תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - הגדרת מאפייני סריקה/שליחה

הגדרת מאפייני סריקה/שליחה

המוצר מציע את המאפיינים הבאים של סריקה ושליחה:
 • סריקה ושמירה של קבצים לתיקייה ברשת שלך.
 • סריקה ושמירה של קבצים בזיכרון המוצר.
 • סריקה ושמירה של קבצים בכונן USB flash.
 • סריקה ושליחה של מסמכים לכתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר.
חלק ממאפייני הסריקה והשליחה אינם זמינים בלוח הבקרה של המוצר עד שתשתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP כדי להפעיל אותם.
הערה:
כדי למצוא מידע מפורט על שימוש בשרת האינטרנט המשובץ של HP‏, לחץ על הקישור עזרה‏ בפינה הימנית העליונה שבכל דף בשרת האינטרנט המשובץ של HP‏.
 1. פתח דפדפן אינטרנט, ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת.
 2. כשייפתח שרת האינטרנט המשובץ של HP‏, לחץ על הכרטיסייה Scan/Digital Send (סריקה/שיגור דיגיטלי).
 3. אם לא הגדרת את המאפיין E-mail (דואר אלקטרוני) במהלך התקנת התוכנה, ניתן להפעיל את המאפיין באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP‏ ‎(EWS)‎.
  1. לחץ על הקישור E-mail Setup (הגדרת הדואר האלקטרוני).
  2. בחר בתיבת הסימון Enable Send to E-mail (הפעלת שליחה לדואר אלקטרוני) כדי להפעיל מאפיין זה.
  3. בחר בשרת הדואר היוצא בו יש להשתמש, או לחץ על הלחצן Add (הוסף) כדי להוסיף שרת אחר לרשימה. פעל לפי ההנחיות שעל המסך.
   הערה:
   אם אינך יודע את שמו של שרת הדואר, בדרך כלל ניתן למצוא אותו על ידי פתיחת תוכנית הדוא"ל ועיון בהגדרות התצורה של הדואר היוצא.
  4. באזור Address Message (כתובת ההודעה), קבע את הגדרת ברירת המחדל עבור כתובת השולח.
  5. קביעת ההגדרות האחרות הינה אופציונלית.
  6. לחץ על הלחצן Apply (החל) שבתחתית הדף.
 4. הפעל את המאפיין Save to Network Folder‏ (שמירה בתיקיית רשת).
  1. לחץ על הקישור Save to Network Folder Setup (הגדרת שמירה בתיקיית רשת).
  2. בחר בתיבת הסימון Enable Save to Network Folder (הפעלת שמירה בתיקיית רשת) כדי להפעיל מאפיין זה.
  3. הגדרת את האפשרויות שברצונך לבצע בהן התאמות אישיות.
  4. לחץ על הלחצן Apply (החל) שבתחתית הדף.
 5. הפעל את המאפיין Save to USB‏ (שמירה ב-USB).
  1. לחץ על הקישור Save to USB Setup (הגדרת שמירה ב-USB).
  2. סמן את התיבה Enable Save to USB (הפעלת שמירה ב-USB).
  3. לחץ על הלחצן Apply (החל) שבתחתית הדף.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏