תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Deskjet - הדפסת תמונות צבעוניות בשחור-לבן

הבעיה

המסמך מוצג בצבע במסך המחשב, אך מודפס בשחור-לבן בלבד.

פתרון

כדי לפתור את הבעיה, בצע את השלבים הבאים לפי סדר הופעתם.

שלב ראשון: בדוק את רמת הדיו במחסנית להדפסה בצבע או להדפסת תמונות

אם איכות הדפסת הצבע יורדת לאורך זמן, נראה שהמחסנית להדפסה בצבע או להדפסת תמונות ריקה, ועליך להחליף אותה.

שלב שני: בדוק את המחסנית להדפסה בצבע

בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
 1. פתח את המכסה העליון של המדפסת, והוצא את המחסנית להדפסה בצבע או להדפסת תמונות.
 2. ודא שאתה משתמש במחסנית המתאימה עבור המדפסת. אם מותקנת מחסנית מתאימה, ודא שהסרת את הסרט מחרירי המחסנית.
 3. החזר את המחסנית וחבר אותה היטב בגררה, וסגור את התפס.
 4. סגור את דלת המדפסת.
 5. נסה להדפיס שוב.

שלב שלישי: בדוק את הגדרות ההדפסה

 1. ביישום התוכנה שבו אתה משתמש להדפסה, לחץ על התפריט קובץ.
 2. לחץ על ‏‏הדפס. תיבת הדו-שיח הדפסה נפתחת.
 3. ודא שהשם של מדפסת ה-HP שבה אתה משתמש מוצג בתיבה שם עבור המדפסת. במידת הצורך, השתמש ברשימה הנפתחת כדי לבחור את המדפסת שלך.
 4. לחץ על הלחצן ‏מאפיינים. תיבת הדו-שיח מאפיינים תיפתח.
 5. בדוק את האפשרויות בכרטיסיית המאפיינים כדי לוודא כי נבחרו אפשרויות הצבע הנכונות.
  אם מופיע סימוןצ בחירה בתיבה שלצד הדפס כגווני אפור, לחץ על התציבה כדי להסיר את הסימוןצ, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. נסה להדפיס שוב.

שלב רביעי: הדפס בתוכנה אחרת

 1. פתח תוכנה אחרת.
 2. צור קובץ חדש פשוט המכיל צבע.
 3. נסה להדפיס את הקובץ. אם הצבעים יודפסו, ייתכן שהקובץ בתוכנה המקורית פגום.

שלב חמישי: התקן את מנהל ההתקן העדכני ביותר של המדפסת

ייתכן שיהיה עליך להתקין במחשב מנהל התקן עדכני של המדפסת. מנהלי התקנים ישנים מסוימים של מדפסות אינם מסוגלים להדפיס צבע.
 1. שמור דף זה כסימנייה או רשום את השלבים שבהליך זה, ולאחר מכן עבור אל http://www.hp.com/cposupport/software.html. החלון קבל תוכנות ומנהלי התקן ייפתח.
 2. הקלד את מספר המוצר שלך, ואחר כך לחץ על הבא להמשך. כעת ייפתח החלון בחר את המערכת ההפעלה שלך.
 3. לחץ על שם מערכת ההפעלה שמותקנת במחשב שלך. החלון בחר תוכנות ומנהלי התקן ייפתח.
 4. בסעיף מנהל התקן, עיין ברשימת מנהלי ההתקן הזמינים להורדה, ולחץ על מנהל ההתקן המתאים.
 5. להורדת התוכנה ולהתקנתה, פעל על פי ההוראות המופיעות במסך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏