ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - הקטנה או הגדלה של תמונה מועתקת

הקטנה או הגדלה של תמונה מועתקת
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Copy (העתק).
  איור : לחצן Copy (העתקה)
 2. גע בלחצן Reduce/Enlarge (הקטן/הגדל).
  איור : מסך Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה)
 3. גע באחד מהאחוזים המוגדרים מראש או גע בשדה Scaling (שינוי גודל) והקלד אחוז בין 25 ל-200 באמצעות מזין המסמכים או בין 25 ל-400 בהעתקה ממשטח הזכוכית של הסורק. גע בלחצן OK (אישור). כמו כן, באפשרותך לבחור באפשרויות אלה:
  • Auto (אוטומטי): המוצר משנה את גודל התמונה באופן אוטומטי כדי שתתאים לגודל הנייר שבמגש.
  • Auto Include Margins (כלול שוליים באופן אוטומטי): המוצר מקטין במקצת את התמונה כדי שכל התמונה הסרוקה תתאים לאזור שניתן להדפסה בעמוד.
    הערה:
  להקטנת התמונה, בחר באחוז שינוי גודל שקטן מ-‏100‏. להגדלת התמונה, בחר באחוז שינוי גודל שגדול מ-‏100‏.
  איור : מסך Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה)
 4. גע בלחצן התחל .
  איור : לחצן Start (התחל)

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏