תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - שימוש ב-Windows Defender כדי למנוע בעיות של וירוסים ותוכנות ריגול (Windows 8)

מסמך זה מתייחס למחשבים שולחניים ולמחשבי לוח של HP ו-Compaq עם מערכות הפעלה Windows 8 ו-Windows Defender.
‏‎Windows Defender עוזר להגן על המחשב שלך מפני חלונות מוקפצים, ביצועים איטיים ואיומי אבטחה הנגרמים על-ידי וירוסים ותוכנות ריגול. תוכנה זדונית מסוג זה יכולה לפגוע במחשב שלך ללא ידיעתך: היא יכולה להתקין את עצמה מתוך הודעת דוא"ל, כשאתה מתחבר לאינטרנט או כשאתה מתקין יישומים מסוימים באמצעות כונן הבזק מסוג USB, כונן תקליטורים, כונן DVD או מדיה נשלפת אחרת. מסמך זה מסביר כיצד לסרוק אחר תוכנות זדוניות ולהסירן באמצעות Windows Defender.
‏‎Windows Defender עוזר למנוע פגיעת תוכנות זדוניות במחשב שלך בשתי דרכים:
 • הגנה בזמן אמת. ‏‎Windows Defender מודיע לך כשתוכנה זדונית מנסה להתקין את עצמה או לפעול במחשב שלך. הוא גם מודיע לך כשיישומים מנסים לשנות הגדרות חשובות.
 • אפשרויות סריקה. באפשרותך להשתמש ב-Windows Defender כדי לסרוק ולאתר תוכנות זדוניות שעשויות להיות מותקנות במחשב שלך, ולהסיר באופן אוטומטי (או להכניס להסגר זמני) כל דבר שמזוהה במהלך הסריקה.
הערה:
במחשבי HP מסוימים, Windows Defender כבר מותקן, זמין ופועל באופן אוטומטי.
הערה:
אם אינך משתמש בגרסה האחרונה של Windows 8, גרפיקה ומידע מסוימים במסמך זה עשויים להשתנות. תוכל להשיג את הגרסה האחרונה בחנות של Microsoft.

הפעלת Windows Defender

כדי להפעיל את Windows Defender, התחבר לאינטרנט ובצע את השלבים הבאים:
 1. ממסך 'התחל', הקלד Windows Defender כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש' ולאחר מכן בחר מתוצאות החיפוש את Windows Defender.
  איור : תוצאות החיפוש עבור Windows Defender
  תוצאות החיפוש עבור Windows Defender
  יישום Windows Defender נפתח.
  הערה:
  אם אתה מקבל הודעת שגיאה המציינת כי Windows Defender לא מגן על המחשב שלך ואינך יכול לפתוח את היישום Windows Defender, המשך לסעיף הבא בשלב זה.
 2. אם מופיעה ההודעה מצב מחשב: מוגן בראש החלון, הרי ש-Windows Defender פעיל וההגנה בזמן אמת פועלת.
  איור : הודעת 'מצב מחשב: מוגן'
  הודעת 'מצב מחשב: מוגן'
  אם מופיעה ההודעה מצב מחשב: בסיכון בראש החלון, ייתכן שההגנה בזמן אמת אינה פועלת. עבור לשלב הבא.
  איור : הודעת 'מצב מחשב: בסיכון'
  הודעת 'מצב מחשב: בסיכון'
 3. כדי להפעיל את Windows Defender, לחץ על לחצן הפעל.
  חלון Windows Defender מציג את ההודעה מצב מחשב: מוגן.

אין אפשרות להפעיל את Windows Defender

אם אין באפשרותך להפעיל את Windows Defender ואתה מקבל הודעת שגיאה המציינת כי Windows Defender לא מגן כעת על המחשב שלך, הסיבה לכך עשויה להיות כי במחשב שלך עדיין מותקן יישום אנטי-וירוס אחר. כדי לפתור בעיה זו, הסר את תוכנת האנטי-וירוס הישנה לפני הפעלת Windows Defender. אם אתה זקוק לעזרה בהסרת ההתקנה של תוכנת האנטי-וירוס הקודמת שלך, עיין במסמך של HP על הסרת התקנה של תוכנה (Windows 10, 8‎‏).
בתום הסרת ההתקנה של יישום אנטי-וירוס, תתבקש להפעיל מחדש את המחשב שלך. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל את Windows Defender:
 1. במסך 'התחל', הקלד מרכז הפעולות כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש', ולאחר מכן בחר באפשרות מרכז הפעולות מתוצאות החיפוש.
  איור : תוצאות חיפוש עבור 'מרכז הפעולות'
  בחירה ב'מרכז הפעולות'
 2. לחץ על החץ בקטגוריה אבטחה כדי להרחיב את רשימת פריטי האבטחה.
  איור : המקטע 'אבטחה' בחלון 'מרכז הפעולות'.
 3. לחץ על הפעל כעת לצד הגנה מפני תוכנות ריגול ותוכנות לא רצויות או הגנה מפני וירוסים כדי להפעיל את Windows Defender
  איור : פריטי אבטחה של החלון 'מרכז הפעולות'
  הפעל פריטי אבטחה ב'מרכז הפעולות'
  יישום Windows Defender נפתח.
 4. בדוק אם האפשרות Windows Defender מופעלת.
  אם מופיעה ההודעה מצב מחשב: מוגן בראש החלון, הרי ש-Windows Defender פעיל וההגנה בזמן אמת פועלת.
  איור : הודעת 'מצב מחשב: מוגן'
  ההודעה 'מצב המחשב: מוגן'
  אם מופיעה ההודעה מצב מחשב: בסיכון בראש החלון, ייתכן שההגנה בזמן אמת אינה פועלת.
  איור : הודעת 'מצב מחשב: בסיכון'
  הודעת 'מצב מחשב: בסיכון' מוצגת
 5. כדי להפעיל את Windows Defender, לחץ על הלחצן הפעל.
  חלון Windows Defender יציג את ההודעה מצב המחשב: מוגן

פתיחת Windows Defender

בצע את השלבים הבאים כדי לפתוח את Windows Defender:
 1. ממסך 'התחל', הקלד Windows Defender כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש' ולאחר מכן בחר מתוצאות החיפוש את Windows Defender.
  איור : תוצאות החיפוש עבור Windows Defender
  תוצאות החיפוש עבור Windows Defender
 2. יישום Windows Defender נפתח.
  איור : מסך הפתיחה של Windows Defender
  מסך הפתיחה של Windows Defender
  • אם Windows Defender מזהה תוכנות שעלולות להיות מזיקות או לא רצויות, שמות התוכנות, יחד עם פרטיהן, מוצגים במסך הפתיחה. השתמש במידע זה כדי להחליט אם להסיר את התוכנות או להשבית אותן באופן זמני.
  • אם Windows Defender לא מזהה תוכנות שעלולות להיות מזיקות או לא רצויות, אין צורך לנקוט פעולה כלשהי.

סריקה לאיתור תוכנות זדוניות

באפשרותך להשתמש ב-Windows Defender כדי להפעיל סריקה מהירה של המחשב שלך או סריקת מערכת מלאה. אם אתה חושד שיש תוכנה זדונית באזור ספציפי של המחשב שלך, השתמש ב-Windows Defender כדי להפעיל סריקה מותאמת אישית של כוננים ותיקיות ספציפיים.
איור : אפשרויות סריקה בחלון Windows Defender
אפשרויות סריקה בחלון Windows Defender

בחירת פריטים שייכללו בסריקת Windows Defender

‏‎Windows Defender מאפשר לך לכלול בסריקה פריטים המאוחסנים בארכיון וכוננים נשלפים.

בחירת פריטים שלא ייכללו בסריקת Windows Defender

כדי להגביר את מהירות הסריקה, באפשרותך לא לכלול בסריקה קבצים, מיקומים, סוגי קבצים ותהליכים ספציפיים.
  שים לב:
אם לא תכלול פריטים בסריקה, המחשב שלך עלול להישאר חשוף לתוכנות זדוניות עדכניות.

הסרת תוכנה זדונית

לאחר ש-Windows Defender סורק את המחשב שלך, הוא מציג את תוצאות הסריקה. אם Windows Defender אינו מזהה תוכנות מזיקות, אין צורך לנקוט פעולה כלשהי.
איור : ההודעה 'הסריקה הסתיימה'
ההודעה 'הסריקה הסתיימה'
אם Windows Defender מזהה תוכנות שעלולות להיות לא רצויות או מזיקות, באפשרותך להתעלם, להעביר להסגר או להסיר כל פריט שזוהה. אם בחרת להעביר תוכנה להסגר, Windows Defender יעביר אותה למיקום אחר במחשב שלך, ואז ימנע ממנה לפעול עד שתחליט לשחזר אותה או להסיר אותה מהמחשב. לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם פריטים בהסגר.

עבודה עם פריטים בהסגר

‏‎Windows Defender מעביר תוכנה שנועדה להסגר למיקום אחר במחשב שלך ומונע ממנה לפעול עד שתבחר לשחזר אותה או להסיר אותה מהמחשב. ‏‎Windows Defender גם מספק אפשרות לתזמן את פרק הזמן שיעבור לפני הסרה אוטומטית של פריטים בהסגר.

עדכון ידני של הגדרות תוכנות ריגול, וירוסים ותוכנות זדוניות אחרות

הגדרות וירוסים, תוכנות ריגול ותוכנות זדוניות אחרות הן קבצים ש-Windows Defender משתמש בהם כדי לזהות ולהודיע לך על תוכנות במחשב שלך שעלולות להיות זדוניות או לא רצויות. כדי לעזור לשמור הגדרות אלה במצב עדכני, Windows Defender פועל יחד עם Windows Update כדי להתקין הגדרות חדשות באופן אוטומטי כשהן מתפרסמות. עם זאת, באפשרותך לבדוק באינטרנט באופן ידני אם יש הגדרות מעודכנות לפני הסריקה.
כדי לעדכן באופן ידני הגדרות של תוכנות ריגול, וירוסים ותוכנות זדוניות, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על הכרטיסייה עדכון.
 2. לחץ על עדכן.
  איור : הלחצן 'עדכן' בכרטיסייה 'הגדרות'
  הלחצן 'עדכן' בכרטיסייה 'הגדרות'
  ‏‎Windows Defender מתחיל לחפש ולהוריד הגדרות של וירוסים ותוכנות ריגול.
  איור : סרגל התקנה
  סרגל התקנה
  לאחר סיום החיפוש והתקנת ההגדרות החדשות, מופיע מסך שמציג את ההודעה הגדרות וירוסים ותוכנות ריגול: מעודכן.
  איור : הודעת 'מעודכן'
  הודעת 'מעודכן'ההגדרות מעודכנות.

שימוש ב-Microsoft Active Protection Services‏ (MAPS)

‏‎Microsoft Malware Protection Center‏ (MAPS) מאפשר לך לדווח ל-Microsoft באופן אוטומטי על תוכנות זדוניות וסוגים אחרים של תוכנות שעלולות להיות לא רצויות. בדף MAPS, באפשרותך לבחור באחת האפשרויות הבאות:
 • אינני רוצה להצטרף ל-MAPS אם תבחר באפשרות זו, לא יישלח מידע אל Microsoft, ולא תקבל התראה אם תוכנה לא מסווגת תזוהה במחשב שלך.
 • חברות בסיסית אם תבחר באפשרות זו, יישלח אל Microsoft מידע בסיסי על תוכנות זדוניות ותוכנות שעלולות להיות לא רצויות. מידע זה כולל את המקור שממנו הגיעה התוכנה, הפעולות שיישמת או שיושמו באופן אוטומטי, והאם הפעולות הצליחו.
 • חברות מתקדמת אם תבחר באפשרות זו, יישלח אל Microsoft מידע בסיסי יחד עם מיקום התוכנה, שמות קבצים, אופן הפעולה של התוכנה והאופן שבו התוכנה השפיעה על המחשב שלך.
איור : הבחירה MAPS בכרטיסייה 'הגדרות'
הבחירה MAPS בכרטיסייה 'הגדרות'


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏