תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - הגדרת המגשים

הגדרת המגשים

כברירת מחדל, המוצר מושך את הנייר ממגש 2. אם מגש 2 ריק, המוצר ימשוך נייר ממגש 1 או ממגש 3, אם הוא מותקן. הגדרת מגש במוצר זה משנה את הגדרות המהירות כך שתושג איכות ההדפסה הטובה ביותר עבור סוג הנייר שבו נעשה שימוש. אם אתה משתמש בנייר מיוחד בכל עבודות ההדפסה במוצר או במרביתן, שנה את הגדרת ברירת המחדל של המגש במוצר.
בטבלה שלהלן תמצא רשימה של הדרכים השונות שבהן תוכל להשתמש בהגדרות המגשים כדי לענות על צורכי ההדפסה שלך.
השימוש בנייר
קביעת הגדרות המוצר
הדפסה
טען אותו סוג נייר במגש 1 ובמגש אחד נוסף והורה למוצר לקחת נייר ממגש אחד אם השני ריק.
טען נייר במגש 1. אין צורך בהגדרה, אם לא חל שינוי בהגדרות ברירת המחדל לגבי סוג וגודל.
הדפס את העבודה מהתוכנה.
שימוש מדי פעם בנייר מיוחד, לדוגמה, נייר כבד או נייר מכתבים, במגש שבדרך כלל מכיל נייר רגיל.
טען נייר מיוחד במגש 1.
מתיבת הדו-שיח של ההדפסה בתוכנה, בחר בסוג הנייר שמתאים לנייר המיוחד שנטען במגש לפני שליחת עבודת ההדפסה. בחר את מגש 1 כמקור הנייר מתוך הכרטיסייה נייר/איכות (Windows) או מתפריט Paper Feed (הזנת נייר) (Mac).
שימוש תדיר בנייר מיוחד, לדוגמה נייר כבד או נייר מכתבים, ממגש אחד.
טען נייר מיוחד במגש 1 והגדר את המגש עבור סוג הנייר.
מתיבת הדו-שיח של ההדפסה בתוכנה, בחר בסוג הנייר שמתאים לנייר המיוחד שנטען במגש לפני שליחת עבודת ההדפסה. בחר את מגש 1 כמקור הנייר מתוך הכרטיסייה נייר/איכות (Windows) או מתפריט Paper Feed (הזנת נייר) (Mac).
קביעת תצורה של מגשים
  1. ודא שהמוצר פועל.
  2. בצע אחת מהמשימות הבאות:
    • לוח הבקרה: לחץ (X451 Series) או גע (X551 Series) בלחצן הגדרות, לחץ או גע בטיפול בנייר, ולאחר מכן לחץ או גע בבחירת נייר. בחר במגש שברצונך להגדיר.
    • שרת אינטרנט משובץ: לחץ על הכרטיסייה Settings (הגדרות) ולאחר מכן לחץ על הגדרות נייר בלוח השמאלי. בחר ברירת מחדל לגודל חומרי הדפסה וברירת מחדל לסוג חומרי הדפסה עבור כל מגש.
  3. לחץ אישור או לחץ על החל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏