ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - הנייר לא מוזן כהלכה או שהוא נתקע

המוצר לא אוסף נייר
אם המוצר לא אוסף נייר מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.
 1. פתח את המוצר והסר גיליונות נייר תקועים.
 2. טען את המגש בגודל הנייר המתאים לעבודה.
 3. ודא שגודל הנייר וסוגו הוגדרו כראוי בלוח הבקרה של המוצר.
 4. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. הזז את המכוונים למיקום המתאים במגש.
 5. בדוק בלוח הבקרה של המוצר אם המוצר ממתין לאישורך להזין את הנייר באופן ידני. טען נייר והמשך.
 6. ייתכן שהגלילים מעל המגש מלוכלכים. נקה את הגלילים במטלית נטולת מוך שהורטבה במעט מים פושרים.
המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים
אם המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.
 1. הוצא את ערימת הנייר מהמגש וכופף אותה, סובב אותה ב-180 מעלות והפוך אותה. אל תנסה להפריד בין הדפים בנפנוף. החזר את ערימת הנייר למגש.
 2. השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט של HP למוצר זה.
 3. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום. במקרה הצורך, השתמש בנייר מחבילה אחרת.
 4. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה. אם כן, הוצא את כל חבילת הנייר מהמגש, ישר את הערימה ולאחר מכן החזר חלק מהנייר למגש.
 5. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. הזז את המכוונים למיקום המתאים במגש.
 6. ודא שסביבת ההדפסה נמצאת בטווח של המפרטים המומלצים.
מזין המסמכים נחסם, מטה את הדפים, או מרים מספר גיליונות נייר בו-זמנית
 • ייתכן שיש עצם כלשהו על המקור, כגון סיכות הידוק או פתקים נדבקים, שיש להסיר.
 • ודא שכל הגלילים במקומם ושכיסוי הגישה לגלילים בתוך מזין המסמכים סגור.
 • ודא שהכיסוי העליון של מזין המסמכים סגור.
 • ייתכן שהנייר לא נטען כהלכה. ישר את העמודים והתאם את מכווני הנייר כדי למרכז את הערימה.
 • על מכווני הנייר לגעת בצדי ערימת הנייר כדי לפעול כהלכה. ודא שערימת הנייר ישרה ושהמכוונים מוצמדים לערימת הנייר.
 • ייתכן שמגש ההזנה או סל הפלט של מזין המסמכים מכילים יותר דפים ממספר הדפים המרבי. ודא שערימת הנייר נמצאת מתחת למכוונים במגש ההזנה והוצא דפים מסל הפלט.
 • ודא כי אין פיסות נייר, מהדקים, אטבי נייר, או פסולת אחרת בנתיב הנייר.
 • נקה את הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים. השתמש באוויר דחוס או במטלית נקיה נטולת סיבים המורטבת במעט מים פושרים. אם עדיין מתרחשות הזנות שגויות, החלף את הגלגלות.
 • מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Supplies (חומרים מתכלים) וגע בו. בדוק את מצבו של ערכת מזין המסמכים והחלף אותו אם יש צורך.
מניעת חסימות נייר
נסה את הפתרונות הבאים להקטנת מספר חסימות הנייר.
 1. השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט של HP למוצר זה.
 2. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום. במקרה הצורך, השתמש בנייר מחבילה אחרת.
 3. השתמש בנייר שלא נעשה בו כבר שימוש במדפסת או במכונת צילום.
 4. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה. אם כן, הוצא את כל חבילת הנייר מהמגש, ישר את הערימה ולאחר מכן החזר חלק מהנייר למגש.
 5. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. כוון את מכווני הנייר כך שייגעו בערימת הנייר מבלי לכופף אותה.
 6. ודא שהמגש הוכנס במלואו למקומו במוצר.
 7. אם אתה מדפיס על נייר כבד, נייר עם תבליט, או נייר מחורר, השתמש במאפיין ההזנה הידנית והזן את כל גיליון בנפרד.
 8. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Trays (מגשים) וגע בו. ודא שהמגש הוגדר כראוי עבור סוג הנייר וגודלו.
 9. ודא שסביבת ההדפסה נמצאת בטווח של המפרטים המומלצים.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏