תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M521 and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - משימות הדפסה נוספות (Windows)

ביטול עבודת הדפסה (Windows)

 1. כאשר עבודת ההדפסה בעיצומה, ניתן לבטל אותה על-ידי לחיצה על הלחצן בטל בלוח הבקרה של המוצר.
  הערה:
  אם עבודת ההדפסה נמצאת בשלב הדפסה מתקדם, ייתכן שלא תהיה לך האפשרות לבטל אותה.
  הערה:
  לחיצה על הלחצן בטל מנקה את העבודה שהמוצר מעבד כעת. כאשר פועל יותר מתהליך אחד, לחיצה על הלחצן בטל מנקה את התהליך המוצג כעת בלוח הבקרה של המוצר.
 2. ניתן לבטל עבודת הדפסה גם מתוך תוכנית או מתור הדפסה.
  • מתוך תוכנית: בדרך כלל, מוצגת על מסך המחשב לזמן קצר תיבת דו-שיח שמאפשרת לבטל את עבודת ההדפסה.
  • תור ההדפסה של Windows: אם עבודת הדפסה כלשהי ממתינה בתור הדפסה (בזיכרון המחשב) או בתוכנית הדפסה ברקע, מחק עבודת הדפסה זו.
   • Windows XP‏, Windows Server 2003 או Windows Server 2008: לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן על מדפסות ופקסים. לחץ פעמיים על סמל המוצר כדי לפתוח את החלון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על ביטול.
   • Windows Vista: לחץ על סמל Windows בפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות. לחץ פעמיים על סמל המוצר כדי לפתוח את החלון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על ביטול.
   • Windows 7: לחץ על סמל Windows בפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות. לחץ פעמיים על סמל המוצר כדי לפתוח את החלון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על ביטול.

בחירת גודל הנייר (Windows)

 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.
 3. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.
 4. בחר את הגודל הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת גודל הנייר.
 5. לחץ על הלחצן אישור.
 6. בתיבת הדו-שיח הדפסה לחץ על הלחצן אישור כדי להדפיס את העבודה.

בחירת גודל נייר מותאם אישית (Windows)

 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.
 3. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.
 4. לחץ על הלחצן מותאם אישית.
 5. הקלד שם לגודל המותאם אישית וציין את המידות.
  • הרוחב הוא הקצה הקצר של הנייר.
  • האורך הוא הקצה הארוך של הנייר.
 6. לחץ על הלחצן שמור ולאחר מכן לחץ על הלחצן סגור.
 7. לחץ על הלחצן אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך. בתיבת הדו-שיח הדפסה לחץ על הלחצן אישור כדי להדפיס את העבודה.

הדפסת סימני מים (Windows)

 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.
 3. לחץ על הכרטיסייה אפקטים.
 4. בחר סימן מים מתוך הרשימה הנפתחת סימני מים.
  כדי להוסיף סימן מים חדש לרשימה, לחץ על הלחצן עריכה. ציין הגדרות לסימן המים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. כדי להדפיס את סימן המים בדף הראשון בלבד, סמן את התיבה עמוד ראשון בלבד. אם לא תעשה כן, סימן המים יודפס על כל עמוד.
 6. לחץ על הלחצן אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך. בתיבת הדו-שיח הדפסה לחץ על הלחצן אישור כדי להדפיס את העבודה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏