תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

המדפסות HP Photosmart Wireless e-All-in-One (B110) Series‎ - החלפת ראש ההדפסה

הקדמה

מסמך זה מכיל שלבים להחלפת ראש ההדפסה במדפסת HP שברשותך.

הזמנת מכלל ראש ההדפסה

אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרים מתכלים מסוג דיו או טונר, עבור אל סקירה כללית של המדפסת ותפוקת הדפים, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
השלבים הבאים חלים על כל המדינות והאזורים למעט ארצות הברית.
אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, תקבל מכלול ראש הדפסה חדש, חומרי ניקוי, וערכה מלאה של מחסניות דיו חדשות עם ראש ההדפסה החלופי.
אם מכלול ראש ההדפסה שלך אינו מכוסה עוד במסגרת האחריות, תוכל לרכוש חדש באופן מקוון.
 1. עבור אל אתר האינטרנט כיצד לרכוש של HP, ולאחר מכן לחץ על השפה הרלוונטית לארץ שלך.
 2. כעת יוצג הדף רכוש מוצרי HP. חפש את 'חנות החלקים של HP' בדף זה. מיקום הקישור לחנות החלקים של HP משתנה בהתאם לאזור. לחץ על חנות החלקים של HP.
 3. תחת מצא את החלקים, הקלד CN643A בתיבת החיפוש חפש לפי מספק חלק. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להזמנת מכלול ראש ההדפסה.

החלפת מכלל ראש ההדפסה

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מכלול ראש ההדפסה.
חשוב: אל תסיר את ראש ההדפסה המקורי עד שתהיה מוכן להתקין ראש הדפסה חדש. פעולה זו עלולה לגרום לכשלים במערכת הדיו. בעת הסרת ראש ההדפסה המקורית, הכנס את ראש ההדפסה החדש והמחסניות תוך חמש דקות.

שלב ראשון: טען נייר

בצע את השלבים הבאים כדי לטעון נייר במגש הנייר.
סרטון הווידאו שלהלן מדגים את השלבים לטעינת נייר רגיל.
 1. הורד למטה את מגש הנייר.
 2. משוך החוצה את מאריך המגש והרם את תפסן הנייר לפתיחתו.
   איור : מאריך המגש ותפסן הנייר
   תמונה: מאריך המגש ותפסן הנייר
  1. מאריך המגש
  2. תפסן הנייר
 3. הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר.
  איור : הסט החוצה את מכוון רוחב הנייר
  תמונה: הסט החוצה את מכוון רוחב הנייר
 4. טען ערימת נייר רגיל במגש הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.
  איור : טען נייר במגש
  תמונה: טען נייר במגש הנייר
  הערה:
  ודא שכל גיליונות הנייר בערימה הם באותו גודל ומאותו סוג ושהם נטולי קרעים, אבק, קמטים וקצוות מסולסלים או כפופים.
 5. הסט את מכוון רוחב הנייר פנימה עד שייעצר בקצה הנייר.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר פנימה
  תמונה: הסט את מכוון רוחב הנייר פנימה

שלב שני: החלפת ראש ההדפסה

להחלפת ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.
  שים לב:
אל תוציא את המחסניות הישנות עד שיהיה ברשותך מכלל ראש הדפסה חלופי זמין.
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות. המחסנית זזה למרכז המדפסת. המתן עד שגררת ההדפסה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה של פתיחת דלת הגישה למחסניות
 2. לחץ על הלשונית שבחזית המחסנית כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כדי להוציא אותה מתוך התושבת שלה.
  איור : הוצא את המחסנית מהתושבת שלה
  תמונה של הוצאת מחסנית
 3. חזור על שלב זה כדי להוציא את כל המחסניות הישנות מהתושבות שלהן.
 4. הרם את ידית התפס של הגררה עד שהיא תיעצר.
  איור : הרם את ידית התפס
  תמונה: הרם את ידית התפס של הגררה
 5. הרם את ראש ההדפסה היישר מעלה כדי להוציאו.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה
  תמונה: הרם את ראש ההדפסה היישר מעלה כדי להוציאו
 6. השתמש במגבונים הלחים המגיעים עם מכלול ראש ההדפסה כדי לנקות את המגעים החשמליים בתוך המדפסת.
  נגב את המגעים החשמליים מלמעלה כלפי מטה, בכיוון אחד בלבד. כשהמגבונים יתלכלכו, השלך את המגבונים המשומשים ופתח חדשים.
    שים לב:
  אל תנגב מעלה מטה או מצד לצד, כי אם תעשה כן אתה עלול לגרום נזק למדפסת.
  איור : מגבונים לחים
  תמונה: מגבונים לחים
  איור : נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת
  תמונה: נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת
 7. הוצא את ראש ההדפסה החדש מאריזתו.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה החדש מאריזתו
  תמונה: הוצא את ראש ההדפסה מהאריזה שלו
 8. החזק את ראש ההדפסה זקוף, כשהסמלים עם קידוד הצבע פונים כלפי מעלה.
 9. הרם את ידית התפס, ולאחר מכן הכנס את ראש ההדפסה החדש. לחץ עליו קלות כלפי מטה כדי לוודא שהוא יושב היטב במקומו.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה
  תמונה: הכנס את ראש ההדפסה
 10. לפני שתכניס את המחסניות החדשות, הנמך בזהירות את ידית התפס.
  הערה:
  השארת ידית התפס במצב מורם עלולה לגרום לכך שמחסניות הדיו לא יהיו ממוקמות כראוי במקומן וכן לבעיות הדפסה. כדי להתקין את המחסניות כראוי, על התפס להישאר למטה.
  איור : הורד את ידית התפס
  תמונה: הורד את ידית התפס
 11. הוצא את המחסנית החדשה מאריזתה, ומשוך ישר ולאחור את לשונית המשיכה הכתומה כדי להסיר את הכיסוי הפלסטי.
  איור : הסר את הכיסוי הפלסטי
  תמונה של הסרת הכיסוי הפלסטי על-ידי משיכת הלשונית הכתומה
 12. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו.
  איור : הסר את המכסה הכתום
  תמונה של הסרת המכסה הכתום מהמחסנית
 13. כאשר המגעים של המחסנית פונים לכיוון ראש ההדפסה, החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה על-ידי התאמת הסמלים הצבעוניים שבמחסנית עם אלה שבראש ההדפסה. לחץ על המחסנית כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה ולחץ כלפי מטה.
  תמונה של התקנת המחסנית בראש ההדפסה
 14. חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית.
 15. סגור את דלת הגישה למחסניות. גררת ההדפסה תזוז לקצה הימני של המדפסת.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה של סגירת דלת הגישה למחסניות
 16. המתן עד שהמוצר יבצע יישור של המחסניות וידפיס דף יישור. תהליך זה נמשך כ-10 דקות.
  איור : דוגמה לדף יישור
  איור של דף יישור.
  הערה:
  רעשים מכניים במהלך היישור הם תופעה רגילה.

שלב שלישי: החזר חלקים פגומים ל-HP

‏HP תנתח את החלקים שכשלו כדי לשפר את מוצריה העתידיים. אם מכלול ראש ההדפסה החדש הגיע עם מדבקת משלוח משולם מראש והנחיות להחזרה, בצע את השלבים הבאים להחזרת החלקים שכשלו ל-HP.
הערה:
‏HP לא מבקשת מלקוחות להחזיר את כל החלקים שכשלו, כך שייתכן כי יש ברשותך מדבקת משלוח משולם מראש והנחיות להחזרה. אם לא קיבלת את מסמכי ההחזרה, התעלם מהשלבים הבאים.
 1. הכנס את מכלול ראש ההדפסה הישן לאריזה בה הגיע החלק החדש.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה שכשל לאריזה
  תמונה: הכנס את ראש ההדפסה שכשל לאריזה.
 2. קלף את מדבקת המכסה המסומנת ב-'B' ואטום באמצעותה את אריזת מכלול ראש ההדפסה.
  איור : קלף את מדבקה B
  תמונה: קלף את מדבקה B.
  איור : אטום את האריזה עם מדבקה B
  תמונה: אטום את האריזה באמצעות מדבקה B.
 3. השתמש במכסים הכתומים מהמחסניות החדשות לכיסוי המחסניות הישנות.
  איור : כסה את המחסניות הישנות
  תמונה: כסה את המחסניות הישנות.
 4. הנח את החלקים הישנים ואת הטופס שהגיע עם החלקים החדשים בקופסה בה הגיעו החלקים החדשים. אם ניתן, צרף גם דוגמת תדפיס בה ניכרת הבעיה בראש ההדפסה הישן.
  איור : הכנס את החלקים הישנים לתוך הקופסה
  תמונה: הכנס את החלקים הישנים לתוך הקופסה.
 5. סגור את הקופסה, הדבק את מדבקת המשלוח המשולם מראש, ושלח את הקופסה בדואר.
  איור : שלח את האריזה בחזרה ל-HP
  תמונה: שלח את האריזה בחזרה ל-HP.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏