תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - בקרת חשבון משתמש (Windows‏ 10, 8)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP ו-Compaq עם מערכות הפעלה Windows 10 או Windows 8.
בקרת חשבון משתמש מיידעת אותך כאשר תוכנה מנסה להכניס שינויים במחשב שלך - שינויים המחייבים הרשאה ברמת מנהל. ‏'בקרת חשבון משתמש' תורמת להגנה על המחשב שלך מפני שינויים על-ידי גורמים בלתי מורשים.
‏'בקרת חשבון משתמש' מוצגת באופן שונה בחשבונות של משתמשים רגילים ובחשבונות של מנהלי מערכת.

בקרת חשבון משתמש עבור חשבונות משתמש רגיל

במידה ואתה מחובר לחשבון רגיל, ובקרת חשבון משתמש מבקשת ממך סיסמה, הזן את סיסמת מנהל המערכת, ולחץ על כן כדי להמשיך. אם לא ידועה לך סיסמת המנהל, לא תוכל להמשיך.

בקרת חשבון משתמש עם חשבונות מנהל

אם התחברת באמצעות חשבון מנהל, בקרת חשבון המשתמש מבקשת אישור שתוכנית תבצע שינויים במחשב. ברירת המחדל היא ש'בקרת חשבון משתמש' מוצגת למנהלי מערכת רק כאשר תוכנית חיצונית מנסה לשנות משהו במחשב.
לחץ על כן כדי להמשיך, או לחץ על לא כדי למנוע מהתוכנה לבצע שינויים במחשב שלך.
איור : בקרת חשבון משתמש עבור מנהל
בקרת חשבון משתמש

הבנת ההודעה של 'בקרת חשבון משתמש' בעת התקנת התוכנה

בעת התקנת התוכנה, אחד מהסוגים הבאים של סמלי חשבון בקרת משתמש עלול להופיע:
סמל
סוג
תיאור
יש הגדרה או מאפיין של Windows הזקוקים לאישורך כדי להתחיל.
לפריט זה יש חתימה דיגיטלית חוקית, המהווה אישור כי Microsoft היא המפרסמת של פריט זה. אם תקבל תיבת דו-שיח מסוג זה, בדרך כלל בטוח להמשיך. אם אינך בטוח, בדוק את שם התוכנית או הפונקציה כדי להחליט אם ברצונך להפעיל אותה.
תוכנית שאינה חלק מ-Windows זקוקה לאישורך כדי להתחיל לפעול.
לתוכנית זו יש חתימה דיגיטלית חוקית, המסייעת לאשר כי התוכנית היא מי שהיא אמורה להיות ומהווה אישור לזהות המפרסם של התוכנית. אם תקבל סוג זה של תיבת דו-שיח, ודא שזו אכן התוכנית שברצונך להפעיל ושאתה נותן אמון במפרסם.
תוכנית עם מפרסם לא ידוע זקוקה לאישורך כדי להתחיל לפעול.
לתוכנית זו אין חתימה דיגיטלית חוקית מהמפרסם שלה. הדבר אינו מצביע בהכרח על סכנה, מכיוון שתוכניות חוקיות ישנות רבות אינן כוללות חתימות. תוכנות זדוניות ווירוסים יכולים להציג הודעה זו במהלך ההתקנה. עליך לנקוט משנה זהירות ולאפשר לתוכנית לפעול רק אם קיבלת אותה ממקור מהימן, כגון תקליטור מקורי או אתר אינטרנט של מפרסם.
 • אם קיבלת תוכנה זו מ-HP, עבור אל דף התוכנות ומנהלי ההתקן של HP עבור הדגם שברשותך, והורד את הגירסה העדכנית.
 • לפני ההתקנה, עדכן את הגדרות האנטי-וירוס שלך והפעל סריקה כדי לזהות קבצים זדוניים הנמצאים בתוכנית.
 • אם עדיין אינך בטוח, אין להתקין את התוכנית.
מנהל המערכת שלך חסם אותך כדי שלא תוכל להפעיל תוכנית זו.
תוכנית זו נחסמה מכיוון שהיא ידועה כתוכנית לא מהימנה. כדי להפעיל תוכנית זו, עליך לפנות אל מנהל המערכת שלך.

תוכנה או מנהל התקן של HP מראה את ההודעה 'מפרסם לא ידוע' בחלון בקרת חשבון משתמש

לרוב התוכנות הזמינות באתר האינטרנט של HP ולרוב תקליטורי ההתקנה יש חתימה דיגיטלית חוקית. תוכנות מסוימות עשויות להורות לחלון 'בקרת חשבון משתמש' להציג את המפרסם כלא ידוע.
אם ההודעה של 'בקרת חשבון משתמש' מציינת שהתוכנה שהתקבלה מ-HP היא ממפרסם לא ידוע, עבור אל דף התוכנות ומנהלי ההתקן של HP עבור הדגם שלך והורד את הגירסה העדכנית.

שינוי או נטרול בקרת חשבון משתמש

השבת את ההודעה של בקרת חשבון משתמש או שנה את הגדרות ההתראה מלוח הבקרה על ידי השלבים הבאים:

שינוי או השבתת 'בקרת חשבון משתמש' ב-Windows 8

 1. ב-Windows, חפש את חשבונות משתמשים בלוח הבקרה ופתח אותו.
 2. לחץ על חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה.
  איור : חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה
  חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה
 3. בחלון 'חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה', לחץ על חשבונות משתמשים.
  החלון 'חשבונות משתמשים' ייפתח.
  איור : חשבונות משתמשים
  האפשרות 'חשבונות משתמשים' מסומנת
 4. לחץ על שנה הגדרות של בקרת חשבון משתמש.
  איור : בצע שינויים בחשבון המשתמש שלך
  האפשרות 'שנה את הגדרת בקרת חשבון המשתמש' נבחרה
 5. הזז את המחוון מעלה או מטה, כדי להגדיר את בקרת חשבון המשתמש.
  כדי לבטל את בקרת חשבון המשתמש, הזז את המחוון עד התחתית. (אל תודיע).
  איור : בחר מתי לקבל התראות על שינויים למחשב שלך
  בחר מתי לקבל התראות על שינויים למחשב שלך
 6. לחץ על אישור.
  בקרת חשבון משתמש מודיעה לך על שינויים במחשב שלך לפי הגדרות ההתראה שהתאמת באופן אישי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏