תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - יצירת עבודה מאוחסנת (Windows)

יצירת עבודה מאוחסנת (Windows)

ניתן לאחסן את עבודות ההדפסה במוצר ולהדפיסן בכל עת.
 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.
  איור : תיבת הדו-שיח הדפסה
 3. לחץ על הכרטיסייה אחסון עבודות.
  איור : הכרטיסייה אחסון עבודות
 4. בחר אפשרות מצב אחסון עבודות.
  • עותק ראשון לאישור: הדפס ובצע הגהה על עותק אחד של עבודה ולאחר מכן הדפס עותקים נוספים.
  • עבודה אישית: העבודה לא תודפס עד שתבקש זאת בלוח הבקרה של המוצר. עבור מצב זה של אחסון עבודות, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות של הפוך לעבודה פרטית/מאובטחת. אם הקצית לעבודה מספר זיהוי אישי (PIN), תידרש להזין אותו דרך לוח הבקרה. אם ברצונך להצפין את העבודה, עליך לספק את הסיסמה הדרושה בלוח הבקרה.
  • העתקה מהירה: הדפס את מספר העותקים הדרוש של עבודה ולאחר מכן אחסן עותק ממנה בזיכרון המוצר כדי שתוכל להדפיס אותה שוב בהמשך.
  • עבודה מאוחסנת: אחסן עבודה במוצר ואפשר למשתמשים אחרים להדפיס את העבודה בכל עת. עבור מצב זה של אחסון עבודות, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות של הפוך לעבודה פרטית/מאובטחת. אם הקצית לעבודה מספר זיהוי אישי (PIN), המשתמש שידפיס את העבודה יהיה חייב לספק את ה-PIN הדרוש דרך לוח הבקרה. אם הצפנת את העבודה, המשתמש שידפיס את העבודה יהיה חייב לספק את הסיסמה הדרושה דרך לוח הבקרה.
  איור : הכרטיסייה אחסון עבודות
 5. כדי להשתמש בשם מותאם אישית של משתמש או עבודה, לחץ על הלחצן מותאם אישית והזן את שם המשתמש או את שם העבודה.
  אם שם זה כבר קיים עבור עבודה מאוחסנת אחרת, בחר באיזו אפשרות להשתמש:
  • השתמש בשם עבודה + [1-99]: לצירוף מספר ייחודי לסופו של שם העבודה.
  • החלף את הקובץ הקיים: להחלפת העבודה המאוחסנת הקיימת בעבודה החדשה.
  איור : הכרטיסייה אחסון עבודות
 6. לחץ על הלחצן אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך. בתיבת הדו-שיח הדפסה לחץ על הלחצן אישור כדי להדפיס את העבודה.
  איור : תיבת הדו-שיח הדפסה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏