תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ההודעות 'ראש ההדפסה לא תואם,' 'ראש הדפסה חסר או פגום,' או 'בעיה בראש ההדפסה' צןצגת עבור מדפסות HP Photosmart Wireless e-All-in-One Printer Series (B110)‎

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Photosmart Wireless e-All-in-One (B110)‎.
אחת מהודעות השגיאה הבאות מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת, והמדפסת אינה מדפיסה.
 • ראש הדפסה לא תואם
 • ראש הדפסה חסר או פגום
 • בעיה בראש ההדפסה

פתרון ראשון: ניקוי ראש ההדפסה

כדי לנקות את ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים לפי סדר הופעתם.
  שים לב:
לעולם אל תכבה את המדפסת כשמחסניות דיו אינן מותקנות. כדי להימנע מבעיות הדורשים את ניקוי ראש ההדפסה או העלולות לגרום לנזק במערכת הדיו, תמיד החלף מחסניות דיו בהקדם האפשרי, ותמיד כבה את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה.

שלב 1: הוצא את ראש ההדפסה

כדי להסיר את ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות.
 3. להוצאת כל אחת מהמחסניות, לחץ על הלשונית שבחלקה הקדמי של המחסנית כדי לשחרר אותה ולאחר מכן הרם את המחסנית כדי להוציא אותה מהתושבת שלה.
  איור : הסר את המחסנית
  תמונה: הסר את מחסנית מראש ההדפסה
    שים לב:
  אין להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. הדבר עלול לגרום נזק הן למדפסת והן למחסניות.
 4. הרם את ידית התפס של הגררה עד שהיא תיעצר.
  איור : הרם את ידית התפס
  תמונה: הרם את ידית התפס של הגררה
 5. הרם את ראש ההדפסה היישר מעלה כדי להוציאו.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה
  תמונה: הרם את ראש ההדפסה היישר מעלה כדי להוציאו

שלב 2: נקה את המגעים החשמליים

שלושה אזורים של ראש ההדפסה זקוקים לניקוי: שיפועי הפלסטיק משני צידי חרירי הדיו, הקצה שבין חרירי הדיו והמגעים החשמליים, והמגעים החשמליים עצמם. לניקוי ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.
  איור : שלושה אזורים לניקוי
  תמונה: שלושת האזורים לניקוי בראש ההדפסה
 1. שיפוע הפלסטיק בצידם של חרירי הדיו
 2. הקצה שבין חרירי הדיו והמגעים החשמליים
 3. המגעים החשמליים
  שים לב:
אל תיגע בחרירי הדיו. אל תיגע באצבעך במגעים החשמליים. גע באזורי המגעים החשמליים אך ורק עם חומרי ניקוי.
איור : אל תיגע במגעים החשמליים
תמונה: אל תיגע במגעים החשמליים
 1. השג את חומרי הניקוי הבאים:
  • כמה מטליות או ניירות נקיים וללא מוך. ניירות סינון של קפה "פילטר" ונייר לניקוי עדשות מתאימים למטרה זו.
  • מים מזוקקים או מים שהורתחו. אל תשתמש במי ברז כי אלו עשויים לכלול מזהמים שעלולים לגרום נזק לראש ההדפסה.
 2. הרטב קלות מטלית נקייה ונטולת מוך.
 3. השתמש במטלית הלחה כדי לנגב את המגעים החשמליים מתחתיתם אל ראשם. אל תעבור את הקצה שבין המגעים החשמליים וחרירי הדיו. חזור על תנועה זו עד שלא יישאר עוד דיו על המגעים החשמליים.
  איור : נקה את המגעים החשמליים
  תמונה: נקה את המגעים החשמליים
 4. השתמש במטלית חדשה, לחה קלות ונטולת מוך כדי לנגב דיו ופסולת שהצטברו מהקצה שבין חרירי הדיו והמגעים החשמליים.
  איור : נקה את הקצה שבין חרירי הדיו והמגעים החשמליים
  תמונה: נקה את הקצה שבין חרירי הדיו והמגעים החשמליים
 5. השתמש במטלית חדשה, לחה קלות ונטולת מוך כדי לנגב את שיפועי הפלסטיק משני צידי חרירי הדיו.
    שים לב:
  נגב מהחרירים והלאה בלבד.
  איור : נקה את השיפועים
  תמונה: נקה את השיפועים
 6. לפני שתמשיך לשלב הבא, יבש אזורים שנוקו קודם לכן באמצעות מטלית נקייה, יבשה ונטולת מוך.
 7. הרטב קלות מטלית חדשה, נקייה ונטולת מוך במים מינרליים או מזוקקים.
 8. נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת על-ידי ניגוב מלמעלה למטה. חזור על תנועה זו עד שלא יישאר עוד דיו על המגעים החשמליים.
  איור : נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת
  תמונה: נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת
 9. יבש את האזור במטלית נקייה, יבשה ונטולת מוך.

שלב 3: התקן מחדש את ראש ההדפסה

להתקנה מחדש של ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.
 1. הרם את ידית התפס, ולאחר מכן הכנס מחדש את ראש ההדפסה. לחץ עליו קלות כלפי מטה כדי לוודא שהוא יושב היטב במקומו.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה
  תמונה: הכנס מחדש את ראש ההדפסה
 2. לפני שתכניס מחדש את המחסניות, הנמך בזהירות את ידית התפס.
  הערה:
  השארת ידית התפס במצב מורם עלולה לגרום לכך שמחסניות הדיו לא יהיו ממוקמות כראוי במקומן וכן לבעיות הדפסה. כדי להתקין את המחסניות כראוי, על התפס להישאר למטה.
  איור : הורד את ידית התפס
  תמונה: התאם את סמל הצורה הצבעונית במחסנית לאותו סמל בתושבת המחסנית, ולאחר מכן החלק את המחסנית לתושבת המתאימה לה עד שהיא תינעל בתושבת בנקישה.הורד את ידית התפס
 3. התאם את סמל הצורה הצבעונית במחסנית לאותו סמל בתושבת המחסנית, ולאחר מכן החלק את המחסנית לתושבת המתאימה לה עד שהיא תינעל בתושבת בנקישה.
  איור : החלק את המחסנית לתוך התושבת
  תמונה: החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה
  איור : נעל את המחסנית במקומה
  תמונה: נעל את המחסנית במקומה
 4. חזור על שלב זה להכנסת המחסניות האחרות.
 5. סגור את דלת הגישה למחסניות.

שלב 4: יישור המדפסת

בצע את השלבים הבאים ליישור המדפסת.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. גע בלחצן ה-ATM () לצד סמל ההגדרה () בפינה התחתונה של לוח הבקרה.
 3. גע בלחצן החץ ימינה () כדי לבחור באפשרות כלים, ולאחר מכן גע באישור.
 4. גע בלחצן החץ ימינה () כדי לבחור באפשרות יישר את המדפסת ולאחר מכן גע באישור. המדפסת מתחילה בתהליך היישור ומדפיסה דף יישור.
 5. הרם את כיסוי הסורק.
 6. הנח את דף היישור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. להנחת דף היישור, היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
 7. הורד את מכסה הסורק.
 8. גע באישור. המדפסת תסרוק את דף היישור, ובכך תסיים את היישור.

פתרון שני: איפוס המדפסת

בצע את הפעולות הבאות לאיפוס המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
  הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.

פתרון שלישי: החלפת ראש ההדפסה

אם השלמת את כל השלבים הקודמים ועדיין קיימת בעיה, החלף את ראש ההדפסה. מכלולי ראש הדפסה חלופיים זמינים מהתמיכה של HP או מספקי שירות מורשים בלבד.
אל תסיר את ראש ההדפסה המקורי עד שתהיה מוכן להתקין ראש הדפסה חדש. פעולה זו עלולה לגרום לכשלים במערכת הדיו. בעת הסרת ראש ההדפסה המקורית, הכנס את ראש ההדפסה החדש והמחסניות תוך חמש דקות.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרים מתכלים מסוג דיו או טונר, עבור אל סקירה כללית של המדפסת ותפוקת הדפים, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
השלבים הבאים חלים על כל המדינות והאזורים למעט ארצות הברית.
אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, תקבל מכלול ראש הדפסה חדש, חומרי ניקוי, וערכה מלאה של מחסניות דיו חדשות עם ראש ההדפסה החלופי.
אם מכלול ראש ההדפסה שלך אינו מכוסה עוד במסגרת האחריות, תוכל לרכוש חדש באופן מקוון.
 1. עבור אל אתר האינטרנט כיצד לרכוש של HP, ולאחר מכן לחץ על השפה הרלוונטית לארץ שלך.
 2. כעת יוצג הדף רכוש מוצרי HP. חפש את 'חנות החלקים של HP' בדף זה. מיקום הקישור לחנות החלקים של HP משתנה בהתאם לאזור. לחץ על חנות החלקים של HP.
 3. תחת מצא את החלקים, הקלד CN643A בתיבת החיפוש חפש לפי מספק חלק. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להזמנת מכלול ראש ההדפסה.

פתרון רביעי: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏