תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - פתור בעיות של אינטרנט איטי (Windows ‏8, 10)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP עם Windows 10 או Windows 8.
המחשב מפסיק להגיב או שרמת הביצועים יורדת לאחר התחברות לאינטרנט. השתמש במסמך זה כדי לפתור את הבעיות הנפוצות ביותר הגורמות למחשב להפסיק להגיב או להאטת הגלישה באינטרנט.
הערה:
מסמך זה מכיל הוראות להפעלה מחדש של המחשב. הוסף דף זה כסימניה לגישה נוחה בעתיד.

בדיקת מהירות חיבור האינטרנט שלך

תוכל להשתמש בשיטות הבאות כדי לבדוק את מהירות חיבור האינטרנט שלך הן לפני והן אחרי ביצוע שלבי פתרון הבעיות במסמך זה כדי לראות אם מהירות החיבור שלך משתפרת.

איתור תקלות

השתמש בצעדים הבאים כדי לפתור את הבעיות הנפוצות ביותר שגורמות למחשב להפסיק להגיב או מאיטות את הגלישת באינטרנט.

שלב 1: זיהוי והסרה של תוכנות ריגול ותוכנות פרסום

אם המחשב מאט את פעולתו לאחר ההתחברות לאינטרנט, דף הבית שלך משתנה לדף שאינך רוצה בו, בשולחן העבודה מופיעים קישורים לא רצויים, או שחלונות של פרסומות חוזרים וקופצים שוב ושוב, סביר להניח שהותקנה במחשב תוכנת ריגול או תוכנת פרסום. הסרה ידנית של תוכנות ריגול ותוכנות פרסום יכולה להיות קשה מאוד. למידע נוסף על תוכניות ריגול וכיצד להסיר תוכניות ריגול מהמחשב, עיין בסעיף המחשב עלול להיות נגוע בווירוס או בתוכנה זדונית (Windows‏ 10, 8).

שלב 2: חיפוש והסרה של וירוסים

וירוסים רבים משתמשים בחיבור לאינטרנט כאשר חלון דפדפן נפתח, והם עלולים לגרום למחשב להאט או להפסיק להגיב. למידע נוסף כיצד לסרוק ולהסיר וירוסים, עיין בסעיף המחשב עלול להיות נגוע בווירוסים או תוכנות זדוניות (Windows 10‏, 8).
הערה:
לאחר שתסרוק ותסיר תוכנות ריגול ווירוסים, הרץ את Windows Update כדי לעדכן את המחשב שלך.

שלב 3: חסימת דפי דפדפן קופצים

חלון קופץ הוא חלון דפדפן אינטרנט קטן שמופיע על גבי האתר שבו אתה צופה. חלונות קופצים נפתחים לעיתים קרובות מייד ברגע שבו אתה מבקר באתר, ובדרך כלל הם מיוצרים על ידי מפרסמים. לדפדפני אינטרנט יש תכונות המכונות 'חוסמי חלונות קופצים' שמסוגלות למנוע את הופעתם של חלונות קופצים. במרבית תוכנות חסימת החלונות הקופצים, ביכולתך לבחור את רמת הסינון המבוקשת, לבחור אלו חלונות קופצים אתה רוצה שיוצגו ולבנות רשימה שחורה של אלו שאינך רוצה שיוצגו. עיין בחסימת חלונות קופצים או פרסומות למידע נוסף.

שלב 4: ניקוי ההיסטוריה של הדפדפן, הסרת קבצי אינטרנט זמניים ואיפוס הגדרות דפדפן

פריטים מסוימים בהיסטוריה או בהגדרות הדפדפן עלולים להאט את החיבור שלך לאינטרנט. נקה את היסטוריית הגלישה שלך, הסר קבצים זמניים שעלולים לגרום לבעיות ואפס את הגדרות האינטרנט שלך.

שלב 5: עדכון מנהלי ההתקן של הרשת

זוהו כמה בעיות נעילה ונפתרו באמצעות עדכונים של מנהל ההתקן של הרשת. עדכון מנהל התקן הרשת שלך עשוי להגביר את מהירות האינטרנט.
 1. אם תתבקש לעשות זאת, בחר את המדינה/אזור שלך, ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות המוצגות על המסך כדי לזהות את המוצר שברשותך.
 2. בחר תוכנה, מנהלי התקן וקושחה.
 3. בדף 'מנהלי התקן והורדות', בחר במערכת ההפעלה שלך מתוך הרשימה הנפתחת בחר במערכת ההפעלה שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. בחר בסימן הפלוס + הסמוך לאפשרות מנהל התקן - רשת כדי להרחיב את הרשימה של מנהלי ההתקן של הרשת הזמינים.
 5. בחר את עדכון מנהל ההתקן של הרשת או המודם מתוך הרשימה. לדוגמה, עדכון מנהל ההתקן Realtek RTL8139 LAN.
 6. לחץ על הלחצן הורדה.
 7. כאשר פס ההורדה מוצג בתחתית המסך, לחץ על שמור.
 8. בתום ההורדה, לחץ על הפעל.
 9. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההורדה.
 10. הפעל מחדש את המחשב, ולאחר מכן התחבר לאינטרנט.
  אם המחשב מפסיק להגיב או שרמת הביצועים יורדת, המשך לשלב הבא.

שלב 6: השבתת תוכנות הנפתחות עם Windows

לפתרון הבעיות, הפחת את מספר התוכנות שנפתחות עם Windows, כדי לנסות לבדוק אם מתרחשת התנגשות של תוכנות והאטה של החיבור לאינטרנט.
כדי להשבית את התוכנות שנפתחות באופן אוטומטי, השתמש בתוכנת תצורת המערכת של Microsoft‏ (Msconfig) כך:
 1. ב-Windows, חפש את msconfig ופתח אותו.
 2. בכרטיסייה 'כללי', לחץ על אתחול סלקטיבי, הסר את הבחירה לצד האפשרות טען פריטי איתחול, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  לחצן 'אתחול סלקטיבי' בחלון 'תצורת מערכת'
 3. הפעל מחדש את המחשב, ולאחר מכן התחבר לאינטרנט.
  אם המחשב מפסיק להגיב או שרמת הביצועים יורדת, המשך לשלב הבא.

שלב 7: יצירת קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך

פנה אל ספק שירותי האינטרנט המקומי שלך או בקר באתר האינטרנט שלו כדי לבדוק אם יש כרגע בעיות טכניות אצל הספק. אם יש כרגע בעיות טכניות אצל הספק, כגון השהיה גרועה או זמני המתנה ארוכים, עליך לחכות עד לפתרון הבעיות על-ידי הספק. כמו כן, אם ספק שירותי האינטרנט שלך מחייב תוכנה מיוחדת לצורך התחברות לאינטרנט, שאל אם עליך להתקין מחדש את התוכנה. אם כן, השתמש בהוראות של ספק שירותי האינטרנט כדי להסיר את התוכנה ולהתקין אותה מחדש.
לאחר שפנית אל ספק שירותי האינטרנט, הפעל מחדש את המחשב והתחבר לאינטרנט. אם המחשב מפסיק להגיב או שרמת הביצועים יורדת, בטל או שנה כיצד התוכניות במחשב ניגשות לאינטרנט.

שלב 8: השבתה או שינוי של האופן שבו תוכניות ניגשות לאינטרנט

לפעמים תוכנות ניגשות לאינטרנט באופן אוטומטי. הדבר קורה בדרך כלל כדי לעדכן את התוכנות ולספק התראות על זמינותם של מוצרים חדשים. לפעמים תוכנה שניגשת לאינטרנט עשויה להינעל, למשל כשתוכנה מנסה להתחבר לאתר אינטרנט שכבר אינו פעיל.
תוכניות שניגשות לאינטרנט באופן אוטומטי כוללות את:
 • עדכון Java
 • ‏‎Windows Media Center
 • ‏‎Windows Update
 • ‏‎Symantec Live Update
 • ‏‎Adobe Acrobat
סימפטומים ופתרונות הקשורים לתוכנות ולבעיות חיבור לאינטרנט:
 • החיבור לאינטרנט הופך לאיטי מאוד או קופא בזמן מסוים במהלך היום: תוכנות רבות מנסות להשיג עדכונים או מידע במועדים קבועים מראש. לדוגמה, Windows Update עשוי לנסות לבצע הורדה והתקנה אוטומטיות של עדכונים חשובים עבור Windows מדי לילה בחצות. הבעיה עלולה להיות חמורה יותר כאשר שתי תוכניות או יותר מנסות להתחבר לאינטרנט בו-זמנית. כדי לפתור את הבעיה, השבת את העדכון האוטומטי במסגרת אפשרויות התוכנה, או שנה את הזמן שבו התוכנה מתקינה עדכונים באופן אוטומטי (אם יש אפשרות זמינה לכך).
 • החיבור לאינטרנט הופך לאיטי מאוד או קופא בזמן שפותחים תוכנה: כמה תוכנות מנסות להתחבר לאינטרנט מייד כשפותחין אותן. השבת את מאפיין החיבור במסגרת אפשרויות התוכנה, או היעזר באתר התמיכה של ספק התוכנה לקבלת פתרון. כשאתה מחפש פתרון, הקפד להשתמש בשם המדויק של התוכנה ובמספר הגרסה של התוכנה, אם ידוע.
 • החיבור לאינטרנט הופך לאיטי מאוד או קופא בעת הטעינה של Windows: כאשר Windows מתחילה לפעול הופך חיבור האינטרנט לזמין ותוכנות רבות מנסות להתחבר לאינטרנט ברגע שיש חיבור זמין. כדי לפתור את הבעיה, מנע מתוכנות שמשתמשות באינטרנט להיטען יחד עם Windows (כפי שבוצע בשלב הקודם), השבת עדכונים אוטומטיים במסגרת אפשרויות התוכנה או שנה את השעה שבה התוכנה מתקינה עדכונים באופן אוטומטי (אם יש אפשרות זמינה לכך).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏