תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - כונן CD/DVD אינו מצליח לקרוא תקליטורים (Windows‏ 10, 8)

מסמך זה מיועד עבור מחשבי HP ו- Compaq עם כונן תקליטורים CD/DVD ומערכת הפעלה Windows 10 או Windows 8.
כאשר טוענים תקליטור לתוך כונן CD/DVD, התקליטור אינו פועל או מנגן.

שלב 1: אשר שהתקליטור הוא זה שגורם את הבעיה

בדוק שאין בתקליטור פגמים ואשר שהתקליטור תואם למחשב שלך.
 • נקה א התקליטור ובדוק שאין פגמים: נקה כל אבק או לכלוך מהתקליטור באמצעות מים מסוננים ומטלית נטולת מוך. אם נגרם נזק משמעותי למשטח ההפעלה, החלף את התקליטור.
 • בדוק כמה סוגים שונים של תקליטורים: טען תקליטורי CD ו-DVD שידוע לך שהם פועלים בנגני תקליטורים אחרים. אם כל הדיסקים מאותו סוג אינם פועלים, ודא שהכונן תומך בסוג תקליטורים זה.
 • תקליטורי Blu-ray או תקליטורי סרטים DVD אינם פועלים: ודא שהכונן תומך בסוג תקליטור זה. אם המערכת תומכת בכך, התקן תוכנת הפעלת סרטים תואמת. למידע נוסף, גש אל אפשרויות הפעלת DVD עבור Windows (באנגלית).
 • תקליטורים שנצרבו במחשב אחר אינם פועלים: צרוב את התקליטור שוב עם מותג אחר של תקליטור ריק. השתמש במהירות צריבה נמוכה יותר (x4), ואשר שהפעלת הצריבה נסגרה עם השלמתה.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 2: הרץ את החומרה ואת פותר הבעיות של ההתקנים

אם אינך מפעיל את מערכת ההפעלה Windows 10,דלג לשלב הבא. אם אתה מפעיל את מערכת ההפעלה Windows 8, זהה ותקן באופן אוטומטי בעיות עם כלי פתרון הבעיות של Windows.
 1. ב-Windows, חפש ופתח את חפש ופתור בעיות עם התקנים.
  פותר בעיות חומרה והתקנים ב-Windows 10
 2. לחץ הבא כדי להפעיל את פותר הבעיות.
 3. פעל בהתאם להוראות כדי לפתור בעיות כלשהן שנמצאו, ואז בדוק תקליטור בכונן.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 3: בדוק את הכונן כדי לוודא שאין תקלת חומרה

עם הזמן, אפשר שתנודות, אבק ושחיקה מכנית יפגעו בביצועי כונן ה-CD/DVD. השתמש בכלי האבחון -HP PC Hardware Diagnostics כדי לבדוק אם קיימות בכונן בעיות חומרה.
 1. כבה את המחשב.
 2. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להדליק את המחשב, ומיד לאחר מכן חזור והקש על מקש Esc, עד שייפתח תפריט ההפרעה.
  תפריט הפעלה
 3. לחץ על F2 כדי לפתוח את UEFI לאבחון חומרת מחשב של HP.
 4. לחץ על בדיקות רכיבים.
  בחירת בדיקות רכיבים מהתפריט הראשי
 5. לחץ כונן אופטי, ואז הרץ את כל הבדיקות הזמינות. דאג לזמינות של CD או DVD פועל כדי להשלים את הבדיקות. הפעלת כל בדיקה נמשכת בין 1 ל-2 דקות.
  בחירת הכונן האופטי בתפריט רכיב בדיקות הרכיבים
 6. פעל בהתאם להוראות כלשהן כדי לפתור בעיות כלשהן שנמצאו, ואז בדוק תקליטור בכונן.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: בדוק את מצב הכונן במנהל ההתקנים

אשר שהכונן רשום במנהל ההתקנים, ואז חזור והתקן את ההתקן כדי לפתור מצבי שגיאה כלשהם.
 1. הסר כל תקליטור מהכונן.
 2. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.
 3. לחץ פעמיים על כונני DVD/תקליטורים להרחבת הקטגוריה.
  כונני DVD/CD-ROM במנהל ההתקנים
 4. לחץ לחיצה ימנית על שם הכונן, ואז בחר הסר את ההתקנה של ההתקן או הסר התקנה.
   חלון 'מנהל ההתקנים', הסר את ההתקנה של כונן ‏DVD/CD-ROM
 5. לחץ הסר התקנה או משהו דומה כדי לאשר את הסרת ההתקנה.
 6. סגור את כל התוכניות הפתוחות ואתחל את המחשב. ‏‎Windows תגדיר אוטומטית את התצורה של ההתקן.
 7. בדוק תקליטור בכונן.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 5: אפשר את ההפעלה האוטומטית

אפשר את הגדרת ההפעלה האוטומטית כדי להפעיל באופן אוטומטי תקליטורים ברגע שהם נטענים.
 1. ב-Windows, חפש את האפשרות חשבונות משתמשים בלוח הבקרה ופתח אותה.
 2. לחץ על ‏חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על ‏הפעלה אוטומטית.
 3. בחר בהגדרה השתמש בהפעלה אוטומטית עבור כל המדיה וההתקנים.
   חלון 'הפעלה אוטומטית', עם 'השתמש בהפעלה אוטומטית עבור כל המדיה וההתקנים'
 4. לצד כל סוג של DVD, Blu-ray, ו-CD, לחץ על התפריט הנפתח, בחר שאל אותי כל פעם, ואז לחץ שמור.
   בחר 'שאל אותי בכל פעם' בהגדרות ההפעלה האוטומטית
 5. בדוק תקליטור בכונן.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 6: שחזר את המחשב למצב קודם

השתמש ב'שחזור מערכת' כדי לחזור למועד שבו הכונן הפעיל את התקליטור. גש אל השימוש בשחזור המערכת של Microsoft (במערכות הפעלה Windows 10, 8) לקבלת מידע נוסף.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏