תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - ניהול אפשרויות צריכת חשמל (Windows 8)

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים ומחשבי לוח של HP ו-Compaq עם Windows 8.
הערה:
אם אינך משתמש בגרסה האחרונה של Windows 8, גרפיקה ומידע מסוימים במסמך זה עשויים להשתנות. תוכל להשיג את הגרסה האחרונה בחנות של Microsoft.
מסמך זה מספק מידע על עבודה עם תוכניות צריכת חשמל של Windows. בנוסף, מסמך זה מספק שיטות לכיבוי המחשב, שימוש במצבי צריכת חשמל שונים ופתרון בעיות בנושא צריכת חשמל.

עבודה עם תוכניות צריכת חשמל של Windows 8

תוכנית צריכת חשמל היא אוסף של הגדרות חומרה והגדרות מערכת אשר מנהלות את אופן צריכת החשמל של המחשב. באפשרותך להשתמש בתוכניות אלה כדי להפחית את צריכת החשמל של המחשב, למטב את הביצועים או לאזן בין השניים. האפשרויות הזמינות במחשבך לניהול צריכת החשמל עשויות להיות שונות במעט מאלה המתוארות במסמך זה.
Windows מספקת את תוכניות ברירת המחדל הבאות כדי לסייע לך לנהל את צריכת החשמל של המחשב.
תוכנית צריכת חשמל
תיאור
מאוזנת (מומלץ)
איזון אוטומטי בין ביצועים וצריכת חשמל.
חיסכון בצריכת החשמל
חיסכון בצריכת החשמל על ידי הפחתת ביצועי המערכת.
ביצועים גבוהים
מיטוב ביצועי המערכת וזמן התגובה שלה.

כיבוי המחשב

סעיף זה מתאר שלושה הליכים שונים לכיבוי המחשב.

שימוש במצב שינה

כברירת מחדל, כשאתה בוחר באפשרות השינה או לוחץ על לחצן ההפעלה, Windows נכנס למצב שינה. פעולה זו שומרת את הפעלת העבודה הנוכחית שלך בזיכרון ומעבירה את המחשב למצב צריכת חשמל נמוכה. תוכניות או מסמכים שהיו פתוחים נותרים פתוחים, ודבר זה מאפשר לך לחדש במהירות את העבודה כשאתה חוזר למחשב.

שימוש ב'מצב שינה'

שנת חורף הוא מצב חיסכון בצריכת חשמל ובעת הפעלתו מתבצעת שמירה של תוכניות ומסמכים פתוחים בדיסק הקשיח ולאחר מתבצע כיבוי של המחשב. כשאתה לוחץ על לחצן ההפעלה להפעלה מחדש של המחשב, הוא יוצא במהירות ממצב השינה ומשחזר את התוכניות והמסמכים הפתוחים שנשמרו.

הפעלת מצב 'לא נמצא' בעת שיתוף קובצי מדיה

מצב 'לא נמצא' מאפשר למחשב שלך להמשיך לבצע משימות, כגון הקלטת תוכניות טלוויזיה או שיתוף סרטונים ומוסיקה, גם אם אתה לא נמצא בקירבתו. באופן ספציפי, כאשר המחשב נמצא במצב 'לא נמצא', מתרחשים הדברים הבאים:
 • ביצוע משימות כגון הקלטה מתוזמנת של תוכניות טלוויזיה, או שיתוף קובצי וידאו ומוסיקה עם אתרים מרוחקים.
 • התצוגה כבויה.
 • השמע מושתק.
 • המחשב פועל, אך בהגדרה של צריכת חשמל מופחתת.
 • מאוורר המחשב ממשיך לפעול.
 • שולחן העבודה מוצג כמעט מיד ברגע שלוחצים על כפתור השינה בשלט-רחוק.
כדי להפעיל את המצב 'לא נמצא', יש לפעול על-פי הצעדים הבאים:
 1. במסך 'התחל', הקלד אפשרויות צריכת חשמל כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש'. בחר באפשרויות צריכת חשמל בתוצאות החיפוש.
  איור : אפשרויות צריכת חשמל
  אפשרויות צריכת חשמל במסך 'חיפוש'
 2. בחלון בחירה או התאמה אישית של תוכנית צריכת חשמל, לחץ על שנה הגדרות תוכנית ליד התוכנית שברצונך לשנות.
 3. בחלון שינוי הגדרות עבור תוכנית צריכת החשמל, לחץ על שנה הגדרות צריכת חשמל מתקדמות.
 4. לחץ על הסימן הפלוס (+) ליד הגדרות מולטימדיה כדי להרחיב את הרשימה.
 5. ואז לחץ על הסימן פלוס (+) ליד בעת שיתוף מדיה.
 6. על פי רצונך להשתמש במצב 'לא נמצא' כאשר המחשב פועל באמצעות הסוללה, מחובר לרשת החשמל, או באמצעות שניהם, בחר באפשרות אפשר למחשב להיכנס למצב לא נמצא בתיבות הנפתחות פועל באמצעות סוללה או מחובר לחשמל.
  הערה:
  אם האפשרות אפשר למחשב להיכנס למצב לא נמצא אינה זמינה, המחשב אינו תומך בתכונה זו.
  איור : הפעלת מצב 'לא נמצא'
  הפעלת מצב 'לא נמצא'
 7. לחץ על החל, לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים.
  Windows נכנס באופן אוטומטי למצב 'לא נמצא' בעת שיתוף קובצי מדיה.

שינוי הגדרות לחצן הפעלה וסגירת מכסה

באפשרותך לחסוך בחשמל על-ידי הגדרת פעולות המחשב בעת סגירת המכסה או בעת לחיצה על לחצן ההפעלה.
 • בהתאם להגדרה שתציין, לחיצה על לחצן ההפעלה תגרום למחשב לבצע אחת מהפעולות הבאות: לא לעשות דבר, להיכנס למצב שינה או להיכבות.
 • על פי ההגדרות אשר נבחרו, סגירת המכסה תגרום למחשב לבצע אחת מהפעולות הבאות: לא לעשות דבר, להיכנס למצב שינה או להיכבות.
היעזר בשלבים הבאים כדי לשנות את ההגדרות של לחצן ההפעלה והמכסה:
 1. במסך 'התחל', הקלד אפשרויות צריכת חשמל כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש'. בחר באפשרויות צריכת חשמל בתוצאות החיפוש.
  איור : אפשרויות צריכת חשמל
  אפשרויות צריכת חשמל במסך 'חיפוש'
 2. .בחלונית השמאלית, לחץ על בחר את פעולת לחצן ההפעלה או בחר מה קורה בעת סגירת המכסה.
  איור : אפשרויות לחצן ההפעלה וסגירת מכסה המחשב.
  אפשרויות לחצן ההפעלה וסגירת מכסה המחשב.
 3. כדי לשנות הגדרות עבור לחצן ההפעלה, לחץ על החץ לצד האפשרות כאשר אני לוחץ על לחצן ההפעלה, בחר בהגדרה שבה ברצונך להשתמש, ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים.
  איור : שינוי הגדרות לחצן ההפעלה
  שינוי הגדרות כפתורי ההפעלה והשינה
 4. כדי לשנות את הגדרות סגירת המכסה, לחץ על האפשרות בעת שאני סוגר את המכסה, בחר את ההגדרה המועדפת עליך, ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים.
  איור : שינוי הגדרות סגירת המכסה
  שינוי הגדרות סגירת המכסה

שימוש בפותר בעיות צריכת החשמל כדי לפתור בעיות

ניתן להשתמש בפותר בעיות צריכת החשמל של Windows כדי לכוונן באופן אוטומטי את הגדרות הזמן הקצוב עבור צריכת החשמל של המחשב.
כדי להפעיל את פותר בעיות צריכת החשמל, יש לפעול על פי השלבים הבאים:
 1. במסך 'התחל', הקלד פתרון בעיות כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש'. בחר בפתרון בעיות בתוצאות החיפוש.
  איור : פתרון בעיות
  'פתרון בעיות' במסך 'חיפוש'
 2. בחלון פתרון בעיות במחשב, בחר באפשרות שיפור השימוש בחשמל תחת מערכת ואבטחה.
  איור : פתרון בעיות במחשב
  פתרון בעיות במחשב
 3. לחץ על הבא בחלון 'צריכת חשמל'. פותר בעיות צריכת החשמל יחל באיתור בעיות.
  איור : איתור בעיות מסך
  איתור בעיות מסך
 4. לאחר השלמת תהליך האיתור, יוצג פתרון מומלץ.
  תוכל לבחור באפשרות החל תיקון זה כדי להחיל את התיקון המומלץ, או לבחור באפשרות דלג על תיקון זה כדי להמשיך בפתרון בעיות ללא החלת התיקון.
  איור : תיקון מומלץ
  תיקון מומלץ


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏