תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - שליחת מסמך סרוק לכונן USB Flash

שליחת מסמך סרוק לכונן USB Flash

המוצר יכול לסרוק קובץ ולשמור אותו בתיקייה בכונן USB Flash.
הערה:
ייתכן שתידרש להיכנס למוצר כדי להשתמש במאפיין זה.
 1. הנח את המסמך כשהצד המודפס כלפי מטה על גבי משטח הזכוכית של הסורק, או הנח אותו כשהצד מודפס כלפי מעלה במזין המסמכים, וכוון את מכווני הנייר בהתאם לגודל הנייר.
  איור : התאם את מכווני המסמך
 2. הכנס כונן הבזק USB ליציאת ה-USB בצד שמאל של לוח הבקרה של המוצר.
  הערה:
  ייתכן שיהיה עליך להסיר את המכסה של יציאת ה-USB‏.
  איור : כיסוי ה-USB
 3. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Save to USB‏ (שמירה ב-USB) וגע בו.
  הערה:
  אם תתבקש, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך.
  איור : לחצן Save to USB‏ (שמירה ב-USB)
 4. בחר באחת מהתיקיות שברשימה, או גע בלחצן New Folder‏ (תיקייה חדשה) כדי ליצור תיקיה חדשה בכונן USB Flash.
  איור : מסך Save to USB‏ (שמירה ב-USB)
 5. הזן את שם הקובץ בשדה File Name:‎ (שם קובץ:). גע בלחצן OK (אישור). בחר סוג קובץ מתוך הרשימה הנפתחת File Type‏ (סוג קובץ). גע בלחצן OK (אישור).
  איור : מסך Save to USB‏ (שמירה ב-USB)
 6. לקביעת הגדרות עבור המסמך, גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות).
  איור : לחצן More Options (אפשרויות נוספות)
 7. גע בלחצן התחל כדי לשמור את הקובץ.
  הערה:
  ניתן להציג תצוגה מקדימה של התמונה בכל עת על ידי נגיעה בלחצן Preview (תצוגה מקדימה) בפינה הימנית העליונה של המסך. למידע נוסף על מאפיין זה, גע בלחצן עזרה במסך התצוגה המקדימה.
  איור : לחצן Start (התחל)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏