ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת המדפסות HP Officejet 6500A e-All-in-One - החלפת המחסניות

הקדמה
מסמך זה מכיל שלבים להתקנה של מחסניות חלופיות במוצר. לפני ביצוע שלבים אלה, ודא שהמחסנית החלופית תואמת למוצר שברשותך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
סרטון ווידיאו של החלפת המחסניות
בצע את השלבים הבאים להחלפת המחסניות במוצר של HP.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה תנוע אל מרכז המוצר.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את פתיחת דלת הגישה למחסניות
    שים לב:
  המתן עד שהגררה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.
 3. לחץ על הלשונית שבחזית המחסנית כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כדי להוציא אותה מתוך התושבת שלה.
  איור : הסר את המחסנית
  איור המדגים את הוצאת המחסנית
 4. במחסנית החדשה, משוך ישר ולאחור את הלשונית הכתומה הנשלפת כדי להסיר את הכיסוי הפלסטי.
  איור : הסר את לשונית המשיכה
  איור של לשונית המשיכה הכתומה
 5. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי להוריד אותו.
  איור : הסר את המכסה הכתום
  איור של הסרת המכסה הכתום
 6. כשמגעי המחסנית פונים לכיוון ראש ההדפסה, החלק את המחסנית לתוך התושבת המתאימה. הסמלים מקודדי-הצבע על המחסנית ועל ראש ההדפסה מצביעים על התושבת המתאימה.
  איור : התקן מחדש את המחסנית
  איור המדגים את ההתקנה מחדש של ה‎‏‏‏‎מחסנית
 7. לחץ על המחסנית כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה. אם המחסנית לא ננעלת במקומה, הוצא אותה מתוך גררת ההדפסה. כופף בעדינות את הלשונית הרחק מהמחסנית ואז הכנס אותה מחדש לתוך הגררה.
    שים לב:
  היזהר שלא לכופף את הלשונית כלפי חוץ יותר מ-‏1.27 ס"מ. כיפוף הלשונית רחוק מדי יגרום נזק למחסנית או יגרום ללשונית להישבר.
  איור : כופף בעדינות את הלשונית בכיוון ההפוך למחסנית.
  איור של כיפוף הלשונית בכיוון ההפוך למחסנית
 8. חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית שברצונך להחליף.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏