תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M521 and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - משימות הדפסה נוספות (Mac OS X)

ביטול עבודת הדפסה (Mac OS X)

 1. כאשר עבודת ההדפסה בעיצומה, ניתן לבטל אותה על-ידי לחיצה על הלחצן בטל בלוח הבקרה של המוצר.
  הערה:
  אם עבודת ההדפסה נמצאת בשלב הדפסה מתקדם, ייתכן שלא תהיה לך האפשרות לבטל אותה.
  הערה:
  לחיצה על הלחצן בטל מנקה את העבודה שהמוצר מעבד כעת. כאשר ממתינות כמה עבודות הדפסה, לחיצה על הלחצן בטל מנקה את עבודת ההדפסה שמוצגת כעת בלוח הבקרה של המוצר.
 2. ניתן לבטל עבודת הדפסה גם מתוך תוכנית או מתור הדפסה.
  • מתוך תוכנית: בדרך כלל, מוצגת על מסך המחשב לזמן קצר תיבת דו-שיח שמאפשרת לבטל את עבודת ההדפסה.
  • תור הדפסה במחשבי Mac: פתח את תור ההדפסה על-ידי לחיצה כפולה על סמל המוצר בתחנת העגינה. סמן את עבודת ההדפסה ולאחר מכן לחץ על Delete (מחק).

בחירת גודל הנייר (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. בתפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים), לחץ על הלחצן הגדרת עמוד.
 4. בחר את הגודל הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת גודל נייר ולחץ על הלחצן אישור.
 5. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).

בחירת גודל נייר מותאם אישית (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. בתפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים), לחץ על הלחצן הגדרת עמוד.
 4. ברשימה הנפתחת גודל נייר, בחר באפשרות Manage Custom Sizes (ניהול גדלים מותאמים אישית).
 5. ציין את ממדי גודל הנייר ולאחר מכן לחץ על הלחצן אישור.
 6. לחץ על הלחצן אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.
 7. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).

הדפסת סימני מים (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולחץ על התפריט סימני מים.
 4. בתפריט Mode (מצב), בחר באפשרות Watermark (סימן מים).
 5. ברשימה הנפתחת דפים, ציין אם להדפיס את סימן המים בכל העמודים או רק בעמוד הראשון.
 6. ברשימה הנפתחת Text (טקסט), בחר אחת מההודעות הסטנדרטיות; לחלופין, בחר באפשרות Custom (מותאם אישית) והקלד הודעה חדשה בתיבה.
 7. בחר אפשרויות עבור ההגדרות הנותרות.
 8. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏