ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

נוריות מהבהבות בסדרת המדפסות HP Photosmart D5100

נוריות מהבהבות
הנוריות המהבהבות בחזית המוצר עשויות להימצא במצב דולק, כבוי או מהבהב. הנוריות מצביעות על מצב המוצר ומסייעות לאבחון בעיות בהדפסה.
  איור : נוריות, לחצנים וסמלים בלוח הבקרה של המוצר
  תמונה: נוריות, לחצנים וסמלים בלוח הבקרה של המוצר
 1. נורית התראה
 2. סמל נייר
 3. סמלי מחסניות
 4. לחצן אישור
 5. נורית הדפסה
 6. לחצן ביטול
 7. נורית הפעלה
בפרקים הבאים יתוארו שילובי הנוריות המהבהבות הנפוצים ביותר, ולאחריהם הפתרונות לכל שילוב כזה. אתר את דפוס הבהוב הנוריות הרלוונטי, ובצע את השלבים לפתרון הבעיה.
הבעיה: נורית ההתראה ונורית ההדפסה מהבהבות, והודעת 'Cd' מהבהבת בתצוגת לוח הבקרה
במצב שגיאה זה, מופיע דפוס הבהוב הנוריות הבא בלוח הבקרה של המוצר:
 • נורית התראה: מהבהבת
 • נורית הדפסה: מהבהבת
 • נורית הפעלה: דולקת
איור : נורית ההתראה ונורית ההדפסה מהבהבות, והודעת 'Cd' מהבהבת בתצוגת לוח הבקרה
תמונה: נורית ההתראה ונורית ההדפסה מהבהבות, והודעת 'Cd' מהבהבת בתצוגת לוח הבקרה
כיצד ניתן לפתור בעיה זו? החלקים הבאים מתארים את ההודעות הנפוצות ביותר המוצגות במחשב כאשר נורית ההתראה ונורית ההדפסה מהבהבות וההודעה 'Cd' מופיעה בתצוגת לוח הבקרה. מבין האפשרויות הבאות, מצא את ההודעה המוצגת במחשב שלך, והרחב את הסעיף המתאים לעיון בפתרונות.
הבעיה: נורית ההתראה וסמל הנייר מהבהבים
במצב שגיאה זה, מופיע דפוס הבהוב הנוריות הבא בלוח הבקרה של המוצר:
 • נורית התראה: מהבהבת
 • סמל נייר: מהבהבת
 • נורית הדפסה: כבויה
 • נורית הפעלה: דולקת
איור : נורית ההתראה וסמל הנייר מהבהבים
תמונה: נורית ההתראה וסמל הנייר מהבהבים
כיצד ניתן לפתור בעיה זו? החלקים הבאים מתארים את ההודעות הנפוצות ביותר המוצגות במחשב כאשר נורית ההתראה וסמל הנייר מהבהבים. מבין האפשרויות הבאות, מצא את ההודעה המוצגת במחשב שלך, והרחב את הסעיף המתאים לעיון בפתרונות.
הבעיה: אחד מסמלי המחסניות או שניהם ריקים
במצב שגיאה זה, מופיע דפוס הבהוב הנוריות הבא בלוח הבקרה של המוצר:
 • נורית התראה: כבויה
 • נורית הדפסה: כבויה
 • נורית הפעלה: דולקת
 • סמל מחסניות: ריק
  הערה:
סמל מחסנית ריק () אינו מכיל את סמל הדיו, ואינו מציג מחווני רמת דיו.
איור : אחד מסמלי המחסניות או שניהם ריקים
תמונה: אחד מסמלי המחסניות או שניהם ריקים
הבעיה: נורית ההפעלה ונורית ההתראה מהבהבות, והודעת גררה תקועה מוצגת במחשב.
במצב שגיאה זה, מופיע דפוס הבהוב הנוריות הבא בלוח הבקרה של המוצר:
 • נורית התראה: מהבהבת
 • נורית הדפסה: כבויה
 • נורית הפעלה: מהבהבת
איור : נורית ההפעלה ונורית ההתראה מהבהבות
תמונה: נורית ההתראה ונורית ההפעלה מהבהבות
הבעיה: נורית התראה מהבהבת
במצב שגיאה זה, מופיע דפוס הבהוב הנוריות הבא בלוח הבקרה של המוצר:
 • נורית התראה: מהבהבת
 • נורית הדפסה: כבויה
 • נורית הפעלה: דולקת
איור : הבעיה: נורית התראה מהבהבת
תמונה: נורית התראה מהבהבת
כיצד ניתן לפתור בעיה זו? החלקים הבאים מתארים את ההודעות הנפוצות ביותר המוצגות במחשב כאשר נורית ההתראה מהבהבת. מבין האפשרויות הבאות, מצא את ההודעה המוצגת במחשב שלך, והרחב את הסעיף המתאים לעיון בפתרונות.
הבעיה: כל הנוריות מהבהבות
במצב שגיאה זה, מופיע דפוס הבהוב הנוריות הבא בלוח הבקרה של המוצר:
 • נורית התראה: מהבהבת
 • נורית הדפסה: מהבהבת
 • נורית הפעלה: מהבהבת
איור : כל הנוריות מהבהבות
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏