ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - שימוש ב-CyberLink Media Suite לצפייה בסרטים, צריבת תקליטורים ושימוש ב-מצלמת אינטרנט (Windows 8)

מסמך זה מתייחס למחשבים שולחניים ומחשבים ניידים של HP עם CyberLink Media Suite ו- Windows 8.
  הערה:
אם אינך משתמש בגרסה האחרונה של Windows 8, גרפיקה ומידע מסוימים במסמך זה עשויים להשתנות. תוכל להשיג את הגרסה האחרונה בחנות של Microsoft.
CyberLink Media Suite הוא יישום לוח מחוונים שמספק גישה מהירה וקלה לכל היישומים של CyberLink. לדוגמה, תוכל להשתמש ב- CyberLink Media Suite כדי לעבור ישירות אל פונקציית יישום כמו נגן תקליטור סרטים (ביישום PowerDVD) או כדי ליצור תקליטור סרטים (ביישום PowerDirector). תוכל גם ליצור תפריט מועדפים של הפונקציות שבהן אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר. לקבלת מידע מפורט, השתמש בתפריט העזרה של CyberLink DVD Suite. לחץ על הסמל Help (עזרה) בפינה הימנית העליונה לפתיחת תפריט Help (עזרה).
מסמך זה מסביר את אופן השימוש ב- CyberLink Media Suite לצורכי ניווט אל יישומי CyberLink אחרים. בצע את השלבים במסמך זה כדי לפתוח את יישומי המדיה של CyberLink ישירות בתוך הפונקציה הרצויה בתוך כל יישום.
פתיחת CyberLink Media Suite
במסך 'התחל', הקלד CyberLink Media Suite כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש'. לחץ עלCyberLink Media Suite ברשימת התוצאות.
CyberLink Media Suite ייפתח בכרטיסייה Favorites (מועדפים).
השתמש בכרטיסיות Favorites (מועדפים), Video (וידאו), Photo (תמונה), Audio (שמע), ו-Utilities (תוכניות שירות) של CyberLink Media Suite להצגת תפריטי הגישה ליישומים ספציפיים של CyberLink.
כל תפריט מכיל לחצני גישה מהירה לחלונות About (אודות) ו-Preferences (העדפות) של CyberLink Products (מוצרי CyberLink).
  איור : דף הבית של Media Suite
  פורטל של Media Suite
 1. כרטיסיות של Media Suite
 2. לחצני גישה מהירה
שימוש בלחצני הגישה המהירה
לחץ על לחצן גישה מהירה כדי לפתוח את החלון About (אודות) או את החלון Preferences (העדפות) של CyberLInk Products (מוצרי CyberLink).
 • CyberLink Media Suite Products menu (תפריט מוצרי CyberLink Media Suite): לחץ על הסמל Products (מוצרים) לפתיחת תפריט מוצרי CyberLink.
  איור : תפריט Products (מוצרים)
  תפריט Products (מוצרים)
  לחץ על מוצר של CyberLink Media Suite כדי לפתוח את היישום. לדוגמה, לחץ על הקישור PowerDVD כדי לפתוח את היישום PowerDVD של CyberLink.
  לחץ על הסמל חץ ימינה כדי לעיין בדף הבא של מוצרי CyberLink Media Suite.
    הערה:
  זמינות יישומי CyberLink ב-CyberLink Media Suite תלויה ביישומים שמותקנים במחשב שלך ובגרסה שברשותך.
 • CyberLink Media Suite About window (חלון About (אודות) של CyberLink Media Suite): לחץ על הסמל About (אודות) כדי לפתוח את החלון About (אודות) של CyberLink Media Suite.
  איור : About (אודות)
  החלון About (אודות) מספק מידע לגבי הגרסה של CyberLink Media Suite.
 • CyberLink Media Suite Preferences (העדפות של CyberLink Media Suite): לחץ על הסמל Preferences (העדפות) כדי לפתוח את התפריט Preferences (העדפות) של CyberLink Media Suite.
  איור : תפריט Preferences (העדפות)
  תפריט Preferences (העדפות)
  השתמש בתפריט Preferences (העדפות) כדי לבחור את אופן הפעולה של CyberLink Media Suite:
  • Return to Media Suite after you close a program (חזור אל Media Suite לאחר סגירת התוכנית): בחר באפשרות זו כדי לחזור לחלון הראשי של Media Suite לאחר סגירת התוכנית שאליה בוצעה גישה תוך שימוש בפורטל התוכנית.
  • Automatically check for the latest version (חפש את הגרסה האחרונה באופן אוטומטי): בחר באפשרות זו אם ברצונך ש-Media Suite יחפש גרסאות חדשות יותר של יישומי התוכנה המותקנים כל 14 יום. כאשר גרסאות חדשות יהיו זמינות, לחצני Update (עדכון) ו-Upgrade (שדרוג) המתאימים יהפכו לזמינים בחלון Upgrade (שדרוג).
  • Receive CyberLink product information (קבל מידע לגבי מוצרי CyberLink): בחר באפשרות זו כדי להפוך את הכרזה ואת גוף הטקסט לזמינים בחלון About (אודות).
  • Display Language (שפת תצוגה): בחר באפשרות Use system default language (השתמש בשפת ברירת המחדל של המערכת) כדי להשתמש בשפת מערכת ההפעלה הנוכחית שלך, או בחר באפשרות אחרת כדי לבחור את השפה המועדפת שבה ברצונך להשתמש מתוך רשימה נפתחת באופן ידני.
     הערה:
   אם הגדרת שפת מערכת נהפעלה אינה נתמכת על-ידי CyberLink Media Suite, היישום יבחר באנגלית כברירת מחדל.
ניווט בכרטיסיות של CyberLink Media Suite
נווט אל פונקציות של CyberLink Media Suite באמצעות הכרטיסיות שנמצאות בחלק התחתון של מסך היישום. כל כרטיסיה מספקת גישה קלה לפונקציות שהן ייחודיות לסוג המדיה שבו אתה משתמש בעבודתך.
 • Favorites (מועדפים): השתמש בכרטיסייה Favorites (מועדפים) כדי ליצור רשימת קישורים אל פונקציות CyberLink Media Suite שבהן אתה משתמש לעתים תכופות וכדי לגשת אל רשימה זו.
  איור : תפריט מועדפים
  תפריט מועדפים
  לחץ על הכרטיסייה Favorites (מועדפים) כדי לפתוח את התפריט Favorites (מועדפים), ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • כדי להוסיף פונקציה לתפריט Favorites (מועדפים): לחץ על אחת הכרטיסיות כדי לפתוח את תפריט Video (וידאו), Photo (תמונה), Audio (שמע) או Utilities (תוכניות שירות). לאחר מכן לחץ על הסמל Star (כוכב) שנמצא לצד הפונקציה שאותה ברצונך להוסיף לתפריט Favorites (מועדפים). הפונקציה מוצגת בתפריט Favorites (מועדפים).
  • כדי להסיר פונקציה מתפריט Favorites (מועדפים): לחץ על הכרטיסייה Favorites (מועדפים) כדי לפתוח את התפריט Favorites (מועדפים). סמן את סמל Star (כוכב) שנמצא לצד הפונקציה שאותה ברצונך להסיר מהתפריט Favorites (מועדפים). הפונקציה כבר לא מוצגת בתפריט Favorites (מועדפים).
 • Video (וידאו): השתמש בתפריט Video (וידאו) כדי לנווט ישירות אל פונקציות הווידאו של CyberLink.
  איור : תפריט וידאו
  תפריט וידאו
  לחץ על הכרטיסייה Video (וידאו) כדי לפתוח את התפריט Video (וידאו), ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • בחר מתפריט Video (וידאו) של Media Suite באפשרות Play a Movie Folder (הפעל קבצים מתיקיית סרטים), Play Video Files (הפעל קובצי וידאו) או Play a Movie Disc (הפעל תקליטור סרטים) כדי לנגן סרט מתקליטור, מאתר YouTube, או מקובץ. Media Suite יפתח את CyberLink PowerDVD ישירות בפונקציה שנבחרה. עיין במסמך התמיכה של HP‏ Using CyberLink PowerDVD to play videos, music, and movies (Windows 8)‎ (שימוש ביישום CyberLink PowerDVD להפעלת סרטוני וידאו, מוזיקה וסרטים) לקבלת מידע נוסף.
  • בחר מתפריט Video (וידאו) של Media Suite באפשרות Create a Movie Disc (צור תקליטור סרטים), Easy Video Editing (עריכת וידאו פשוטה), או Advanced Video Editing (עריכת וידאו מתקדמת), ליצירת סרטוני וידאו, או להוספת שמע, טקסט או אפקטים מיוחדים לסרטוני וידאו או לשקופיות. Media Suite יפתח את CyberLink PowerDirector ישירות בפונקציה שנבחרה. עיין במסמך התמיכה של HP‏ Using CyberLink PowerDirector to perform digital video editing (Windows 8)‎ (שימוש ביישום CyberLink PowerDirector לעריכה דיגיטלית של סרטוני וידאו) לקבלת מידע נוסף.
  • בחר View Online Movie Info (הצג מידע לגבי סרטים מקוונים) מתוך התפריט Video (וידאו) של Media Suite כדי לקבל מידע על סרטים וכדי לבצע הורדה של סרטים. Media Suite יפתח את אתר האינטרנט MoovieLive (באנגלית).
     הערה:
   יש לבצע שדרוג ל-Media Suite כדי להשתמש בפונקציה Convert Videos (המרת סרטוני וידאו). לשדרוג Media Suite, לחץ על הסמל Upgrade (שדרוג) לפתיחת התפריט Upgrade (שדרוג).
 • צילום: השתמש בתפריט Photo (צילום) כדי לנווט ישירות אל פונקציות הצילום CyberLink.
  איור : תפריט צילום
  תפריט צילום
  לחץ על הכרטיסייה Photo (צילום) כדי לפתוח את התפריט Photo (צילום), ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • Create or Play a Slideshow Disc (צור או הפעל תקליטור שקופיות): מתוך התפריט Photo (צילום) של Media Suite בחר באפשרות Create or Play a Slideshow Disc (צור או הפעל תקליטור שקופיות) כדי ליצור או להפעיל תקליטור שקופיות. Media Suite יפתח את היישום CyberLink PowerDVD ישירות בפונקציה שנבחרה. עיין במסמך התמיכה של HP‏ Using CyberLink PowerDVD to play videos, music, and movies (Windows 8)‎ (שימוש ביישום CyberLink PowerDVD להפעלת סרטוני וידאו, מוזיקה וסרטים) לקבלת מידע נוסף.
  • Create a Slideshow Disc (צור תקליטור שקופיות): מתוך התפריט Photo (צילום) של Media Suite בחר באפשרות Create a Slideshow Disc (צור תקליטור שקופיות) כדי ליצור או להפעיל תקליטור שקופיות. Media Suite יפתח את היישום CyberLink PowerDVD ישירות בפונקציה שנבחרה. עיין במסמך התמיכה של HP‏ Using CyberLink PowerDirector to perform digital video editing (Windows 8)‎ (שימוש ביישום CyberLink PowerDirector לעריכה דיגיטלית של סרטוני וידאו) לקבלת מידע נוסף.
  • Import and Organize Photos and Edit and Enhance Photos (ייבוא וארגון של תמונות ועריכה והגדלה של תמונות): בחר באפשרות Import and Organize Photos (ייבוא וארגון תמונות) או באפשרות Edit and Enhance Photos (עריכה והגדלה של תמונות) מתוך התפריט Photo (צילום) של Media Suite כדי לייבא, לארגן, לערוך או להגדיל תמונות. Media Suite יפתח את היישום CyberLink PhotoDirector ישירות בפונקציה שנבחרה. עיין במסמך התמיכה של HP‏ Using CyberLink PowerDirector to perform digital video editing (Windows 8)‎ (שימוש ביישום CyberLink PhotoDirector לניהול, עריכה ושיתוף תמונות) לקבלת מידע נוסף.
 • Audio (שמע): השתמש בתפריט Audio (שמע) כדי לנווט ישירות אל פונקציות השמע של CyberLink.
  איור : תפריט שמע
  תפריט שמע
  לחץ על הכרטיסייה Audio (שמע) כדי לפתוח את התפריט Audio (שמע), ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • מתפריט Audio (שמע) של Media Suite בחר באפשרות Rip an Audio CD (העתק מתקליטור שמע) כדי להעתיק תקליטור שמע למחשב שלך. Media Suite יפתח את היישום CyberLink Power2Go ישירות בפונקציה של העתקה מתקליטור שמע.
  • בחר באפשרות Convert an Audio File (המר קובץ שמע) מתוך התפריט Audio (שמע) של Media Suite כדי להמיר קובץ שמע מפורמט WAV או WMA. Media Suite יפתח את היישום CyberLink Power2Go ישירות בפונקציית המרת קובצי השמע.
  • מתוך התפריט Audio (שמע) של Media Suite בחר באפשרות Burn a Music Disc (צרוב תקליטור מוזיקה) כדי ליצור תקליטור מוזיקה. Media Suite יפתח את היישום CyberLink Power2Go ישירות בפונקציית יצירת תקליטורי שמע.
     הערה:
   יש לשדרג את CyberLink Media Suite כדי להשתמש בפונקציה Record Audio (הקלט קובץ שמע) ובפונקציה Edit Audio (ערוך קובץ שמע). כדי לשדרג את היישום Media Suite, לחץ על הסמל Upgrade (שדרוג) לפתיחת תפריט Upgrade (שדרוג).
     הערה:
   עיין במסמכי התמיכה של HP‏ Using CyberLink Power2Go to create, burn, and copy discs (Windows 8)‎ (שימוש ביישום CyberLink Power2Go ליצירה, צריבה והעתקה של תקליטורים) לקבלת מידע נוסף.
 • Utilities (תוכניות שירות): השתמש בכרטיסייה Utilities (תוכניות שירות) לקבלת גישה ישירה ליישום CyberLink LabelPrint (צור והדפס תוויות, עטיפות ומארזי תקליטורים בשיבוץ יהלומים) וליישום CyberLink Power2Go (צור, העתק, ומחק מדיה של תקליטורים, והשתמש בקבצי ISO בכונן וירטואלי).
  איור : תפריט תוכניות שירות
  תפריט תוכניות שירות
  לחץ על הכרטיסייה Utilities (תוכניות שירות) כדי לפתוח את התפריט Utilities (תוכניות שירות), ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • מהתפריט Utilities (תוכניות שירות) של Media Suite בחר באפשרות Print a Disc Label (הדפס תווית לתקליטור) כדי ליצור ולהדפיס תוויות, עטיפות ומארזי תקליטורים המשובצים ביהלומים. Media Suite פותח את התפריט של היישום CyberLink LabelPrint. עיין במסמך התמיכה של HP‏Using CyberLink LabelPrint to print labels, covers, and jewel case inlays (Windows 8)‎ (שימוש ביישום CybelLink LabelPrint להדפסת תוויות, עטיפות ומארזי תקליטורים המשובצים ביהלומים) לקבלת מידע נוסף.
  • מתוך התפריט Utilities (תוכניות שירות) של Media Suite בחר באפשרות Create a Data Disc (צור תקליטור נתונים) כדי ליצור תקליטור נתונים. Media Suite יפתח את היישום CyberLink Power2Go ישירות בפונקציה של יוצר תקליטורי נתונים.
  • מתוך התפריט Utilities (תוכניות שירות) של Media Suite בחר באפשרות Copy a Disc or Burn a Disc Image (העתק תקליטור או צרוב תמונה של תקליטור) להעתקת תקליטור או לצריבה של תמונת תקליטור (קובץ ISO). Media Suite יפתח את פונקציית העתקת התקליטור של CyberLink Power2Go.
  • מתוך התפריט Utilities (תוכניות שירות) של Media Suite בחר באפשרות Extract files from a Disc Image (שלוף קבצים מתמונת תקליטור) כדי לשלוף קבצים מתמונה של תקליטור (קובץ ISO). Media Suite יפתח את פונקציית מציג ה-ISO של CyberLink Power2Go.
  • מתוך התפריט Utilities (תוכניות שירות) של Media Suite בחר באפשרות Erase a Disc (מחק תקליטור) כדי למחוק תקליטור. Media Suite יפתח את פונקציית המחיקה של מדיה שניתנת לכתיבה מחדש של CyberLink Power2Go.
  • מתוך התפריט Utilities (תוכניות שירות) של Media Suite בחר באפשרות Mount a Virtual Drive (טען כונן וירטואלי) כדי לטעון כונן וירטואלי לצורך עבודה עם תמונות של תקליטורים ועם קובצי ISO. Media Suite יפתח את פונקציית הכונן הווירטואלי של CyberLink Power2Go.
  • מתוך התפריט Utilities (תוכניות שירות) של Media Suite בחר באפשרות Burn a DVD Folder (צרוב תיקיית DVD) כדי לצרוב תוכן של מדיה שנמצא בתיקייה של.DVD לתקליטור DVD.‏ Media Suite‏ יפתח את פונקציית צריבת תיקיות DVD ביישום CyberLink Power2Go.
     הערה:
   יש לשדרג את CyberLink Media Suite כדי להשתמש בפונקציה Back Up and Restore Files (גיבוי ושחזור קבצים). לשדרוג Media Suite, לחץ על הסמל Upgrade (שדרוג) לפתיחת התפריט Upgrade (שדרוג).
     הערה:
   עיין במסמך התמיכה של HP‏ Using CyberLink Power2Go to create, burn, and copy discs (Windows 8)‎ (שימוש ביישום CyberLink Power2Go ליצירה, צריבה והעתקה של תקליטורים) לקבלת מידע נוסף.
תפריט Update (עדכון) ותפריט Upgrade (שדרוג) של CyberLink Media Suite
הצג מידע על גרסת המוצר לתוכניות CyberLink המותקנות במחשב שלך. תוכניות CyberLink רשומות עם מספר הגרסה הנוכחית ועם סמל שמציג אם קיים שדרוג או עדכון יישום זמין.
חשוב לדעת את ההבדל בין "עדכון יישום" ל"שדרוג יישום". עדכון יישום משנה את הגרסה של היישום במחשב. עדכונים מופצים בדרך כלל בחינם. שדרוג יישום מספק גרסה מלאה וחדשה יותר של אותו היישום. נהוג לרכוש שדרוגים מספק היישום
איור : תפריט עדכון ושדרוג
תפריט עדכון ושדרוג
לחץ על הסמל Upgrade (שדרוג) כדי לפתוח את התפריט Upgrade (שדרוג) כדי להציג מידע לגבי גרסת המוצר עבור יישומי CyberLink שמותקנים במחשב שלך כעת. הן רשומות בטבלה, ביחד עם מספר הגרסה הנוכחית, ועם הלחצנים המציינים את הזמינות של העדכונים בחינם. ניתן לרכוש ולהוריד שדרוגים של מוצרים גם תוך שימוש בתפריט זה.
 • Update (עדכון): כאשר הסמל Update (עדכון) בעמודה Update (עדכון) זמין, לחץ עליו כדי לפתוח חלון שבו תוכל להוריד את העדכון האחרון ביותר בחינם עבור יישום CyberLink המתאים.
 • Upgrade (שדרוג): לחץ על הסמל Upgrade (שדרוג) בעמודה Upgrade (שדרוג) כדי לפתוח חלון שבו תוכל להוריד שדרוג למוצר CyberLink כאשר שדרוג זה יהיה זמין.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏