תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775‏, HP LaserJet Enterprise MFP M725 - מהדק/מערם (בדגמי z ו-z‎+‎ בלבד)

מבוא

באמצעות המהדק/מערם ניתן להדק עבודות של עד 30 גיליונות נייר במשקל 75 ג'/מ"ר. באפשרותו לערום עד 500 גיליונות נייר. המהדק יכול להדק את הגדלים הבאים:
 • A3 (כיוון לאורך)
 • A4‎
 • B4 (כיוון לאורך)
 • B5 (כיוון לרוחב)
 • Ledger (כיוון לאורך)
 • Legal (כיוון לאורך)
 • Letter‎
משקל הנייר יכול לנוע בין 60 עד 120 ג'/מ"ר. בנייר כבד יותר עשויה לחול מגבלת הידוק של פחות מ-‏30 גיליונות.
אם עבודת ההדפסה מכילה גיליון אחד בלבד או למעלה מ-‏30 גיליונות, המוצר ידפיס את העבודה אל סל הפלט, אך לא יהדק אותה.
המהדק תומך בנייר בלבד. אין לנסות להדק סוגים אחרים של נייר, כגון מעטפות, שקפים או מדבקות.
כדי להגדיר את מיקום ברירת המחדל לסיכות ההידוק על הדפים, פעל בהתאם להליך הבא:

הגדרת מיקום ברירת המחדל של הסיכות

הגדר את מיקום ברירת המחדל של סיכות ההידוק עבור מסמכים. באפשרותך להשתמש בלוח הבקרה כדי לעקוף את הגדרת ברירת המחדל עבור עבודת הדפסה מסוימת. האפשרויות הבאות זמינות עבור מיקום ברירת המחדל של סיכות ההידוק:
 • ללא: ללא סיכות הידוק
 • שמאל או ימין למעלה: אם קיים עבור המסמך כיוון הדפסה לאורך, סיכת ההידוק תהיה בפינה השמאלית העליונה של הקצה הקצר של הנייר. אם קיים עבור המסמך כיוון הדפסה לרוחב, הסיכה תהיה בפינה הימנית העליונה של הקצה הארוך של הנייר.
 • שמאל למעלה: סיכת ההידוק נמצאת בפינה השמאלית העליונה של הקצה הקצר של הנייר.
 • ימין למעלה: הסיכה נמצאת בפינה הימנית העליונה של הקצה הארוך של הנייר.
  איור : מיקומי סיכות
 1. הפינה השמאלית העליונה של הקצה הקצר של הנייר
 2. הפינה הימנית העליונה של הקצה הארוך של הנייר
הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג של לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) ובחר בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הגדרות מהדק/מערם
  • הידוק
 3. בחר מיקום לסיכות ההידוק מתוך רשימת האפשרויות ולאחר מכן בחר בלחצן Save (שמור).
FutureSmart 4
בצע את השלבים הבאים לקבלת כתובת ה-IP של המדפסת, ולאחר מכן קבע את הגדרת ברירת המחדל של סיכות ההידוק מתוך שרת האינטרנט המשובץ של HP.
 1. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
  הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
 2. בשרת האינטרנט המשובץ של HP, בחר בכרטיסייה Copy/Print (העתק/הדבק) ולאחר מכן בחר Manage Stapler/Stacker (נהל מהדק/מערם) בתפריט השמאלי.
 3. בחר את מיקום סיכת ההידוק מתוך התפריט הנפתח Staple (סיכות הידוק), ולאחר מכן בחר Apply (החל).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏