תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מפרטי מדפסת עבור סדרת המדפסות HP Deskjet D1400

מספרי דגם

איור : סדרת המדפסות HP Deskjet D1400
מספר דגם מדפסת
מספר המוצר
HP Deskjet D1420
CB630A
HP Deskjet D1430
CB631A
HP Deskjet D1460
CB626A
HP Deskjet D1460
CB632A
HP Deskjet D1455
CB628A
HP Deskjet D1445
CB629A
HP Deskjet D1468
CB627D

תכונות

 • ידידותי למשתמש: התקנה והפעלה בקלות.
 • הדפסה ללא שוליים: הדפס צילומים בגודל ‎10 x 15‏ ס"מ עד קצות הנייר באמצעות המאפיין הדפסה ללא שוליים.
 • מחוון מפלס הדיו: ברר את רמת הדיו המוערכת של כל מחסנית הדפסה באמצעות החלון 'מצב דיו'.
 • מצב גיבוי דיו: המשך בהדפסה באמצעות מחסנית הדפסה אחת כאשר הדיו אוזל במחסנית האחרת.

מהירות הדפסה

מהירויות ההדפסה המפורטות בטבלאות הבאות הן מהירויות מוערכות (ומרביות). מהירויות ההדפסה בפועל משתנות בהתאם לתצורת המערכת, לתוכנה ולמורכבות המסמך.

נייר רגיל

מצב
טקסט שחור או צבעוני
מהירות (עמודים לשנייה) בנייר רגיל
טיוטה מהירה
טקסט שחור
*עד 16 לאחר הדף הראשון
טקסט מעורב עם גרפיקה צבעונית
*עד 12 לאחר הדף הראשון
‏*לפרטים, עיין ב-www.hp.com/go/inkjetprinter.

נייר צילום בגודל ‎102 x 152‏ מ"מ עם שוליים לבנים

מצב
מהירות (בשניות) להדפסת צילום אחד
טיוטה מהירה
*במהירות של עד 43 לאחר הדף הראשון
‏*לפרטים, עיין ב-www.hp.com/go/inkjetprinter.

נייר צילום ללא שוליים בגודל ‎102 x 152‏ מ"מ

מצב
מהירות (בשניות) להדפסת צילום אחד
טיוטה מהירה
*במהירות של עד 48 לאחר הדף הראשון
‏*לפרטים, עיין ב-www.hp.com/go/inkjetprinter.

איכות הדפסה ורזולוציה

הרזולוציה בטבלאות הבאות מצוינת בנקודות לאינץ' (dpi).

רזולוציה של טקסט True Type שחור

מצב הדפסה
רזולוציה
נייר רגיל/FastDraft
‏‎300 x 300 dpi
נייר רגיל/FastNormal
‏‎600 x 600 dpi
נייר רגיל/איכות רגילה
‏‎600 x 600 dpi
נייר Inkjet/איכות מיטבית
‏‎1200 x 1200 dpi
‏dpi‏ מרבי
‎1200 x 1200 dpi*
* עד ‎1200 x 1200 dpi‏ מופק בשחור

רזולוציית צבע - נייר רגיל

איכות הדפסה
רזולוציה
טיוטה מהירה
‏‎600 x 300 dpi
מהירה רגילה
‏‎600 x 600 dpi
רגיל
‏‎600 x 600 dpi
נייר Inkjet/איכות מיטבית
1200‎ x 1200 dpi‏ (Photo REt)
‏dpi‏ מרבי
4800‎ x 1200 dpi‏ ממוטב (*Photo REt)
* עד רזולוציה של ‎4,800 x 1200 dpi ממוטבת בצבע ו-‏‎1200 dpi קלט

רזולוציית צבע - נייר צילום

מצב הדפסה
רזולוציה
FastDraft
אוטומטי
מהירה רגילה
אוטומטי
רגיל
אוטומטי
מיטבית
אוטומטי
‏dpi‏ מרבי
4800‎ x 1200 dpi‏ ממוטב (*Photo REt)
* עד רזולוציה של ‎4,800 x 1200 dpi ממוטבת בצבע ו-‏‎1200 dpi קלט
הערה:
אם אתה מדפיס צילומים או מדפיס ברזולוציית ‎4800 x 1200 dpi, דרוש שטח פנוי גדול בכונן הקשיח לעיבוד נתוני ההדפסה.

דרישות מערכת

Windows
רכיב
דרישות מערכת מינימליות
מערכת הפעלה
Windows 2000,‏ Windows XP,‏ Windows Vista,‏ Windows 7
מעבד
Windows 2000 ו-XP: מינימום: Intel Pentium II 233 MHz ומעלה (Pentium 4 ומעלה מומלץ)
Windows Vista ו-Windows 7: מעבד ‎800 MHz 32-bit‏ (x86)‏ או ‎64-bit‏‏‏ ‏(מומלץ ‎1 GHz ומעלה)
זיכרון RAM
Windows 2000 ו-Windows XP: MB RAM‏‏ 128 (מומלץ MB RAM ‏256)
Windows Vista ו-Windows 7: ‎512 MB‏ זיכרון RAM‏ (מומלץ ‎1 GB‏ ומעלה)
שטח דיסק פנוי
Windows 2000 ו-Windows XP: ‎795 MB
Windows Vista ו-Windows 7: ‎850 MB
כונן CD-ROM
‎4x (מומלץ CD-RW)
דפדפן
Microsoft Internet Explorer 6 ומעלה
קישוריות
יציאת USB זמינה (כבל אינו כלול)
‏Macintosh
רכיב
דרישות מערכת מינימליות
מערכת הפעלה
Mac OS X 10.3.9 ואילך
מעבד
מעבד G3, G4, G5‏ או Intel Core ‏
מינימום זיכרון RAM
‎128‎ MB (מומלץ ‎256 ‎MB)
שטח דיסק פנוי
‏‎150 MB
כונן CD-ROM
‎4x
דפדפן
כל דפדפן אינטרנט
חיבור
יציאת USB (כבל אינו כלול)

פרטי גופן

ללא גופנים מפת סיביות פנימיים.

טיפול בנייר

משקל חומרי הדפסה (נייר)

קטגוריה
מפרט
U.S. Letter
16 עד 24 ליבראות (65-90 גר'/מ"ר)
‏‎Legal
20 עד 24 ליבראות (70-90 גר'/מ"ר)
מעטפות
20 עד 24 ליבראות (70-90 גר'/מ"ר)
כרטיסי אינדקס
110 ליבראות אינדקס מרבי (עד 200 גר'/מ"ר)
נייר צילום
75 ליבראות אינדקס מרבי (עד 280 גר'/מ"ר)

קיבולת מגש קלט ומגש פלט

סוג הנייר
קיבולת מגש הקלט
קיבולת מגש הפלט
נייר רגיל
‏80 גיליונות
עד 50 גיליונות
מעטפה
10 מעטפות
10 מעטפות
כרטיס ברכה
20 כרטיסים
20 כרטיסים
תוויות (US letter או A4)
‏15 גיליונות
‏15 גיליונות
נייר צילום
‏15 גיליונות
‏15 גיליונות
כרטיסי אינדקס
20 כרטיסים
20 כרטיסים
שקפים
‏20 גיליונות
‏20 גיליונות

חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית

ממד
גודל
רוחב - מינימום ומקסימום
77 עד 216 מ"מ (3.0 עד 8.5 אינץ')
אורך - מינימום ומקסימום
127 עד 356 מ"מ (5.0 עד 14.0 אינץ')

סוגי נייר נתמכים

סוג הנייר
גודל
U.S. Letter
‏215 x‏ 279 מ"מ (8.5 x‏ 11 אינץ')
U.S. Legal
‏215 x‏ 355 מ"מ (8.5 x‏ 14 אינץ')
‏‎Executive
‏184 x‏ 267 מ"מ (7.25 x‏ 10.5 אינץ')
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ (8.2 x‏ 11.6 אינץ')
‏‎A5
‏148 x‏ 210 מ"מ (5.8 x‏ 8.3 אינץ')
‎5 x 7 אינץ'
‏127 x‏ 178 מ"מ (5 x‏ 7 אינץ')
‎8 x 10 אינץ'
‏203 x‏ 254 מ"מ (8 x‏ 10 אינץ')

מעטפות נתמכות

סוגי מעטפות
גודל
U.S. Number 10
‏105 x‏ 241 מ"מ (4.1 x‏ 9.5 אינץ')
A2 invitation
‏111 x‏ 146 מ"מ (4.37 x‏ 5.75 אינץ')
‏‎DL
‏110 x‏ 220 מ"מ (4.33 x‏ 8.66 אינץ')
‏‎C6
‏114 x‏ 162 מ"מ (4.48 x‏ 6.38 אינץ')

כרטיסי אינדקס וברכה נתמכים

סוג כרטיס
גודל
‎3 X 5 אינדקס
‏76 x‏ 127 מ"מ (3 x‏ 5 אינץ')
‎4 X 6 אינדקס
‏102 x‏ 152 מ"מ (4 x‏ 6 אינץ')
‎5 X 8 אינדקס
‏127 x‏ 203 מ"מ (5 x‏ 8 אינץ')
‏‎A6
‏105 x‏ 148.5 מ"מ (4.1 x‏ 5.8 אינץ')

תוויות ושקפים נתמכים

סוג
גודל
‏‎U.S. Letter
‎8.5 x 11 אינץ' (‎215.9 x 279.4 מ"מ)
European A4
‏210 x‏ 297 מ"מ (8.3 x‏ 11.7 אינץ')

נייר צילום נתמך

סוג נייר צילום
גודל
U.S. Letter
‏216 x‏ 279 מ"מ (8.5 x‏ 11 אינץ')
‏‎A4
‏210 x‏ 297 מ"מ (8.3 x‏ 11.7 אינץ')
‎4 x 6 עם לשונית
‏‎10‏ x‏ 15.2 ס"מ (‎4‏ x‏ 6 אינץ')
‎3.5 x 5
‏89 x‏ 127 מ"מ (3.5 x‏ 5 אינץ')
‏5 x‏ 7
‏127 x‏ 178 מ"מ (5 x‏ 7 אינץ')
כרטיס צילום עם לשונית
‏‎10‏ x‏ 20 ס"מ (‎4‏ x‏ 8 אינץ')

נייר צילום ללא שוליים נתמך

סוג נייר צילום
גודל
‎4 x 6 עם לשונית
‏‎10‏ x‏ 15 ס"מ (‎4‏ x‏ 6 אינץ')
כרטיס צילום
‎10 x 20‎ ס"מ (‎4 x 8 אינץ')
הדפסה פנורמית (‎4 x 10)
‏‎10‏ x‏ 25 ס"מ (‎4‏ x‏ 10 אינץ')
הדפסה פנורמית (‎4 x 12)
‏‎10‏ x‏ 30 ס"מ (‎4‏ x‏ 12 אינץ')

אזור להדפסה ושולי הדפסה מינימליים

המדפסת אינה מסוגלת להדפיס מחוץ לאזור מוגדר בעמוד, ולכן על תוכן המסמך להיכלל בגבולות האזור הניתן להדפסה.
נייר
אזור ניתן להדפסה
Letter -‏ ‎8.5 x 11 אינץ'
‏‎8 x 10.5 אינץ'
Legal - ‏8‎.5 x 14 אינץ'
‏‎8 x 13.5 אינץ'
A4 - ‏‎210 x 297 מ"מ
‏203.2 x‏ 283.5 מ"מ
נייר
שוליים שמאליים וימניים
שוליים עליונים
שוליים תחתונים
ניירות מטריים - A5,‏ B5, מוגדר על-ידי המשתמש
3.2 מ"מ
1.8 מ"מ
12.7 מ"מ
Letter,‏ Legal,‏ Executive, מוגדר על-ידי המשתמש
0.25 אינץ'
0.06 אינץ'
0.50 אינץ'
מעטפות
שוליים שמאליים: ‏6.4 מ"מ (0.25 אינץ')
שוליים ימניים: ‏12.7 מ"מ (0.50 אינץ')
‏3.2 מ"מ (0.13 אינץ')
‏3.2 מ"מ (0.13 אינץ')

מחסניות הדפסה

בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

מפרטים פיזיים

המידות שצוינו הן המידות של המדפסת כשמגש הנייר מוארך.
קטגוריה
מפרט
רוחב
‏422 מ"מ (16.6 אינץ')
גובה
‏140 מ"מ (5.5 אינץ')
עומק
‏316 מ"מ (12.45 אינץ')
משקל (עם מחסניות)
‏2.04 ק"ג (4.5 ליברה)

מפרטי חשמל

קטגוריה
מפרט
מתח הזנה
100 עד 240
תדר הזנה
‏50 עד 60 הרץ
צריכת חשמל
7 ואט בממוצע ללא הדפסה
20 ואט בממוצע בזמן הדפסה
פחות מ-3 ואט במצב חיסכון בחשמל

סביבת ההפעלה

תנאי הפעלה

תנאי הפעלה מרביים
מפרט
טמפרטורה
5 עד 40 מעלות צלזיוס (41 עד 104 מעלות פרנהייט)
לחות
15 עד 80 אחוזי לחות יחסית ללא עיבוי

תנאי הפעלה לאיכות הדפסה מיטבית

תנאי הפעלה מיטביים
מפרט
טמפרטורה
15 עד 30 מעלות צלזיוס (59 עד 86 מעלות פרנהייט)
לחות
20 עד 80 אחוזי לחות יחסית ללא עיבוי

אחריות

אזור
מדפסת
תוכנה
מחסניות הדפסה
צפון אמריקה
קנדה
שנה אחת
90 ימים
סיום חיי המוצר או תאריך חותמת
אסיה פסיפית
שנה אחת
90 ימים
סיום חיי המוצר או תאריך חותמת
אירופה
שנה אחת
90 ימים
סיום חיי המוצר או תאריך חותמת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏