תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M521 and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - משימות הדפסה (Mac OS X)

שימוש בערכה מוגדרת מראש להדפסה (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. בתפריט ערכות מוגדרות מראש, בחר את קבוצת ההגדרות של ההדפסה.
 4. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).
הערה:
כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של מנהל ההדפסה, בחר באפשרות standard (רגיל).

יצירת ערכה מוגדרת מראש להדפסה (Mac OS X)

השתמש בערכות מוגדרות מראש להדפסה כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות של מנהל ההדפסה לשימוש חוזר.
 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולאחר מכן פתח תפריט שברצונך לשנות את הגדרות ההדפסה שלו.
 4. לגבי כל פריט, בחר את הגדרות ההדפסה שברצונך לשמור לשימוש חוזר.
 5. בתפריט ערכות מוגדרות מראש, לחץ על האפשרות שמירה בשם... והזן את השם שבחרת לקבוצת ההגדרות.
 6. לחץ על הלחצן אישור.

הדפסה אוטומטית על שני צדי הדף (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולחץ על התפריט Layout (פריסה).
 4. בחר באפשרות הכריכה מהרשימה הנפתחת Two-Sided (דו-צדדית).
 5. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).

הדפסה ידנית משני צדי הדף (Mac OS X)

 1. לחץ על התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר זה.
 3. כברירת מחדל, מנהל התקן ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים, ולאחר מכן לחץ על התפריט Manual Duplex (הדפסה דו-צדדית ידנית).
 4. לחץ על התיבה Manual Duplex (הדפסה דו-צדדית ידנית) ובחר אפשרות כריכה.
 5. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).
 6. גש למוצר והוצא את כל הדפים הריקים ממגש 1.
 7. הוצא את הערימה המודפסת מסל הפלט והנח אותה כאשר הצד המודפס כלפי מעלה במגש ההזנה.
 8. אם תופיע הנחיה, גע בלחצן לוח הבקרה המתאים כדי להמשיך.

הדפסת עמודים מרובים בגיליון (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולחץ על התפריט Layout (פריסה).
 4. מהרשימה הנפתחת עמודים לגיליון, בחר את מספר הדפים שברצונך להדפיס בכל גיליון.
 5. באזור Layout Direction (כיוון פריסה), בחר את סדר ומיקום העמודים בגיליון.
 6. לצד Borders (גבולות), בחר את סוג הגבול שיודפס סביב כל עמוד בגיליון.
 7. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).

בחירת כיוון ההדפסה (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. בתפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים), לחץ על הלחצן הגדרת עמוד.
 4. לחץ על סמל כיוון העמוד שבו ברצונך להשתמש ואז לחץ על הלחצן אישור.
 5. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).

בחירת סוג הנייר (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולחץ על התפריט Finishing (גימור).
 4. בחר סוג מתוך הרשימה הנפתחת Media-type (סוג חומר ההדפסה).
 5. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).

הדפסת עמוד שער (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולחץ על התפריט Cover Page (עמוד שער).
 4. בחר היכן להדפיס את דף השער. לחץ על הלחצן Before Document (לפני המסמך) או על הלחצן After Document (אחרי המסמך).
 5. בתפריט Cover Page Type (סוג עמוד שער), בחר את ההודעה שברצונך להדפיס על עמוד השער.
  הערה:
  כדי להדפיס עמוד שער ריק, בחר באפשרות standard (רגיל) בתפריט Cover Page Type (סוג עמוד שער).
 6. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).

שינוי גודל של מסמך כך שיתאים לגודל הדף (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולחץ על התפריט טיפול בנייר.
 4. באזור Destination Paper Size (גודל נייר יעד), לחץ על התיבה Scale to fit paper size (שנה קנה מידה כדי להתאים לגודל הנייר) ברשימה הנפתחת.
 5. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).

יצירת חוברת (Mac OS X)

 1. פתח את התפריט File (קובץ) ולחץ על האפשרות Print‏ (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת) בחר במוצר.
 3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולחץ על התפריט Layout (פריסה).
 4. בחר באפשרות הכריכה מהרשימה הנפתחת Two-Sided (דו-צדדית).
 5. פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולחץ על התפריט Booklet Printing (הדפסת חוברת).
 6. לחץ על התיבה Format Output as Booklet (עיצוב פלט כחוברת) ובחר אפשרות כריכה.
 7. בחר את גודל הנייר.
 8. לחץ על הלחצן Print‏ (הדפס).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏