ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525, HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c, and HP LaserJet Enterprise700 Color MFP M775 - הגדרות חיסכון

התאמה מיטבית של מהירות או ניצול אנרגיה
כברירת מחדל, המוצר נשאר חם בין עבודות כדי למטב את המהירות ולהדפיס את העמוד הראשון של עבודות מהר יותר. באפשרותך להגדיר את המוצר כך שיתקרר בין עבודות, פעולה זו נועדה לחסוך באנרגיה.
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration‏ (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • General Settings (הגדרות כלליות)
  • Energy Settings (הגדרות אנרגיה)
  • Optimum Speed/Energy Usage‏ (מהירות/צריכת אנרגיה מרבית)
 3. בחר באפשרות שבה ברצונך להשתמש, ולאחר מכן גע בלחצן Save‏ (שמירה).
הגדרת מצב שינה
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration‏ (ניהול) וגע בו.
 2. פתח כל אחד מהתפריטים הבאים:
  • General Settings (הגדרות כלליות)
  • Energy Settings (הגדרות אנרגיה)
  • Sleep Timer Settings (הגדרות קוצב זמן למצב שינה)
  • Sleep/Auto Off After (עבור למצב שינה/כיבוי אוטומטי לאחר)
 3. בחר את פרק הזמן המתאים ולאחר מכן גע בלחצן Save‏ (שמירה).
    הערה:
  ברירת המחדל עבור משך הזמן של מצב שינה‏ היא 30 דקות.
    הערה:
  כאשר הממוצר נמצא במצב Sleep (שינה), הנורית של לחצן ההפעלה מהבהבת.
הגדר תזמון שינה
  הערה:
עליך לקבוע את הגדרות התאריך והשעה לפני שתוכל להשתמש במאפיין Sleep Schedule (תזמון מצב שינה).
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration‏ (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • General Settings (הגדרות כלליות)
  • Date/Time Settings (הגדרות תאריך/שעה)
 3. פתח את התפריט Date/Time Format‏ (תבנית תאריך/שעה) וקבע את ההגדרות הבאות:
  • Date Format (תבנית תאריך)
  • Time Format (תבנית זמן)
 4. גע בלחצן Save‏ (שמירה).
 5. פתח את התפריט Date/Time (תאריך/שעה) וקבע את ההגדרות הבאות:
  • Date (תאריך)
  • Time (שעה)
  • Time Zone (אזור זמן)
  אם אתה נמצא במדינה/אזור המתנהל לפי שעון קיץ, בחר בתיבה Adjust for Daylight Savings (התאם לשעון קיץ).
 6. גע בלחצן Save‏ (שמירה).
 7. גע בלחצן חץ לאחור כדי לחזור למסך Administration‏ (ניהול).
 8. פתח את התפריטים הבאים:
  • General Settings (הגדרות כלליות)
  • Energy Settings (הגדרות אנרגיה)
  • Sleep Schedule (תזמון מצב שינה)
 9. גע בלחצן Add (הוספה) ולאחר מכן בחר בסוג האירוע שברצונך לתזמן: Wake‏ (יקיצה) או Sleep (שינה).
 10. קבע את ההגדרות הבאות:
  • Time (שעה)
  • Event Days‏ (ימי אירועים)
 11. גע בלחצן OK (אישור) ולאחר מכן גע בלחצן Save‏ (שמירה).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏