תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - המוצר לא מדפיס או שההדפסה איטית

המוצר לא מדפיס

אם המוצר לא מדפיס כלל, נסה את הפתרונות הבאים.
 1. ודא שהמוצר פועל ושלוח הבקרה מציין שהוא מוכן.
  • אם לוח הבקרה לא מציין שהמוצר מוכן, כבה את המוצר והדלק אותו שוב.
  • אם לוח הבקרה מציין שהמוצר מוכן, נסה לשלוח שוב את העבודה.
 2. אם לוח הבקרה מציין שבמוצר יש שגיאה, תקן את השגיאה ולאחר מכן נסה להדפיס דף בדיקה מלוח הבקרה. אם דף הבדיקה מודפס, ייתכן שקיימת בעיית תקשורת בין המוצר למחשב שממנו אתה מנסה להדפיס.
 3. ודא שכל הכבלים מחוברים כהלכה. אם המוצר מחובר לרשת, בדוק את הפריטים הבאים:
  • בדוק את הנורית הסמוכה לחיבור לרשת במוצר. אם הרשת פעילה, הנורית תהיה ירוקה.
  • הקפד להשתמש בכבל רשת ולא בחוט טלפון לצורך התחברות לרשת.
  • ודא שנתב הרשת, הרכזת או המתג פועלים ושפעולתם תקינה.
 4. התקן את תוכנת HP מהתקליטור שסופק עם המוצר. השימוש במנהלי מדפסות כלליים עשוי לגרום לעיכובים בהסרת עבודות מתור ההדפסה.
 5. ברשימת המחשבים במחשב, לחץ בעזרת לחצן העכבר הימני על שם המוצר, לחץ על מאפיינים ופתח את הכרטיסייה יציאות.
  • אם אתה משתמש בכבל רשת לצורך התחברות לרשת, ודא ששם המדפסת המופיע בכרטיסייה יציאות תואם לשם המוצר בדף הגדרת התצורה של המוצר.
  • אם אתה משתמש בכבל USB ומתחבר לרשת אלחוטית, ודא שהתיבה לצד יציאת מדפסת וירטואלית עבור USB מסומנת.
 6. אם אתה משתמש במערכת חומת אש אישית במחשב, ייתכן שהיא חוסמת את התקשורת עם המוצר. נסה להשבית את חומת האש באופן זמני כדי לברר אם היא המקור לבעיה.
 7. אם המחשב או המוצר מחוברים לרשת אלחוטית, ייתכן שעיכוב עבודות ההדפסה נובע מאיכות אות נמוכה או מהפרעות.

המוצר מדפיס לאט

אם המוצר מדפיס אך נראה איטי, נסה את הפתרונות הבאים.
 1. ודא שהמחשב עומד במפרט המינימלי עבור המוצר. לעיון ברשימת מפרטים, עבור לאתר האינטרנט הבא: http://www.hp.com/go/support.
 2. אם ההגדרה של סוג הנייר שגויה עבור סוג הנייר שבו אתה משתמש, שנה את ההגדרה לסוג הנייר הנכון.
 3. אם המחשב או המוצר מחוברים לרשת אלחוטית, ייתכן שעיכוב עבודות ההדפסה נובע מאיכות אות נמוכה או מהפרעות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏