תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - הבנת השימוש בנייר

הבנת השימוש בנייר

צבעי דיו של HP Officejet שמיועד לעסקים פותחו במיוחד לשימוש עם ראשי ההדפסה של HP. הרכבי דיו ייחודיים מסייעים להאריך את תוחלת החיים של ראשי ההדפסה ולשפר את האמינות. כאשר נעשה שימוש בצבעי דיו אלה על נייר ColorLok‎®‎‏, מתקבל פלט בצבע באיכות לייזר המתייבש במהירות ומוכן להפצה.
מוצר זה תומך במגוון סוגי נייר וחומרי הדפסה נוספים. נייר או חומרי הדפסה שאינם עומדים בהנחיות אלה עלולים לגרום לאיכות הדפסה ירודה, להגדיל את כמות חסימות הנייר ולגרום לבלאי מואץ במוצר.
ייתכן שסוגי הנייר יענו על כל ההנחיות במדריך למשתמש זה ועדיין לא יפיקו תוצאות משביעות רצון. זו עשויה להיות התוצאה של טיפול לא נאות, רמות טמפרטורה ו/או לחות לא מקובלות, או משתנים אחרים שעליהם אין לחברת Hewlett-Packard שליטה.
  שים לב:
שימוש בסוגי נייר או בחומרי הדפסה שאינם עונים על מפרטי Hewlett-Packard עלול לגרום לבעיות במוצר, המצריכות תיקון. תיקון זה אינו מכוסה באחריות או בהסכמי השירות של Hewlett-Packard.
 • לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש אך ורק בנייר ובחומרי הדפסה מתוצרת HP שתוכננו למדפסות הזרקת דיו או לשימוש רב-פעמי.
 • השתמש בנייר או בחומרי הדפסה שנועדו למדפסות הזרקת דיו.
 • חברת Hewlett-Packard אינה יכולה להמליץ על שימוש במותגים אחרים של חומרי הדפסה, מכיוון ש-HP אינה יכולה לשלוט באיכות שלהם.
הערה:
בהתבסס על בדיקה פנימית של HP‏, תוך שימוש במגוון של ניירות רגילים, HP ממליצה על ניירות עם הסמל של ColorLok‎®‎‏ עבור מוצר זה. לקבלת פרטים נוספים, בקר בכתובת www.hp.com/go/printpermanence‏.
איור : סמל של Colorlok
פעל לפי ההנחיות הבאות כדי להשיג תוצאות משביעות רצון בעת שימוש בנייר או בחומרי הדפסה מיוחדים. הגדר את סוג הנייר וגודלו במנהל המדפסת, כדי להשיג תוצאות מיטביות.
סוג חומר ההדפסה
עשה
אל תעשה
מעטפות
 • אחסן מעטפות באופן משוטח.
 • השתמש במעטפות שהחיבורים בהן מגיעים עד לפינות.
 • אל תשתמש במעטפות מקומטות, חתוכות, דבוקות יחד או פגומות באופן כלשהו.
 • אל תשתמש במעטפות בעלות סוגרים, סגרים, חלונות או מעטפות מרופדות.
מדבקות
 • השתמש אך ורק במדבקות שחלקן האחורי אינו חשוף.
 • השתמש במדבקות שטוחות.
 • השתמש רק בגיליונות מלאים של מדבקות.
 • אל תשתמש במדבקות מקומטות, שיש בהן בועות או במדבקות פגומות.
 • אל תדפיס גיליונות חלקיים של מדבקות.
נייר חברה או טפסים מודפסים מראש
 • השתמש רק בנייר חברה או בטפסים שאושרו לשימוש במדפסות הזרקת דיו.
 • אל תשתמש בנייר חברה בולט או מתכתי.
נייר כבד
 • השתמש רק בנייר כבד שמאושר לשימוש במדפסות הזרקת דיו ושעונה על דרישות מפרטי המשקל עבור מוצר זה.
 • אל תשתמש בנייר שהוא כבד יותר מזה המומלץ במפרטים למוצר זה אלא אם מדובר בנייר של HP שאושר לשימוש במוצר זה.
נייר מבריק או מצופה
 • השתמש רק בנייר מבריק או מצופה שמאושר לשימוש במדפסות הזרקת דיו.
 • אין להשתמש בנייר מבריק או מצופה המיועד לשימוש במדפסות לייזר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏