תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - מיטוב איכות ההעתקה עבור טקסט או תמונות

מיטוב איכות ההעתקה עבור טקסט או תמונות

מטב את עבודת ההעתקה עבור סוג התמונה המועתקת: טקסט, גרפיקה, או תצלומים.
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Copy (העתק).
  2. גע בלחצן More Options‏ (אפשרויות נוספות) ולאחר מכן גע בלחצן Optimize Text/Picture (התאמה מיטבית לטקסט/לתמונה).
  3. בחר באחת מהאפשרויות המוגדרות מראש, או גע בלחצן Manually adjust (התאמה באופן ידני) ולאחר מכן התאם את המחוון באזור Optimize For‏ (מטב עבור). גע בלחצן OK (אישור).
  4. גע בלחצן התחל .
הערה:
הגדרות אלה זמניות. עם השלמת העבודה, המוצר יחזור להגדרות ברירת המחדל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏