תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c‏, HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c - שימוש במאפייני עיבוד תמונה עבור עבודות שליחת פקס

באפשרותך להשתמש במדפסת כדי לשפר תמונות הנשלחות בפקס בכמה דרכים.
הערה:
חלק מהאפשרויות והשלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

מיטוב פקסים עבור טקסט או תמונות

מטב את עבודת הפקס עבור סוג התמונה הנסרקת: טקסט, גרפיקה, או תצלומים.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן Optimize Text/Picture (מטב טקסט/תמונה).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. בחר באחת מהאפשרויות המוגדרות מראש, או גע בלחצן Manually Adjust (התאם ידנית) ולאחר מכן הזז את המחוון באזור Optimize For (מטב עבור).
 6. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 7. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר באפשרות Optimize Text/Picture (מטב טקסט/תמונה), ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות המוגדרות מראש.
 5. גע בחלונית הימנית של מסך לוח הבקרה כדי לסרוג ולהציג תצוגה מקדימה של המסמך.
  הערה:
  כדי לבטל את סריקת התצוגה המקדימה ולהתחיל שוב, בחר בלחצן Clear () (נקה).
 6. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.

ציון מספר הצדדים עבור מסמכי מקור לפקסים

באפשרותך לציין אם מסמך המקור מודפס על צד אחד או על שני הצדדים. כאשר אתה שולח פקס ממזין המסמכים, המדפסת יכולה לסרוק באופן אוטומטי את שני הצדדים ללא התערבות נוספת. כאשר אתה שולח פקס ממשטח הזכוכית האופקי, ואתה מציין שמסמך המקור מודפס על שני הצדדים, תתבקש על-ידי המדפסת להפוך את הדף לאחר שהוא יסרוק את הצד הראשון.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן‏ Original Sides‏ (צדדים מקוריים).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. בחר באפשרות‏ ‎1-sided ‏(חד-צדדי) או באפשרות 2-sided‎ ‏(דו-צדדי). באפשרותך גם לגעת בלחצן Orientation (כיוון) כדי לציין את כיוון ההדפסה של מסמך המקור.
 6. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 7. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר Sides (צדדים), ולאחר מכן עבור האפשרות Original Sides (צדדי מקור), בחר 1-sided (חד צדדי) או 2-sided (דו-צדדי). גע באפשרות Done (בוצע) לשמירת ההגדרה.
  הערה:
  באפשרותך גם לבחור באפשרות Content Orientation כיוון התוכן כדי לציין את הכיוון של מסמך המקור.
 5. גע בחלונית הימנית של מסך לוח הבקרה כדי לסרוג ולהציג תצוגה מקדימה של המסמך.
  הערה:
  כדי לבטל את סריקת התצוגה המקדימה ולהתחיל שוב, בחר בלחצן Clear () (נקה).
 6. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.

בחירת הרזולוציה עבור פקסים

באפשרותך לציין את הרזולוציה עבור תמונות הנשלחות בפקס. בחר ברזולוציה גבוהה יותר כדי להגביר את בהירות התמונה. עם זאת, כשאתה מגדיל את הרזולוציה, גודל הקובץ עולה גם הוא ומשך העברת הפקס עלול להתארך.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן Resolution (רזולוציה).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. בחר באחת מהאפשרויות של‏ Resolution (רזולוציה).
 6. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 7. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר באפשרות Resolution (רזולוציה), ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות המוגדרות מראש.
 5. גע בחלונית הימנית של מסך לוח הבקרה כדי לסרוג ולהציג תצוגה מקדימה של המסמך.
  הערה:
  כדי לבטל את סריקת התצוגה המקדימה ולהתחיל שוב, בחר בלחצן Clear () (נקה).
 6. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.

ציון הגודל עבור מסמכי מקור לפקסים

באפשרותך לציין את גודל הדף של מסמך המקור. המדפסת יוצרת את התמונה שתישלח בפקס כך שתהיה תואמת לאותו גודל דף.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן‏ Original Size ‏(גודל מקורי).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. בחר באחד מגודלי הדף שהוגדרו מראש, או בחר באפשרות‏ Automatically detect (זיהוי אוטומטי) כדי להורות למדפסת להשתמש בחיישנים הפנימיים על מנת לנסות לקבוע את גודל הדף.
 6. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 7. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר Original Size (גודל מקורי), ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות המוגדרות מראש, או ביר Automatically Detect (זהה באופן אוטומטי) כדי להורות למדפסת להשתמש בחיישנים הפנימיים כדי לנסות לקבוע את גודל העמוד.
 5. גע בחלונית הימנית של מסך לוח הבקרה כדי לסרוג ולהציג תצוגה מקדימה של המסמך.
  הערה:
  כדי לבטל את סריקת התצוגה המקדימה ולהתחיל שוב, בחר בלחצן Clear () (נקה).
 6. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.

בחירת אפשרויות הודעה עבור פקסים

באפשרותך להורות למדפסת להודיע לך על הסטטוס של עבודות פקס. המדפסת יכולה להדפיס את ההודעה או לשלוח אותה בדוא"ל לכתובת שתציין.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן‏ Notification‏ (הודעה).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. כברירת מחדל, המדפסת לא תשלח הודעות. כדי לקבל הודעה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
  • Notify when job completes (דווח כאשר העבודה הושלמה): המדפסת מציגה הודעה על השלמת העבודה.
  • Notify only if job fails (דווח רק אם העבודה נכשלה): המדפסת מציגה הודעה רק אם העבודה נכשלה. אם העבודה בוצעה בהצלחה, לא תקבל הודעה.
 6. בחר אם ברצונך שההודעה תודפס או תישלח בדוא"ל. אם בחרת באפשרות לשליחה בדוא"ל, גע בשדה‏ Notification E-mail Address‏ (כתובת דואר אלקטרוני להודעה), ולאחר מכן הזן כתובת דוא"ל.
 7. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 8. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר באפשרות Notification (הודעה), ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • Notify when job completes (דווח כאשר העבודה הושלמה): המדפסת מציגה הודעה על השלמת העבודה.
  • Notify only if job fails (דווח רק אם העבודה נכשלה): המדפסת מציגה הודעה רק אם העבודה נכשלה. אם העבודה בוצעה בהצלחה, לא תקבל הודעה.
  הערה:
  כברירת מחדל, המדפסת לא תשלח הודעות. כדי לקבל הודעה, עליך לבחור באחת מהאפשרויות לעיל.
 5. תחת Notification Method (שיטת הודעה), בחר באחת האפשרויות הבאות:
  • הדפסה: המדפסת תדפיס את ההודעה.
  • Email (דוא"ל): המדפסת תשלח את ההודעה לכתובת דוא"ל. אם תבחר באפשרות זו, גע בשדה הטקסט ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל שבה יש להשתמש.
 6. גע באפשרות Done (בוצע) לשמירת ההגדרות.
 7. גע בחלונית הימנית של מסך לוח הבקרה כדי לסרוג ולהציג תצוגה מקדימה של המסמך.
  הערה:
  כדי לבטל את סריקת התצוגה המקדימה ולהתחיל שוב, בחר בלחצן Clear () (נקה).
 8. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.

כוונון חדות עבור פקסים

התאם את ההגדרה‏ חדות כדי להבהיר או לרכך את התמונה. לדוגמה, אם תגדיל את רמת החדות, הטקסט ייראה חד יותר, אולם אם תקטין אותה, התמונות עשויות להיראות חלקות יותר.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן Image Adjustment‏ (כיוונון תמונה).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. הסט את המחוון Sharpness‏ (חדות) שמאלה להקטנת החדות או ימינה להגדלת החדות.
 6. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 7. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר Image Adjustment (כוונון תמונה).
 5. הזז את המחוון Sharpness‏ (חדות) שמאלה להקטנת החדות או ימינה להגדלת החדות.
 6. גע באפשרות Done (בוצע) לשמירת ההגדרה.
 7. גע בחלונית הימנית של מסך לוח הבקרה כדי לסרוג ולהציג תצוגה מקדימה של המסמך.
  הערה:
  כדי לבטל את סריקת התצוגה המקדימה ולהתחיל שוב, בחר בלחצן Clear () (נקה).
 8. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.

כוונון כהות עבור פקסים

כוונן את ההגדרה‏ Darkness‏ (כהות) כדי להגדיל או להקטין את כמות הלבן והשחור המשמשת בצבעים בתמונות סרוקות.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן Image Adjustment‏ (כיוונון תמונה).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. הסט את המחוון‏ Darkness‏ שמאלה להקטנת הכהות או ימינה להגדלת הכהות.
 6. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 7. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר Image Adjustment (כוונון תמונה).
 5. הזז את המחוון‏ Darkness‏ (כהות) שמאלה להקטנת הכהות, או הזז אותו ימינה להגדלת הכהות.
 6. גע באפשרות Done (בוצע) לשמירת ההגדרה.
 7. גע בחלונית הימנית של מסך לוח הבקרה כדי לסרוג ולהציג תצוגה מקדימה של המסמך.
  הערה:
  כדי לבטל את סריקת התצוגה המקדימה ולהתחיל שוב, בחר בלחצן Clear () (נקה).
 8. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.

כוונון ניגודיות עבור פקסים

כוונן את ההגדרה‏ Contrast‏ (ניגודיות) כדי להגדיל או להקטין את ההבדל בין הצבע הכהה ביותר לבין הצבע הבהיר ביותר בדף.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן Image Adjustment‏ (כיוונון תמונה).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. הסט את המחוון‏ Contrast‏ (ניגודיות) שמאלה להקטנת הניגודיות או ימינה להגדלת הניגודיות.
 6. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 7. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר Image Adjustment (כוונון תמונה).
 5. הזז את המחוון‏ Contrast‏ (ניגודיות) שמאלה להקטנת הניגודיות או ימינה להגדלת הניגודיות.
 6. גע באפשרות Done (בוצע) לשמירת ההגדרה.
 7. גע בחלונית הימנית של מסך לוח הבקרה כדי לסרוג ולהציג תצוגה מקדימה של המסמך.
  הערה:
  כדי לבטל את סריקת התצוגה המקדימה ולהתחיל שוב, בחר בלחצן Clear () (נקה).
 8. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.

ניקוי הרקע עבור פקסים

התאם את ההגדרה‏ Background Cleanup‏ (ניקוי רקע) כדי להסיר צבעים דהויים מהרקע של תמונות סרוקות. לדוגמה, אם מסמך המקור מודפס על נייר צבעוני, השתמש במאפיין זה כדי להבהיר את הרקע מבלי להשפיע על הכהות של התמונה.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן Image Adjustment‏ (כיוונון תמונה).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. הסט את המחוון‏ Background Cleanup‏ (ניקוי רקע) לימין כדי לנקות את הרקע.
 6. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 7. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר Image Adjustment (כוונון תמונה).
 5. הזז את המחוון‏ Background Cleanup‏ (ניקוי רקע) לימין כדי לנקות את הרקע.
 6. גע באפשרות Done (בוצע) לשמירת ההגדרה.
 7. גע בחלונית הימנית של מסך לוח הבקרה כדי לסרוג ולהציג תצוגה מקדימה של המסמך.
  הערה:
  כדי לבטל את סריקת התצוגה המקדימה ולהתחיל שוב, בחר בלחצן Clear () (נקה).
 8. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.

שימוש במצב 'Job Build' (בניית עבודה) עבור פקסים

השתמש במאפיין‏ Job Build‏ (בניית עבודה) כדי לשלב כמה סדרות של מסמכי מקור בעבודת פקס אחת. תוכל להשתמש במאפיין זה גם כדי לשלוח בפקס מסמך מקור שיש בו יותר דפים משניתן להכניס בבת-אחת למזין המסמכים.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן‏ Job Build‏ (בניית עבודה).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. גע בלחצן Start (התחל) . בתום פעולת הסריקה של כל דף, או כאשר מזין המסמכים מתרוקן, לוח הבקרה יציג הנחיה להזין דפים נוספים.
 6. אם העבודה מכילה דפים נוספים, טען את הדף הבא ולאחר מכן גע בלחצן‏ Scan‏ (סריקה).
  הדפסת תשמור באופן זמני את כל התמונות שנסרקו. גע בלחצן‏ Finish‏ (סיום) כדי להשלים את העבודה.
FutureSmart 4
המאפיין Job Build (בניית עבודה) אינו זמין ב- FutureSmart 4.

העלמת דפים ריקים עבור פקסים

באפשרותך להורות למדפסת לא לכלול בתמונה הנשלחת בפקס דפים ריקים מהמסמך המקורי. כברירת מחדל, המדפסת כוללת את כל הדפים בתמונות שנשלחות בפקס. בצע את ההליך הבא כדי להעלים דפים ריקים:
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 4. גע בלחצן‏ Blank Page Suppression‏ (העלמת דפים ריקים).
  הערה:
  אם הלחצן אינו בעמוד הראשון של האפשרויות, גע בלחצן‏ More Options‏ (אפשרויות נוספות) שוב.
 5. בחר באפשרות‏ Enabled‏ (מופעל).
 6. גע בלחצן OK‏ (אישור) כדי לשמור את השינויים.
 7. גע בלחצן 'התחל' כדי להתחיל בסריקה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Fax (פקס).
 2. הזן את פרטי נמען הפקס בשדות שבמסך הראשון.
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 4. בחר באפשרות Blank Page Suppression (ביטול עמודים ריקים), ולאחר מכן בחר Suppress blank pages (בטל עמודים ריקים).
 5. גע ב-Send (שלח) לשיגור הפקס.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏