תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - צילום מספר עותקים

צילום מספר עותקים

 1. הנח את המסמך כשהצד המודפס כלפי מטה על גבי משטח הזכוכית של הסורק, או הנח אותו כשהצד מודפס כלפי מעלה במזין המסמכים, וכוון את מכווני הנייר בהתאם לגודל הנייר.
  איור : התאם את מכווני המסמך
 2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Copy (העתק).
  איור : לחצן Copy (העתקה)
 3. גע בשדה Copies (עותקים) כדי לפתוח את לוח המקשים.
  איור : לחצן Start (התחל)
 4. הזן את מספר העותקים ולאחר מכן גע בלחצן OK (אישור).
  איור : השתמש בלוח המקשים כדי לבחור את מספר העותקים.
 5. גע בלחצן התחל .
  איור : לחצן Start (התחל)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏