תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מפרטי מדפסת עבור סדרת המדפסות HP LaserJet 1020

מסמך זה מיועד לסדרת המדפסות HP LaserJet 1020.

דגם HP LaserJet 1020

איור : מדפסת HP LaserJet 1020‏
איור המוצר.
דגם מדפסת
מק"ט
מדפסת HP LaserJet 1020‏
Q5911A

דרישות מערכת

מערכת הפעלה
מאפיין
דרישות מערכת מינימליות
Windows Vista,‏ 7, 8, 10
מעבד
מעבד ‎1 GHz‏ 32 סיביות ‎(x86)‎‎ או 64 סיביות ‎(x64)‎
זיכרון RAM
‏‎1 GB‏ (32 סיביות) או ‎2 GB‏ (64 סיביות)
שטח דיסק פנוי
‏‎2 GB
קישוריות
יציאת Hi-Speed USB 2.0
דפדפן
Internet Explorer‏, Firefox‏, Google Chrome
‏‎Windows XP
מעבד
מעבד Pentium 233 MHz
זיכרון RAM
‏‎128 MB
שטח דיסק פנוי
‏‎150 MB
כונן CD-ROM
נדרש
קישוריות
יציאת Hi-Speed USB 2.0
דפדפן
‏‎Internet Explorer 6.0
‏‎Windows 2000
מעבד
מעבד Pentium 166 MHz
זיכרון RAM
‎‎64 MB
שטח דיסק פנוי
‏‎150 MB
כונן CD-ROM
נדרש
קישוריות
יציאת Hi-Speed USB 2.0
דפדפן
‏‎Internet Explorer 6.0

מידות פיזיות

ממד
מידה
גובה
209 מ"מ
רוחב
370 מ"מ
עומק
242 מ"מ
משקל (מחסנית ל-‏2,000 דפים מותקנת)
‏5.9 ק"ג (13.0 ליברה)

מחסניות הדפסה

צבע
מספר מחסנית ההדפסה
שחור
Q2612A
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

מפרטי טיפול בנייר

עיין בטבלאות הבאות לקבלת מידע על מפרטי הטיפול בנייר.
הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.

קיבולות מגשי הנייר

מגש
קיבולת
מגש הקלט הראשי
150 גיליונות של נייר 75ג'/מ"ר
פתח הזנה מועדפת
10 גיליונות של נייר במשקל עד163 ג'/מ"ר
סל פלט עליון (פנים כלפי מטה)
100 גיליונות של נייר 75ג'/מ"ר
סל הפלט
60 עד 105ג'/מ"ר

סוגים וגדלים של נייר

המוצר תומך בחומרי הדפסה בטווחי הגדלים הבאים.
 • מינימלית: ‏76 x‏ 127 מ"מ (3 x‏ 5 אינץ')
 • מקסימום: ‏216 x‏ 356 מ"מ (8.5 x‏ 14 אינץ')
סוג הנייר
מידות מטריות
אנגלית
‏‎Letter
‏216 x‏ 279 מ"מ
‏‎8.5 x 11 אינץ'
‏‎Legal
‏216 x‏ 356 מ"מ
‏‎8.5 x 14 אינץ'
‏‎Executive
‏184 x‏ 267 מ"מ
‏‎7.25 x 10.5 אינץ'
‏‎A4
‎210 x 297 מ"מ
‏‎8.25 x 11.75 אינץ'
מעטפות COM10
‎105 x 241 מ"מ
‏‎4.13 x 9.5 אינץ'
מעטפות DL
‏110 x‏ 220 מ"מ
‏‎4.33 x 8.67 אינץ'
מעטפות C5
‏162 x‏ 229 מ"מ
‏‎6.4 x 9 אינץ'
מעטפות B5
‏176 x‏ 250 מ"מ
‏‎6.9 x 9.85 אינץ'
מעטפות Monarch
‎98.5 x 191 מ"מ
‏‎3.88 x 7.55 אינץ'
תוויות
‏216 x‏ 279 מ"מ
‏‎8.5 x 11 אינץ'
חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית
מותאם אישית (בטווח הקביל)
מותאם אישית (בטווח הקביל)

מפרטי הדפסה

הערה:
נייר צר וכבד עלול לגרום למוצר להדפיס בקצב איטי יותר.
מהירות הדפסה
14 עמודי A4 לדקה, 15 עמודי letter לדקה
זמן יציאת העמוד הראשון הוא 10 שניות
רזולוציית הדפסה
600 x 600 dpi עם טכנולוגיית HP Resolution Enhancement ‏(REt).
איכות פלט בפועל של ‎1,200 dpi ‏(‎600 x 600 x 2 dpi עם טכנולוגיית HP Resolution Enhancement ‏(REt)).
הספק עבודה
8,000 דפים מודפסים על צד אחד בחודש (לכל היותר)
1,000 דפים מודפסים על צד אחד בחודש (ממוצע)

מפרטי חשמל

עיין בטבלאות הבאות לקבלת מידע על מפרטי החשמל.
  אזהרה:
דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור בהם נמכר המוצר. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו עלולה לגרום נזק למוצר ולבטל את תוקפה של אחריות המוצר.

דרישות חשמל

מתח הדגם
דרישות חשמל
זרם נקוב
110 וולט
‎100-127V (+/-10%)‎
‎50/60 Hz (+/-2 Hz)‎
3.5 אמפר
230 וולט
‎220-240V (+/-10%)‎
‎50/60 Hz (+/-2 Hz)‎
2 אמפר

צריכת חשמל

הדפסה
מוכנה
כבויה
250 וואט
2 וואט
0 וואט
הערה:
צריכת החשמל המדווחת מציגה את הערכים הגבוהים ביותר שנמדדו עבור הדפסה בשחור-לבן תוך שימוש בערכי מתח רגילים.

מפרטים סביבתיים

המידע הבא מציג את המפרטים הסביבתיים של המוצר.

תנאי הפעלה

מצב
בפעולה
אחסון
טמפרטורה
‎10°C עד ‎32.5°C
‎0°C עד ‎40°C
לחות יחסית
20% עד 80% (ללא עיבוי)
10% עד 80% (ללא עיבוי)

פליטה אקוסטית

תצורה שנבדקה: מדפסת HP LaserJet מדגם P1020, הדפסה רצופה בשחור-לבן על-גבי עמודי A4 במהירות 14 עמודים לדקה.
רמת עוצמת קול
מאושר בהתאם ל-ISO 9296
הדפסה (14‏ עמודים לדקה)
LWAd = 6.2 Bels (A) [62 dB (A)]‎
מצב 'מוכן' (חיסכון בחשמל)
בלתי נשמע
רמת לחץ רעש עבור העומד מהצד
מאושר בהתאם ל-ISO 9296
הדפסה (14‏ עמודים לדקה)
LWAd = ≤4.9 Bels (A) and 49dB (A)‎
מצב 'מוכן' (חיסכון בחשמל)
בלתי נשמע

גיליונות נתוני בטיחות חומרים

לחץ כאן לקבלת גיליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS).

תאימות ל-FCC

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מ-Class B, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה בסביבת מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש, ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו. אם הוא לא יותקן ולא ייעשה בו שימוש בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שהפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שאותה ניתן לבדוק על-ידי הפעלה וכיבוי של הציוד, מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה על-ידי נקיטת אחד או יותר מהאמצעים הבאים:
 • כוון מחדש את האנטנה הקולטת, או שנה את מיקומה.
 • הגדל את המרחק בין הציוד לבין המקלט.
 • חבר את הציוד לשקע של מעגל חשמלי שאינו המעגל אליו מחובר המקלט.
 • התייעץ עם משווק או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.
הערה:
כל שינוי במדפסת שלא אושר במפורש על-ידי Hewlett-Packard עלול לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל ציוד זה.
יש להשתמש בכבל ממשק מוגן כדי לציית למגבלות Class B של סעיף 15 של כללי ה-FCC.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏