ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - מידע על מנהל ההתקנים עבור (Windows‏ 10, 8)

מסמך זה מתייחס למחשבים וטבלטים של HP ו-Compaq עם Windows 10 או Windows 8.
מסמך זה מכיל מידע על שימוש בתוכנית השירות מנהל ההתקנים ומידע על קודי השגיאות של מנהל ההתקנים.
בהתאם לגרסה של Windows שברשותך, חלק מהגרפיקה והמידע במסמך זה עשויים להשתנות מעט.
  הערה:
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת כדי לשנות הגדרות במנהל ההתקנים. חשבונות משתמשים שאינם מנהלי מערכת יכולים לצפות בהגדרות אך לא לבצע שינויים.
מנהל ההתקנים מאחסן מידע על ההתקנים המותקנים במחשב, למשל:
 • התקני חומרה מותקנים
 • האם ההתקן פועל כשורה, ומוצגות הודעות שגיאה אם הוא אינו פועל כשורה
 • יציאות IRQ
 • הקצאות זיכרון
 • מנהל התקן
מנהל ההתקנים מאפשר לך לשנות את תכונות מנהל ההתקן בו משתמשת חומרת המחשב.
פתיחת מנהל ההתקנים כדי להציג קודי שגיאות
כדי להציג קודי שגיאות במנהל ההתקנים, בצע את השלבים הבאים:
 1. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.
 2. בחר במנהל ההתקנים בתפריט.
  איור : מנהל ההתקנים
  מנהל ההתקנים
 3. לחץ פעמיים על סוג התקן (לדוגמה, לחץ פעמיים על מתאמי תצוגה) כדי להציג את ההתקנים באותה קטגוריה.
 4. לחץ לחיצה ימנית על ההתקן הרצוי ולחץ על מאפיינים.
  איור : מתאמי תצוגה
  מנהל ההתקנים עם מתאם תצוגה מסומן
הכרת הכרטיסיות של מנהל ההתקנים
במנהל ההתקנים, לחץ על החץ הסמוך לסוג התקן, ואז לחץ לחיצה ימנית על התקן ספציפי ובחר תכונות. חלון מאפיינים יוצג.
חלק מהכרטיסיות הנפוצות מופיע להלן. חלון המאפיינים עבור התקנים מסוימים עשוי לכלול כרטיסיות אחרות שאינן מופיעות כאן, לרבות:
 • ניהול צריכת חשמל
 • עוצמות קול
 • מתקדם
הכרטיסייה 'פרטים' של 'מנהל ההתקנים'
כשאתה לוחץ על הכרטיסייה פרטים, בחירת מאפיינים ומקטע ערכים הופכים לזמינים.
איור : הכרטיסייה 'פרטים'
הכרטיסייה 'פרטים' מציגה פרטי מאפיינים וערכים עבור ההתקן
הכרטיסייה 'אירועים' של 'מנהל ההתקנים'
הכרטיסייה 'אירועים' מספקת מידע וחותמות זמן לגבי אירועים הקשורים להתקן הנבחר.
איור : הכרטיסייה 'אירועים'
הכרטיסייה 'אירועים' מציגה מידע וחותמות זמן עבור אירועים
 • תיבת הגלילה בתחתית מכילה רשימת התקנים מתנגשים. במקרה של התנגשות, מופיע ברשימה קוד שגיאה.
 • כאשר Windows מזהה התקן בהצלחה, תיבת הסימון השתמש בהגדרות אוטומטיות נבחרת. ההתקן אמור לפעול כשורה.
 • אם הגדרות המשאבים של התקן מסוים מבוססות על תצורה בסיסית <n> (כאשר <n> הוא מספר כלשהו בין 0000 ל-0009), ניתן לשנות את התצורה על-ידי בחירת הגדרת משאבים אחרת מהרשימה.
 • אם ההגדרות של ההתקן אינן מבוססות על תצורה בסיסית, לחץ על הלחצן שנה הגדרה ושנה את ערכי המשאבים באופן ידני . לדוגמה, כדי לערוך את ההגדרה 'טווח קלט/פלט', בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על תיבת הסימון השתמש בהגדרות אוטומטיות כדי לנקות אותה.
  2. לחץ על הלחצן שנה הגדרה.
  3. לחץ על טווח הקלט/פלט המתאים להתקן.
  4. שמור את ההגדרה החדשה ולחץ על אישור כדי לצאת.
  5. הפעל מחדש את המחשב כדי שההגדרות החדשות יזוהו.
שימוש בלחצני סרגל הכלים של 'מנהל ההתקנים'
השתמש בסרגל הכלים של מנהל ההתקנים כדי לבצע פעולות שונות ביחס להתקנים במערכת. עיין בטבלה הבאה לקבלת הסבר על לחצני סרגל הכלים.
איור : לחצני סרגל הכלים של מנהל ההתקנים
גרפיקה של לחצני סרגל הכלים
סמל
הגדרה
מציג/מסתיר את עץ המסוף של מנהל ההתקנים בצד השמאלי של החלון.
מציג את מאפייני ההתקן הנבחר.
פותח את קובצי העזרה של מנהל ההתקנים (Microsoft Management Console).
מציג את חלונית הפעולות של מנהל ההתקנים, שמראה לך פעולות אפשריות כדי לפתור בעיית התקן.
מבצע סריקה לגילוי שינויי חומרה.
מעדכן את תוכנת מנהל ההתקן, אם זמינה.
מסיר את ההתקנה של התקן זה מהמערכת.
משבית את ההתקן במערכת.
החזרת מנהל התקן מ'מנהל ההתקנים'
במקרה של כשל בהתקן לאחר עדכון מנהל ההתקן, חזור למנהל ההתקן הקודם.
 1. פתח את מנהל ההתקנים.
 2. לחץ פעמיים על סוג ההתקן. לדוגמה, לחץ פעמיים על מתאמי תצוגה כדי להציג את ההתקנים בקטגוריה זו.
 3. לחץ לחיצה ימנית על ההתקן הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן.
 5. לחץ על הלחצן חזור למנהל התקן קודם ופעל בהתאם להנחיות על המסך.
    הערה:
  אם הלחצן חזור למנהל התקן קודם מעומעם ולא ניתן לבחור אותו, הרי שמנהל ההתקן לא עודכן ולא ניתן לחזור למנהל התקן קודם.
  איור : החזרת מנהל ההתקן למצב קודם
  החזרת מנהל ההתקן למצב קודם
סמלי שגיאות של מנהל ההתקנים
מנהל ההתקנים משתמש בסמלים הבאים כדי לספק מידע על מצב שגיאה מסוים בהתקן מערכת ספציפי:
סמל
הגדרה
מציין כי ההתקן נמצא במצב של בעיה. התקן במצב בעיה יכול עדיין להמשיך לפעול. קוד בעיה המסביר את הבעיה מוצג עבור ההתקן.
מציין התקן מושבת. התקן מושבת הוא התקן שקיים באופן פיזי במערכת וצורך משאבים, אך לא נטען עבורו מנהל התקן במצב מוגן.
במשאב התקן במאפייני 'מחשב', מציין כי האפשרות 'השתמש בהגדרות אוטומטיות' לא נבחרה עבור ההתקן, וכי הוא נבחר ידנית. זה לא מציין בעיה או מצב התקן מושבת.
זה מציין כי מנהל התקן מדויק (ספציפי להתקן) אינו זמין, וכי מנהל התקן תואם הותקן.
מידע מפורט על קודי שגיאות
בטבלה הבאה, ניתן לפתור מספר שגיאות על-ידי עדכון מנהל ההתקן. עבור עדכונים למנהלי התקן, תיקוני BIOS ותוכנה, דפדף אל אתר האינטרנט תמיכת הלקוחות של HP והזן את המק"ט שברשותך כדי לקבל רשימה של העדכונים הזמינים.
  הערה:
כדי להסיר התקן מ'מנהל ההתקנים', לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ברשימה ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.
באפשרותך גם לעדכן מנהל התקן מהכרטיסייה 'מנהל התקן' בעמוד המאפיינים של התקן. לחץ פעמיים על שם ההתקן כדי להגיע אל הדף 'מאפיינים' ב'מנהל ההתקנים', לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על הלחצן עדכן מנהל התקן.
עיין בטבלה הבאה לקבלת רשימה של קודי שגיאה של מנהל ההתקנים ופתרונות מוצעים:
קוד שגיאה
תיאור השגיאה
פתרון מוצע
קוד 1
ההתקן לא מוגדר כראוי
כדי לפתור את הבעיה, בצע את ההוראות בתיבה 'מצב התקן'.
בנוסף, ייתכן שתוכל לפתור בעיה זו על-ידי הסרת ההתקן במנהל ההתקנים והוספתו דרך לוח הבקרה.
קוד 2
בהתאם להתקן הכושל, עשויה להופיע אחת משתי הודעות. קוד זה מציין כי טוען ההתקנים (DevLoader) לא טען התקן. כאשר התקן זה הוא DevLoader של אפיק בסיס (לדוגמה, ISAPNP, ‏PCI או BIOS), תוצג ההודעה הבאה: ‏Windows לא הצליח לטעון את מנהל ההתקן של התקן זה מכיוון שהמחשב מדווח על שני סוגי אפיקים של <סוג>. ‏(קוד 2)
כאשר ההתקן אינו DevLoader של אפיק בסיס, תוצג ההודעה הבאה: טוען ההתקנים של <סוג> עבור התקן זה לא הצליח לטעון את מנהל ההתקן. ‏(קוד 2)
נסה להיעזר במסמך התמיכה של HP עדכון ה-BIOS עבור מחשבים שולחניים או עדכון ה-BIOS עבור מחשבים ניידים.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 3
ייתכן שמנהל ההתקן של התקן זה פגום, או שבמערכת אין די זיכרון פנוי או משאבים אחרים
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
גם הפעלה מחדש של המחשב או מחיקת קבצים גדולים מהכונן הקשיח עשויות לפתור את הבעיה.
קוד 4
קובץ INF של התקן זה שגוי או שהרישום פגום. לדוגמה, קובץ ה-‎.inf מציין שדה שאמור להיות טקסט, אך במקום זאת הוא בינארי.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, עדכן את מנהל ההתקן.
קוד 5
כשל בהתקן עקב היעדר בורר.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, עדכן את מנהל ההתקן כפי שמוצע.
אם אתה ממשיך לקבל קוד שגיאה זה, נסה להסיר את ההתקן מ'מנהל ההתקנים' ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 6
התנגשות בין התקן זה להתקן אחר.
לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את ההתקן בהתקן תואם להכנס-הפעל.
קוד 7
לא ניתן לבצע הגדרת תצורה של ההתקן.
אם ההתקן פועל כשורה, אין צורך לבצע פעולות כלשהן כדי לתקן את הקוד.
אם ההתקן אינו פועל כשורה, נסה להסיר את ההתקן מ'מנהל ההתקנים' ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, נסה לעדכן את מנהל ההתקן.
קוד 8
לא נמצא טוען התקנים (DevLoader) עבור התקן. לדוגמה, קובץ ה-‎.inf של ההתקן עשוי להפנות לקובץ חסר או לא חוקי.
ברוב המקרים, הפתרון הוא להתקין מחדש או לעדכן את מנהל ההתקן.
לחלופין, נסה להסיר את ההתקן מ'מנהל ההתקנים' ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, פנה אל יצרן החומרה לקבלת מנהלי התקן מעודכנים.
קוד 8
אם מטעין ההתקן (DevLoader) הוא DevLoader של המערכת, יוצג הטקסט הבא: התקן זה לא פועל כשורה מפני של-Windows אין אפשרות לטעון את הקובץ <שם>, הטוען את מנהלי ההתקן של התקן זה.
כדי לפתור בעיה זו, בצע שחזור מערכת.
קוד 9
המידע לגבי התקן זה ברישום אינו חוקי.
ייתכן שניתן לפתור שגיאה זו על-ידי שימוש ב'מנהל ההתקנים' כדי להסיר את ההתקן, ולאחר מכן להתקין מחדש את ההתקן.
אם אתה ממשיך לקבל קוד שגיאה זה, פנה ליצרן החומרה לקבלת הגדרות הרישום המתאימות
קוד 10
לא ניתן להפעיל את ההתקן (לדוגמה, הוא חסר או אינו פועל בצורה תקינה). הודעה זו יכולה להופיע בצורה שונה מאוד, מכיוון שהטקסט של ההודעה יכול להגיע ממנהל ההתקן.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, ודא שההתקן מחובר למחשב בצורה הנכונה. לדוגמה, ודא שכל הכבלים מחוברים היטב ושכל כרטיסי המתאמים הוכנסו לחריצים שלהם באופן מלא.
לחץ על לחצן הפתרון המוצע ועדכן את מנהל ההתקן. ייתכן שניתן להסיר את ההתקן ולזהות אותו מחדש באופן אוטומטי.
קוד שגיאה
תיאור השגיאה
פתרון מוצע
קוד 11
כשל בהתקן.
נסה לעדכן את מנהל ההתקן.
נסה להסיר ולהתקין מחדש את ההתקן.
ודא שההתקן תואם לגירסה זו של Windows.
קוד 12
התקן זה אינו מוצא די משאבים פנויים שניתן להשתמש בהם. אם ברצונך להשתמש בהתקן זה, תצטרך להשבית את אחד ההתקנים האחרים במערכת.
כדי לפתור את קוד השגיאה, השבת או הסר את אחד ההתקנים המעורבים.
לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את ההתקן בהתקן תואם להכנס-הפעל.
קוד 13
אירע כשל בהתקן עקב בעיה במנהל ההתקן.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 14
התקן זה לא יוכל לפעול באופן תקין עד שתפעיל מחדש את המחשב.
הפעל מחדש את המחשב.
קוד 15
משאבי ההתקן מתנגשים עם משאבים של התקן אחר.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את ההתקן בהתקן תואם להכנס-הפעל.
קוד 16
ל-Windows אין אפשרות לזהות את כל המשאבים שהתקן זה משתמש בהם.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את ההתקן בהתקן תואם להכנס-הפעל.
עדכן את מנהל ההתקן, אם זמין.
קוד 17
חומרה היא התקן בעל פונקציות מרובות, וקובץ ה-‎.inf של ההתקן מספק מידע לא חוקי על אופן הפיצול של משאבי ההתקן להתקני הצאצא.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם אתה ממשיך לקבל קוד שגיאה זה, פנה אל יצרן החומרה לקבלת מנהל התקן או קובצי התקנה מעודכנים.
קוד 18
התקן מחדש את מנהלי ההתקן עבור התקן זה.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ.
אם הפתרון לא פועל, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 19
ל-Windows אין אפשרות להפעיל התקן חומרה זה מכיוון שפרטי התצורה שלו (ברישום) אינם מלאים או שהם פגומים.
כדי לפתור את הבעיה, באפשרותך לנסות תחילה להפעיל אשף פתרון בעיות.
אם זה לא עוזר, עליך להסיר את ההתקנה של התקן החומרה ולאחר מכן להתקין אותו מחדש.
כעת, נסה לפעול בהתאם לפתרון המומלץ, שיפעיל את Scanreg.exe.
אם זה לא פותר את הבעיה, הקלד scanreg/restore בשורת הפקודה.
קוד 20
טוען VxD‏ (Vxdldr) החזיר תוצאה לא ידועה. לדוגמה, ייתכן שיש חוסר התאמה בגירסאות בין מנהל ההתקן למערכת ההפעלה.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ.
אם זה לא פותר את הבעיה, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהתקין את ההתקן שוב.
קוד שגיאה
תיאור השגיאה
פתרון מוצע
קוד 21
‏Windows מסיר התקן זה.
‏Windows נמצא בתהליך של הסרת ההתקנה של מנהל ההתקן של התקן זה. הפעל מחדש את המחשב.
אם זה לא עוזר, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 22
התקן זה מושבת.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, הפוך את ההתקן לזמין. לשם כך, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ב'מנהל ההתקנים', ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל, והפעל מחדש את המחשב.
אם זה לא עוזר, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
האם ההתקן מושבת ב-BIOS? נסה להפעיל את ההתקן באמצעות מסמך התמיכה של HP ‏מידע ותפריט אפשרויות עבור תוכנת העזר BIOS.
קוד 23
מטעין ההתקן השהה את ההפעלה של התקן כלשהו, ולאחר מכן לא שלח הודעה ל-Windows בנוגע למועד שבו יהיה מוכן להפעלת ההתקן.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, בדוק את הגדרות מתאם התצוגה הראשי במאפייני 'תצוגה'.
נסה להסיר את מתאם התצוגה הראשי והמשני מ'מנהל ההתקנים', ולאחר מכן להפעיל מחדש את המחשב.
ודא שמנהלי ההתקן עדכניים ומותקנים כהלכה.
עבור התקנים אחרים שאינם מתאמי תצוגה, בצע את הפתרון המומלץ.
אם זה לא פותר את הבעיה, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב.
קוד 24
ההתקן חסר, לא פועל כהלכה או שלא כל מנהלי ההתקן שלו מותקנים.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, בצע את הפתרונות המומלצים.
אם ההתקן עדיין אינו פועל, ודא שההתקן מחובר למחשב שלך באופן תקין. למשל, ודא שכל הכבלים מחוברים בצורה נכונה, ושכל כרטיסי המתאמים יושבים באופן תקין בחריצים שלהם.
קוד 25
בעיה זו קיימת בדרך כלל רק במהלך האתחול הראשון והשני לאחר שתוכנית ההתקנה של Windows העתיקה את כל הקבצים.
אם קוד זה מזוהה, מדובר כנראה בהתקנה שלא הושלמה.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ.
ייתכן שיידרש שחזור מערכת.
קוד 26
התקן לא נטען בצורה נכונה. ייתכן שיש בעיה במנהל ההתקן, או שלא כל מנהלי ההתקן הותקנו.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, בצע את הפתרון המומלץ.
אם זה לא פותר את הבעיה, השתמש ב'מנהל ההתקנים' כדי להסיר את ההתקן, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, נסה לעדכן את מנהל ההתקן.
קוד 27
האזור ברישום המתאר משאבים אפשריים עבור התקן אינו מכיל ערכים חוקיים. לדוגמה, ההתקן מסומן כהתקן שניתן להגדיר את תצורתו, אך פרטי התצורה בקובץ ה-‎.inf מוגדרים כקבועים.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, השתמש ב'מנהל ההתקנים' כדי להסיר את ההתקן, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם ההתקן עדיין לא פועל, נסה לעדכן את מנהל ההתקן.
קוד 28
מנהלי ההתקן של התקן זה לא הותקנו.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ. אם זה לא פותר את הבעיה, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב.
אם השגיאה ממשיכה להתרחש, עליך להשיג מנהלי התקן.
קוד 29
התקן זה מושבת מכיוון שהקושחה של ההתקן לא נתנה לו את המשאבים הדרושים.
עדכן את מנהל ההתקן.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, ייתכן שההתקן לא תואם לגירסת Windows שבה אתה משתמש, שיש תקלה בחומרה של ההתקן או שהחיבור להתקן פגום.
קוד 30
לא ניתן לשתף IRQ.
ייתכן שיש שני התקני חומרה המגושרים לאותו IRQ. עדכן את החומרה לגירסאות תואמות להכנס-הפעל, או תקן את הגדרות המגשרים.
קוד שגיאה
תיאור השגיאה
פתרון מוצע
קוד 31
התקן זה לא פועל כשורה מפני של-Windows אין אפשרות לטעון את מנהלי ההתקן הדרושים להתקן זה.
עדכן את מנהל ההתקן.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, ייתכן שההתקן לא תואם לגירסת Windows שבה אתה משתמש, שיש תקלה בחומרה של ההתקן או שהחיבור להתקן פגום.
קוד 32
מנהל התקן (שירות) עבור התקן זה הושבת. ייתכן שמנהל התקן חלופי מספק פונקציונליות זו.
סוג ההפעלה עבור מנהל התקן זה מוגדר כמושבת ברישום.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 33
ל-Windows אין אפשרות לקבוע אילו משאבים נדרשים עבור התקן זה.
האם ההתקן תואם לגירסת Windows שבה אתה משתמש? ייתכן שעליך להחליף את ההתקן בהתקן תואם להכנס-הפעל.
קוד 34
ל-Windows אין אפשרות לקבוע את ההגדרות עבור התקן זה.
היעזר בתיעוד שקיבלת עם התקן זה והשתמש בכרטיסייה 'משאבים' כדי להגדיר את התצורה.
כדי לפתור קוד שגיאה זה, לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את ההתקן בהתקן תואם להכנס-הפעל.
קוד 35
קושחת המערכת של המחשב אינה כוללת די מידע כדי להגדיר כראוי את התצורה של התקן זה ולהשתמש בו.
כדי להשתמש בהתקן זה, פנה אל יצרן המחשב כדי להשיג עדכון לקושחה או ל-BIOS.
נסה להיעזר במסמך התמיכה של HP עדכון ה-BIOS עבור מחשבים שולחניים או עדכון ה-BIOS עבור מחשבים ניידים.
קוד 36
התקן זה מבקש פסיקת PCI אך הוא מוגדר עבור פסיקת ISA (או להיפך).
השתמש בתוכנית ההתקנה של מערכת המחשב כדי להגדיר מחדש את הפסיקה עבור התקן זה.
עיין בתיעוד שהגיע עם החומרה, והשתמש במסמך התמיכה של HP מידע ותפריט אפשרויות עבור תוכנת העזר BIOS כדי לשנות הגדרות IRQ.
קוד 37
ל-Windows אין אפשרות לאתחל את מנהל ההתקן של חומרה זו.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, עדכן את מנהל ההתקן.
קוד 38
ל-Windows אין אפשרות לטעון את מנהל ההתקן של חומרה זו מכיוון שמופע קודם של מנהל ההתקן עדיין נמצא בזיכרון.
הפעל מחדש את המחשב.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, עדכן את מנהל ההתקן.
קוד 39
ל-Windows אין אפשרות לטעון את מנהל ההתקן של חומרה זו. ייתכן שמנהל ההתקן פגום או חסר.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, עדכן את מנהל ההתקן.
קוד 40
ל-Windows אין אפשרות לגשת לחומרה זו מכיוון שפרטי מפתח השירות שלה ברישום חסרים או רשומים בצורה שגויה.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, בצע שחזור מערכת כדי לשחזר את הרישום.
קוד שגיאה
תיאור השגיאה
פתרון מוצע
קוד 41
‏Windows טען בהצלחה את מנהל ההתקן של חומרה זו, אך אינו יכול למצוא את התקן החומרה.
בצע את הפעולות הבאות:
 1. הסר את שם ההתקן ממנהל ההתקנים וכבה את המחשב.
 2. הסר את ההתקן מהמחשב, ולאחר מכן חבר אותו מחדש כדי לוודא שהחיבור תקין.
 3. הפעל את המחשב.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, ודא שההתקן תואם לגירסת Windows שבה אתה משתמש.
קוד 42
ל-Windows אין אפשרות לטעון את מנהל ההתקן של חומרה זו מכיוון שהתקן כפול כבר פועל במערכת.
הפעל מחדש את המחשב.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, השתמש בכרטיסייה 'פתרון בעיות' כדי לעזור לפתור את הבעיה. אם יש לך שני התקנים מאותו סוג ומאותו יצרן, הסר אחד מהם מהמחשב.
קוד 43
‏Windows הפסיק את פעולתו של התקן זה מכיוון שההתקן דיווח על בעיות.
הפעל מחדש את המחשב.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, השתמש בכרטיסייה 'פתרון בעיות' כדי לעזור לפתור את הבעיה. הפעל את HP Diagnostics כדי לבדוק אם קיימת חומרה פגומה.
קוד 44
יישום או שירות כיבה התקן חומרה זה.
הפעל מחדש את המחשב.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, השתמש בכרטיסייה 'פתרון בעיות' כדי לעזור לפתור את הבעיה.
קוד 45
התקן חומרה זה אינו מחובר למחשב כעת.
קוד שגיאה זה אינו מצריך כל פעולה.
קוד 46
ל-Windows אין אפשרות לקבל גישה להתקן חומרה זה מכיוון שמערכת ההפעלה נמצאת בתהליך כיבוי.
קוד שגיאה זה אינו מצריך כל פעולה.
קוד 47
ל-Windows אין אפשרות להשתמש בהתקן חומרה זה מכיוון שהוא הוכן להסרה בטוחה, אך לא הוסר מהמחשב.
נתק את ההתקן מהמחשב ולאחר מכן חבר אותו שוב.
הפעל מחדש את המחשב כדי להפעיל מחדש את ההתקן.
קוד 48
הפעלת תוכנת ההתקן נחסמה, מכיוון שידוע שיש לה בעיות עם Windows.
פנה לספק החומרה לקבלת מנהל התקן חדש.
עדכן את מנהל ההתקן או החלף את ההתקן בחומרה תואמת.
קוד 49
ל-Windows אין אפשרות להפעיל התקני חומרה חדשים מכיוון שכוורת המערכת (Hive) גדולה מדי (חורגת ממגבלת גודל הרישום).
פתור שגיאה זו על-ידי שימוש ב'מנהל ההתקנים' כדי להסיר התקנה של התקנים לא רצויים או שאינם בשימוש, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
ייתכן שתצטרך לבצע שחזור מערכת כדי לשחזר את הרישום.
קוד 52
‏Windows אינו יכול לאמת את החתימה הדיגיטלית של מנהלי ההתקן עבור התקן זה.
כדי לפתור את הבעיה, באפשרותך לנסות תחילה להפעיל אשף פתרון בעיות.
עדכן את מנהל ההתקן.
לקבלת מידע נוסף על קודי שגיאה של 'מנהל ההתקנים' ועל שלבים לפתרון בעיות, בקר בדף האינטרנט של Microsoft קודי שגיאות ב'מנהל ההתקנים' ב- Windows (באנגלית).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏