תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - סריקת צילום

סריקת צילום

 1. הרם את כיסוי הסורק.
  איור : פתח את הסורק
 2. הרם את המכסה והנח את הצילום על משטח הזכוכית של הסורק כאשר הצד של התמונה פונה כלפי מטה והפינה השמאלית העליונה של הצילום צמודה לפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
  איור : הנחת תצלומים
 3. סגור בעדינות את כיסוי הסורק.
  איור : סגור את הסורק
 4. מהמסך הראשי של לוח הבקרה של המוצר, גע באחד הלחצנים של מאפייני הסריקה/שליחה:
  • Save to Network Folder‏ (שמירה בתיקיית רשת)
  • Save To Device Memory (שמירה בזיכרון ההתקן)
  • Save to USB‏ (שמירה ב-USB)
 5. בחר תיקייה קיימת, או גע בלחצן New Folder‏ (תיקייה חדשה) כדי ליצור תיקייה חדשה.
 6. הזן את שם הקובץ בשדה File Name:‎ (שם קובץ:).
 7. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) בתחתית המסך.
 8. גע בלחצן Optimize Text/Picture (התאמה מיטבית לטקסט/לתמונה).
 9. בחר באפשרות Photograph (צילום) ולאחר מכן גע בלחצן OK (אישור).
 10. גע בלחצן התחל .
הערה:
הגדרות אלה זמניות. עם השלמת העבודה, המוצר יחזור להגדרות ברירת המחדל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏