ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - פתיחת מגש תקוע בכונן התקליטורים או ה-DVD ‏(Windows 8)

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP ו-Compaq עם Windows 8.
  הערה:
אם אינך משתמש בגרסה האחרונה של Windows 8, גרפיקה ומידע מסוימים במסמך זה עשויים להשתנות. תוכל להשיג את הגרסה האחרונה בחנות של Microsoft.
מסמך זה מציע שיטות חלופיות לפתיחה של מגש כונן התקליטורים או ה-DVD שאינו פועל כראוי. יש צורך לשלוף את המגש ידנית אם הכונן מאבד מתח חשמלי, אם הוכנס דיסק שלא כראוי, אם נעשה שימוש בדיסק פגום או שרוט, אם היה כשל בכונן או אם תוכנית ההפעלה אינה מאפשרת קבלת שליטה בפקודת השליפה.
בדרך כלל ניתן לפתוח את הכונן ולהוציא את הדיסק כאשר המחשב פועל על-ידי לחיצה על לחצן ההוצאה בחלק החיצוני של הכונן, או על-ידי בחירה בפונקציית השליפה בלוח הבקרה של תוכנית ההפעלה. לחלק מהכוננים אין לחצן הוצאה חיצוני וניתן לפתוח אותם רק באמצעות סייר הקבצים כדי להוציא את הדיסק.
שליפת דיסק באמצעות סייר הקבצים
אם פונקציית השליפה בתוכנה לא פותחת את כונן התקליטורים או ה-DVD, ייתכן שישי בעיה חשמלית או בעיית שליטה בכונן. כדי לפתור בעיה זו באמצעות סייר הקבצים, בצע את השלבים הבאים.
 1. הקש על המקש Windows +‏ I.
 2. לחץ על הפעלה ובחר באפשרות הפעל מחדש.
  איור : הפעלה מחדש
  הפעלה, הפעל מחדש
  המתן להפעלת המחשב מחדש ב-Windows.
 3. במסך 'התחל', הקלד סייר הקבצים כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש'. בחר באפשרות סייר הקבצים בתוצאות החיפוש.
  איור : סייר הקבצים
  'סייר הקבצים' במסך החיפוש
 4. בחלון המחשב, בחר בסמל של כונן התקליטורים התקוע, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ואז לחץ על שלוף. בכונן בעל טעינה-במגש, הדלת אמורה להיפתח, ובכונן בעל טעינה-בחריץ, הדיסק אמור לצאת מהכונן.
    הערה:
  כונן בעל חריץ טעינה ללא לחצן הוצאה חיצוני יוציא את התקליטור רק מתוך Windows.
  איור : כונן בעל חריץ טעינה ללא לחצן הוצאה חיצוני
  כונן בעל חריץ טעינה ללא לחצן הוצאה חיצוני
אם הדלת לא נפתחת או שהדיסק לא נשלף, המשך לסעיפים הבאים העוסקים בפתיחה ידנית של כונן בעל מגש טעינה או כונן בעל חריץ לטעינה.
פתיחה ידנית של כונן בעל מגש טעינה לשליפת דיסק
כמעט לכל כונני הדיסקים בעלי מגש הטעינה יש לחצן שחרור חיצוני וחור קטן בדלת הגישה כדי לשחרר את הנעילה באופן ידני. כדי לפתוח כונן בעל מגש טעינה, בצע את השלבים הבאים.
 1. הקש על המקש Windows +‏ I.
 2. לחץ על הפעלה, לחץ והחזק את מקש Shift ובחר בכיבוי.
  איור : כיבוי
  הפעלה, כיבוי
  המחשב ייכבה באופן מלא.
 3. חפש את החור הקטן בחזית כונן התקליטורים. זהו החור לשחרור ידני. מיקום החור לשחרור ידני עשוי להיות שונה.
    הערה:
  בדגמים מסוימים, החור לשחרור ידני ונורית חיווי הפעילות של הכונן נראים דומים והם בערך באותו גודל. אל תדחף את המהדק בכוח לתוך החור אם הוא לא נכנס בקלות. ודא שלא מדובר למעשה בנורית חיווי.
 4. תיישר מהדק שבו תשתמש בשלב זה.
  1. לחץ בעדינות על המהדק עד לשחרור המגש.
  2. שחרור המנעול יאפשר למגש להיפתח מעט בלבד.
  3. הוצא את המהדק מהחור ומשוך את המגירה בעדינות עד שתוכל לראות את התקליטור.
  4. הוצא את הדיסק מהמגש.
   איור : פתיחה ידנית של המגש והוצאת התקליטור
   פתיחה ידנית של המגש והוצאת התקליטור
  1. הכנסת מהדק
  2. פתיחת מגש הנייר
  3. הוצאת התקליטור
בדוק אם יש סימנים לנזק פיזי בדיסק, במסילות המגש ובציר.
אם הכונן לא נפתח או נסגר כראוי, תוכל להזמין כונן חלופי מ-HP. עיין בהזמנת חלקי חילוף מורשים של HP עבור חלקי חילוף.
פתיחת כונן בעל חריץ טעינה לשליפת דיסק
רק למעט כונני דיסקים עם חריץ טעינה יש לחצן הוצאה חיצוני. שלא כמו הכוננים בעלי מגש הטעינה, רק למעט יש מנגנון ידני לשחרור נעילה.
כדי להוציא דיסק מכונן בעל חריץ טעינה שיש לו לחצן הוצאה חיצוני, בצע את השלבים הבאים.
 1. הקש על המקש Windows +‏ I.
 2. לחץ על הפעלה ובחר באפשרות הפעל מחדש.
  איור : הפעלה מחדש
  הפעלה, הפעל מחדש
  המתן להפעלת המחשב מחדש ולאתחולו ל-Windows.
 3. לחץ על לחצן ההוצאה החיצוני.
  איור : כונן בעל חריץ טעינה עם לחצן הוצאה חיצוני
  לחצן שליפה חיצונית
 4. אם לא הצלחת לשלוף את הדיסק באופן ידני, פתח את סייר הקבצים ונסה להשתמש בפונקציית השליפה עבור התקליטור.
אין פעולות מומלצות נוספות. פנה ל-HP על מנת להזמין חלקי חילוף.
  אזהרה:
ניעור או הטחה של המחשב במטרה לנסות לגרום לשחרור הדיסק עלולים לשחרר או לגרום נזק לרכיבים אחרים או לגרום למחשב להפסיק לפעול. ניסיון להכניס חפצים לחריץ כדי לחלץ את הדיסק עלול לשרוט את הדיסק והמשטחים הפנימיים של הכונן או לגרום להם נזק.
אם הכונן לא נפתח או נסגר כראוי, תוכל להזמין כונן חלופי מ-HP. עיין בהזמנת חלקי חילוף מורשים של HP עבור חלקי חילוף.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏