תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP‏ - שימוש ופתרון בעיות במשטח המגע או ב-ClickPad (Windows 8)

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP עם Windows 8.
הערה:
אם אינך משתמש בגרסה האחרונה של Windows 8, גרפיקה ומידע מסוימים במסמך זה עשויים להשתנות. תוכל להשיג את הגרסה האחרונה בחנות של Microsoft.
משטח מגע או ClickPad הוא התקן הצבעה עם משטח רגיש למגע הממוקם על משענת כף היד של המחשב הנייד. בחלק ממחשבי הנייד, בצד הימני של משטח המגע נמצא בדרך כלל קו אנכי שמציין פונקציית גלילה. בנוסף, משטח המגע כולל בדרך כלל בשני לחצנים או יותר שמשמשים כלחצן השמאלי והלחצן הימני של התקן ההצבעה עכבר רגיל. ב-ClickPad, לחץ על הפונקציות בפינה השמאלית או הימנית התחתונה, מכיוון שלחצן שמאלי וימני הם התקני ההצבעה הרגילים של עכברים. לא כל המאפיינים זמינים בכל המחשבים.
  תמונה של משטח מגע עם כל המאפיינים.
 1. נורית ה-LED של משטח המגע
 2. אזור רגיש למגע
 3. לחצן ללחיצה שמאלית
 4. לחצן הפעלה/כיבוי של משטח המגע
 5. אזור גלילה אנכית
 6. לחצן ללחיצה ימנית
דוגמה ל-ClickPad
משטח המגע מפרש תנועות שונות הנעשות על פני השטח שלו כפעולות שונות. לדוגמה, אם משטח המגע הוגדר לבצע זאת, משיכה שמאלה של שתי אצבעות בעת גלישה באתר אינטרנט תחזיר אותך לדף אינטרנט קודם; לחלופין, הקשה כפולה על לוח המגע כאשר סמן העכבר נמצא מעל קובץ טקסט תפתח את הקובץ בעורך הטקסט המוגדר כברירת מחדל.
באפשרותך להתאים את רגישות משטח המגע, להפעיל או להשבית תכונות מסוימות, ולשנות את פעולות הלחצנים.
הערה:
‏HP משפרת ללא הרף את מוצריה ומספקת עדכוני תוכנה. ‏HP ממליצה לבדוק מעת לעת אם קיימים עדכונים לתוכנות, למנהלי התקן ואפילו ל-BIOS המערכת, כדי להבטיח שתוכל לנצל את מלוא הפונקציונליות של המחשב הנייד שלך ושל התקן ההצבעה TouchPad. כדי ללמוד כיצד לאתר את התוכנה ואת מנהלי ההתקן העדכניים, ראה את הסעיף עדכון מנהל ההתקן דרך Windows Update או את מסמך HP קבלת תוכנות ומנהלי התקן (באנגלית).

סרטון וידאו זה מראה כיצד לנווט ב-Windows 8 באמצעות העכבר, המקלדת ומשטח המגע

תנועות נפוצות במשטח המגע

הפעולות הנפוצות ביותר לביצוע עם משטח המגע מבוססות על תנועות ומספקות קיצורי דרך לניווט מהיר בחלונות ובקבצים ולעבודה עימם. רוב הדגמים של לוח מגע ותוכנה יכולים לבצע את כל המחוות המפורטות. במקרים מסוימים תכונות אלו יהיו מושבתות בתוכנה של לוח המגע, ויהיה צורך רק להפעיל אותן או להגדיר את התצורה שלהן.
החלק את אצבעך על פני לוח המגע כדי להזיז את סמן העכבר על גבי המסך.
הקש פעם אחת על משטח המגע ללחיצה בודדת ופעמיים ללחיצה כפולה של סמן העכבר.
כדי לסובב תמונה או חלק מהמסך, הנח שתי אצבעות על ה-TouchPad וסובב אותן.
סיבוב ה-TouchPad פועל רק ביישומים הכוללים כבר פונקציית סיבוב, כגון דפדפן תמונות.
כדי לגרור ולשחרר פריט, הקש פעמיים על משטח המגע כדי לבחור את הפריט, החלק את אצבעך כדי להזיזו, ולאחר מכן הרם את אצבעך כדי לשחררו.
כדי לגלול חלון, מסך או רשימה: שים שתי אצבעות על משטח המגע, והזז אותן מצד לצד או מעלה ומטה. הרם את אצבעותיך כדי להפסיק לגלול.
להגדלה או הקטנה של התצוגה בעת עבודה בחלון, הנח שתי אצבעות על לוח המגע והזז אותן כלפי חוץ להגדלת התצוגה וכלפי פנים להקטנת התצוגה.
שינוי גודל התצוגה של משטח המגע פועל רק ביישומים הכוללים כבר פונקציות שינוי גודל תצוגה, כגון דפדפן תמונות או מעבד תמלילים.

פתיחת דף מאפיינים של לוח המגע או ClickPad ב- Windows 8

בדף המאפיינים של משטח המגע או ה-ClickPad נמצאות ההגדרות האפשריות עבור משטח המגע או ה-ClickPad. כדי לפתוח את דף המאפיינים ולהפעיל או לנטרל את המחוות האישיות, בצע את השלבים הבאים:
 1. מתוך מסך 'התחל', הקלד התאם אישית כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש', ובחר באפשרות התאם אישית את המחשב שלך מתוצאות החיפוש.
  החיפוש אחר 'התאם אישית את המחשב שלך'
 2. בחלון 'התאמה אישית', לחץ על הקישור שנה מצביעי עכבר כדי לפתוח את 'מאפייני עכבר'.
  הקישור 'שנה מצביעי עכבר' ב'התאמה אישית'
  המסך מאפייני עכבר ייפתח.
 3. לחץ בכרטיסייה 'מאפייני העכבר' על הגדרות המכשיר או הגדרות ה-ClickPad. אם זהו מכשיר Synaptics, יופיע בכרטיסייה האיקון Synaptics .
  תמונה של דף מאפייני העכבר עם האפשרויות 'הגדרות ו'הגדרות התקן' מסומנות.
 4. ‏לחץ על הגדרות כדי לפתוח את החלון מאפיינים.
  תוכל לשנות את הגדרות משטח המגע עבור גלילה, לחיצה, רגישות למגע, תפקוד בקצוות ומחווה, כדי להתאימן להעדפותיך האישיות.
  הערה:
  לא בכל המחשבים הניידים נעשה שימוש במשטח מגע או ClickPad של Synaptics; עם זאת, כל משטחי המגע הם בעלי תכונות ואפשרויות תצורה דומות.
  תמונה של דף המאפיינים עבור משטח מגע Synaptics.
 5. החלון 'מאפיינים' מחולק לשלושה אזורים, כדי להקל עליך בהגדרת לוח המגע או ClickPad.
  • בצד השמאלי של החלון מפורטות המחוות והפעולות. לחץ על אחת המחוות האישיות או הפעולות כדי לסמן אותה. לאחר הסימון, בחר עזרה כדי לקבל מידע נוסף או בחר הגדרות כדי לשנות את ההגדרות.
  • בצד הימני התחתון מוצגת תנועת האצבע המזוהה עם המחווה או הפעולה.
  • בצד הימני העליון מוצגת הפעולה שתתרחש במסך בתגובה לתנועות האצבע.
 6. הפעל או השבת מחוות אישיות באמצעות לחיצה על התיבה לצד כל פריט. סימן ביקורת בתיבה מציין שמחווה מופעלת.

אפשור לוח המגע או ClickPad באמצעות Windows 8

בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל, או לאפשר, את לוח המגע או ClickPad ב-Windows 8.
 1. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן או הגדרות ClickPad ב'מאפייני העכבר'. אם זהו מכשיר Synaptics, יופיע בכרטיסייה האיקון Synaptics .
  תמונה של דף מאפייני העכבר עם האפשרויות 'הגדרות ו'הגדרות התקן' מסומנות.
 2. בחר את משטח המגע הרצוי ברשימה התקנים, ולאחר מכן לחץ על הפעל כדי להפעיל את ההתקן.
  הערה:
  אם ברצונך להשבית את משטח המגע, לחץ על השבת.

לחיצה על לחצנים באמצעות לוח המגע או ClickPad ב-Windows 8

במשטח המגע קיימים לחצנים ייעודיים ללחיצה שמאלית וללחיצה ימנית, שהפונקציונליות שלהם זהה לזו של הלחצנים בהתקן הצבעה חיצוני. ב-ClickPad נעשה שימוש בצד התחתון השמאלי והימני של המשטח בתור לחצנים ללחיצה שמאלית וימנית. באפשרותך גם להקיש על פריט ולגרור אותו באותו אופן בו אתה לוחץ לחיצה ממושכת על הלחצן השמאלי בהתקן הצבעה חיצוני בעודך גורר פריט על גבי המסך. כברירת מחדל שנקבעת מראש, הלחיצה וההקשה פעילות.

גלילה באמצעות לוח המגע או ClickPad ב-Windows 8

מחוות גלילה אופקית ואנכית ייעודיות מאפשרות לגלול בתוך החלון של תוכנית. הן זמינות ותצורתן נקבעת מראש כברירת מחדל. ניתן להתאים אישית ולשנות את אופן הגלילה ע"י בחירה באצבע אחת או בשתי אצבעות, וכן את האופן שבו משטח המגע או ה-ClickPad יגיבו למחוות בסמוך לקצוות.

ניווט בעזרת מחוות במספר אצבעות ב-Windows 8

מחוות MultiFinger מעמידות לשימושך קיצורי דרך ליישומים שנעשה בהם שימוש תכוף או לניווט נוח בתוך יישומים. כדי להתאים את המחוות באופן אישי דרך דף המאפיינים, לחץ על החץשנמצא משמאל לתיבה מחוות במספר אצבעות כדי לפתוח את אפשרויות MultiFinger. אם התיבה שנמצאת ליד מחוות במספר אצבעות אינה מכילה סימן ביקורת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן ביקורת.

כוונון רגישות ההצבעה של לוח המגע או ClickPad ב-Windows 8

הגדרות ההצבעה מאפשרות להתאים את האופן שבו המצביע ינוע בתגובה למחוות שתבצע. ההצבעה כוללת את המאפיינים הבאים: רגישות, מומנטוםונגישות.
כדי להתאים אישית את ההגדרות דרך דף המאפיינים, לחץ על החץ שנמצא משמאל להצבעה כדי לפתוח את אפשרויות ההצבעה. לפרטים נוספים בנוגע לפתיחת דף המאפיינים, עבור לסעיף דף מאפיינים של משטח מגע או ClickPad ב-Windows 8 במסמך זה.

מניעת לחיצות לא רצויות (סמן העכבר זז בזמן הקלדה) ב-Windows 8

רגישות משטח המגע שלך עשויה לגרום ללחיצות לא רצויות או לסמן לקפץ על המסך. כדי לצמצם את הסבירות שהסמן יקפוץ עקב לחיצה בטעות על לוח המגע, נסה את אחת ההמלצות הבאות.
כוונן את הגדרות השהיית לוח המגע כדי לצמצם נגיעות מקריות. כדי להתאים את הגדרות ההשהיה:
 1. במסך 'התחל', הקלד משטח מגע כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש' ולאחר מכן בחר באפשרות הגדרות עכבר ומשטח מגע מתוצאות החיפוש.
  הגדרות עכבר ומשטח מגע
 2. לחץ כדי לפתוח את התפריט תחת משטח מגע.
  פתח את תפריט משטח המגע
 3. בחר השהיית זמן ארוך יותר כדי להפחית את הסבירות ללחיצות וקפיצות סמן לא רצויות.
  נבחרה השהייה בינונית של לוח המגע
 4. אם הבעיות נמשכות, יש להקטין את הרגישות של לוח המגע. השתמש במידע הכלול בסעיף רגישות לוח המגע או ClickPad ב-Windows 8 במסמך זה כדי להפחית את הרגישות של לוח המגע.

כיבוי כל תנועות משטח המגע והפעלתו ב- Windows 8

אם אתה רוצה שמשטח המגע יפעל כמו עכבר רגיל של מחשב נייד שאינו משתמש בתנועות, באפשרותך להשבית מאפיינים אלה.
להשבתת כל התנועות:
 1. במסך שולחן העבודה, לחץ לחיצה ימנית על התקן הצבעה של Synaptics או על התקן הצבעה אחר במגש המערכת של Windows.
 2. בחר השבת תנועות.
   תמונה של סמל 'שורת המשימות' עבור מאפייני התקן ההצבעה עם האפשרות 'השבת מחוות' מסומנת.
  להפעלה מחדש של המחוות, בטל את הבחירה באפשרות השבת מחוות בתפריט המוקפץ.

נטרול של משטח המגע או ה-ClickPad

במחשבים ניידים מסוימים, ניתן לכבות את משטח המגע על ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי הממוקם לצד משטח המגע. אם אין במחשב הנייד לחצן הפעלה/כיבוי כזה, תוכל עדיין להשבית את משטח המגע דרך מסך מאפייני העכבר.
הערה:
תוכל עדיין להשתמש בעכבר חיצוני או בהתקן הצבעה אחר כדי לשלוט במצביע כאשר משטח המגע מנוטרל.
כדי להשבית את משטח המגע, בצע את השלבים הבאים:
 1. מתוך מסך 'התחל', הקלד התאם אישית כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש', ובחר באפשרות התאם אישית את המחשב שלך מתוצאות החיפוש.
  החיפוש אחר 'התאם אישית את המחשב שלך'
 2. בחלון 'התאמה אישית', לחץ על שנה מצביעי עכבר כדי לפתוח את 'מאפייני עכבר'.
  הקישור 'שנה מצביעי עכבר' ב'התאמה אישית'
  המסך מאפייני עכבר ייפתח.
 3. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן במסך מאפייני עכבר, ולאחר מכן לחץ על הפוך ללא זמין כדי לכבות את משטח המגע.
  תמונה של מאפייני העכבר עם הדגשה של השבתה.
  תוכל להפוך את משטח המגע לזמין שוב כשיהיה בו צורך.

פתרון בעיות כאשר משטח המגע אינו פועל ב-Windows 8

קיימות מספר אפשרויות פתרון בעיות כאשר לוח המגע אינו פועל. בצע את הצעדים הבאים, בסדר שבו הם מופיעים, עד שיימצא הפתרון.
 1. במשטחי מגע מסוימים ניתן להפעיל או לכבות את משטח המגע על-ידי הקשה כפולה בפינה השמאלית העליונה של משטח המגע. הקש הקשה כפולה כדי להפעיל את משטח המגע; חזור כדי לכבות את משטח המגע.
  מתג הפעלה/כיבוי של משטח המגע
 2. בצע איפוס קשיח על-ידי ביצוע השלבים במסמך של HP ביצוע איפוס קשיח או איפוס כפוי. איפוס קשיח מוחק את הוראות מנהל ההתקן. המחשב שלך קורא מחדש את כל ההוראות מתוך מנהלי ההתקן והתוכנות המאוחסנים במערכת ההפעלה אשר מאפשרים לפתור בעיות מסוימות.
 3. ודא שיש לך את מנהלי ההתקן העדכניים עבור לוח המגע שלך. בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את מנהלי ההתקן. העדכניים
  1. אם מוצג עמוד הבה נזהה את המוצר שלך כדי להתחיל לחץ מחשב נייד או מחשב שולחני.
  2. הקלד בשדה את שם הדגם של המחשב שלך או את המספר הסידורי שלו, ולאחר מכן לחץ על שלח. למשל, הקלד מחשב שולחני Pavilion HPE h8-1360t, ואז לחץ על שלח.
  3. אם נפתח דף אינטרנט של מוצרים מתאימים, בחר את מספר הדגם שברשותך מתוך הרשימה.
   דף התוצאות של התוכנות עבור המחשב שלך מוצג עם מערכת ההפעלה שנבחרה כברירת מחדל.
  4. ברשימת הקטגוריות של התוכנות ומנהלי ההתקנים הזמינים, גלול מטה ובחר מנהל התקן - מקלדת, עכבר והתקני קלט.
  5. לחץ על הורד לצד השם המתאים של משטח המגע או מנהל ההתקן של ClickPad.
   הקובץ יורד אל תיקיית ההורדות שלך.
  6. פתח את תיקיית ההורדות ולחץ עליו לחיצה כפולה כדי להתקין את מנהל ההתקן העדכני ביותר, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.
 4. החזר את המחשב לתצורת התוכנה כאשר לוח המגע פעל על-ידי שחזור המערכת לזמן שבו לוח המגע פעל כראוי. לקבלת מידע נוסף, עבור אל שימוש בשחזור המערכת של Microsoft ‏(Windows 10 ו-8).

עדכון מנהל ההתקן דרך Windows Update

אם אינך מצליח להפעיל את משטח המגע או ה-ClickPad במחשב הנייד שלך, בצע את השלבים הבאים כדי למצוא ולהתקין מנהלי התקן מעודכנים לתוכנה ולחומרה עבור המחשב שלך המופעל ב-Windows 8:
 1. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.
  הצ'ארם 'חיפוש' עם 'לוח הבקרה' מסומן
 2. לחץ על מערכת ואבטחה.
  לוח הבקרה שבו האפשרות 'מערכת ואבטחה' נבחרה
 3. לחץ על Windows Update בחלון 'מערכת ואבטחה'.
  ‏'מערכת ואבטחה' שבו האפשרות Windows Update נבחרה
 4. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות, אם היא מוצגת, בחלון Windows Update:
  • עדכונים חשובים: התקן עדכוני אבטחה או עדכונים החשובים לתקינות המחשב.
  • עדכונים אופציונליים: בחר עדכונים אופציונליים. מומלץ להוריד ולהתקין עדכונים אופציונליים למנהלי התקן, במיוחד אם החלפת את מהדורת Windows במחשב.
  ‏‎Windows Update עם סימון אפשרויות הבחירה בעדכונים 'חשובים' ו'אופציונליים'
 5. בחר את העדכונים שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על התקן עדכונים.
  העדכונים יותקנו.
  תמונה: התקנת עדכונים
 7. הפעל מחדש את המחשב.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏