההתחייבויות המפורטות לעיל הן בלעדיות, ולא יחולו מלבדן כל אחריות או תנאי, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או במשתמע. חברת HP משוחררת מכל התחייבות או תנאי במשתמע לגבי סחירות, איכות משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת. במדינות/אזורים, ארצות או מחוזות מסוימים חל איסור על הגבלת המשך של אחריות משתמעת, ולכן ההגבלה שלעיל לא בהכרח חלה עליך. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות מסוימות וייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור, מארץ לארץ או ממחוז למחוז.
האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור או מקום שבו מציעה HP נוכחות של שירותי תמיכה במוצר, ושבהם משווקת HP את המוצר. רמת שירות האחריות שתקבל עשויה להשתנות בהתאם לתקנים המקומיים. HP לא תשנה את הצורה, ההתאמה או התפקוד של המוצר כדי להביא לתפעולו במדינה/אזור שבהם הוא לא תוכנן מעולם לפעול מסיבות משפטיות או מסיבות של תקינה.
ככל שמתיר זאת החוק המקומי, התרופות בכתב אחריות זה הן התרופות היחידות והבלעדיות שלך. למעט המפורט לעיל, בשום מקרה לא יהיו HP או ספקיה אחראים לאובדן נתונים או לנזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים (ובכלל זה אובדן רווח או נתונים), או אחרים, בין מכוח חוזה, נזיקין או אחר. במדינות/אזורים, ארצות או מחוזות מסוימים, חל איסור על מניעה או הגבלה על נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או המניעה שלעיל לא חלה עליך.
תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, מלבד עד למידה המותרת בחוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והם מהווים תוספת לזכויות המחויבות המעוגנות בחוק החלות על מכירת מוצר זה לך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏