תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלפת מחסניות עבור מדפסות הצבע HP LaserJet Pro CP1025 ו-CP1025nw

מסמך זה מתייחס למדפסות הצבע HP LaserJet Pro CP1025 ו-CP1025nw.
מסמך זה כולל שלבים שבעזרתם תוכל לוודא שמחסנית ההדפסה החדשה תואמת למוצר ‏HP שלך, ושלבים המפרטים כיצד להחליף מחסנית הדפסה ישנה בחדשה.

סוגי מחסניות

עיין בטבלה הבאה כדי לזהות את המחסניות הנכונות עבור האזור שלך.
אזור
מחסנית להדפסה בשחור
מחסנית להדפסה בציאן
מחסנית להדפסה במגנטה
מחסנית להדפסה בצהוב
צפון אמריקה ודרום אמריקה
‏‎HP 126A שחור
‏‎HP 126A ציאן
‏‎HP 126A מגנטה
‏‎HP 126A צהוב
אירופה
‏‎HP 126A שחור
‏‎HP 126A ציאן
‏‎HP 126A מגנטה
‏‎HP 126A צהוב
המזרח התיכון/אפריקה
‏‎HP 126A שחור
‏‎HP 126A ציאן
‏‎HP 126A מגנטה
‏‎HP 126A צהוב
אסיה פסיפית
‏‎HP 126A שחור
‏‎HP 126A ציאן
‏‎HP 126A מגנטה
‏‎HP 126A צהוב
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

החלפת מחסניות הדפסה

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית ההדפסה.

סרטון המדגים החלפת מחסנית הדפסה

הסרטון הבא מדגים כיצד להחליף מחסנית הדפסה.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube.

שלב ראשון: בדוק את תאימות מחסנית ההדפסה

לפני פתיחת האריזה של מחסנית הדפסה חדשה, עליך לוודא שהיא תואמת למוצר ‏HP שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

שלב שני: החלף מחסנית הדפסה

  שים לב:
אם ניתז טונר על בגד, נגב אותו במטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. השימוש במים חמים מקבע את הטונר לתוך הבד.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. סגור את מחסנית ההדפסה והדלתות האחוריות, אם הן לא סגורות.
  איור : סגור את דלת מחסניות ההדפסה
  תמונה: סגור את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : סגור את הדלת האחורית
  תמונה: סגור את הדלת האחורית.
 3. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן ראש ההדפסה () שמתאים למחסנית ההדפסה שברצונך להחליף. המוצר משמיע רעשים בזמן שקרוסלת מחסניות ההדפסה מסתובבת.
    שים לב:
  המתן עד שנורית מחסנית ההדפסה () תפסיק להבהב וצלילי הסיבוב ייפסקו לפני שתמשיך לשלב הבא.
  איור : לחץ על לחצן מחסנית ההדפסה
  תמונה: לחץ על לחצן מחסנית ההדפסה.
 4. פתח את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : פתח את דלת מחסניות ההדפסה
  תמונה: פתח את דלת מחסניות ההדפסה.
 5. אחוז בידית שעל מחסנית ההדפסה ומשוך את מחסנית ההדפסה הישר החוצה כדי להוציא אותה. הנח בצד את מחסנית ההדפסה הישנה.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה הישנה
  תמונה: הוצא מחסנית הדפסה.
 6. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מתוך אריזתה.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה מהאריזה שלה
  תמונה: הוצא את מחסנית ההדפסה מהאריזה שלה.
 7. הנח את מחסנית ההדפסה הישנה בשקית ובקופסה לצורך מיחזור.
  איור : מחזר את מחסנית ההדפסה הישנה
  תמונה: מחזר את מחסנית ההדפסה הישנה.
 8. אחוז בשני צדי מחסנית ההדפסה החדשה, ונער אותה בעדינות כדי לפזר בתוכה את הטונר בצורה אחידה.
    שים לב:
  למניעת נזק למחסנית ההדפסה, החזק אותה בשני קצותיה. אל תיגע בגליל שעל מחסנית ההדפסה.
  איור : נער בעדינות את מחסנית ההדפסה
  תמונה: נער בעדינות את מחסנית ההדפסה.
 9. הסר את סרט ההגנה ממחסנית ההדפסה החדשה. הנח את הלשונית בקופסת מחסנית ההדפסה כדי להחזירה לצורך מיחזור.
  איור : הסר ומחזר את סרט ההגנה
  תמונה: הסר ומחזר את סרט ההגנה.
 10. הסר את מעטפת ההגנה ממחסנית ההדפסה החדשה.
  איור : הסר את המגן
  תמונה: הסר את המגן.
 11. אחוז את מחסנית ההדפסה בידית המרכזית, ולאחר מכן הכנס אותה לחריץ הנכון.
  איור : הכנס את מחסנית ההדפסה לתושבת הנכונה
  איור: הכנס את מחסנית ההדפסה לתושבת הנכונה.
  עצה:
  ודא שתווית הצבע על מחסנית ההדפסה תואמת לתווית הצבע בתושבת הקרוסלה.
 12. סגור את דלת מחסניות ההדפסה.
  כאשר תסגור את דלת מחסנית ההדפסה,נורית מחסנית ההדפסה, נורית 'מצב מוכן' ונורית ההתראה מהבהבות. המתן עד שלוש דקות לכיול המוצר.
  איור : סגור את דלת מחסניות ההדפסה
  תמונה: סגור את דלת מחסניות ההדפסה.
 13. חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית הדפסה שברצונך להחליף. הקפד להכניס בחזרה כל מחסנית הדפסה לתושבת הנכונה בקרוסלה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏