תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP - העתקת מסמך מקור מרובה עמודים

העתקת מסמך מקור מרובה עמודים

מזין המסמכים מכיל 100 עמודים לכל היותר (בהתאם לעובי הדפים).
 1. הנח את המסמך בתוך מזין המסמכים כאשר הדפים פונים כלפי מעלה. התאם את מכווני הנייר בהתאם לגודל הנייר.
  איור : התאם את המכוונים
 2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Copy (העתק).
  איור : לחצן Copy (העתקה)
 3. גע בשדה Copies (עותקים) כדי לפתוח את לוח המקשים.
  איור : לחצן Start (התחל)
 4. הזן את מספר העותקים ולאחר מכן גע בלחצן OK (אישור).
  איור : השתמש בלוח המקשים כדי לבחור את מספר העותקים.
 5. גע בלחצן התחל .
  איור : לחצן Start (התחל)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏