תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Deskjet 3520 e-All-in-One series - תיאור לוח הבקרה של המוצר

  איור : איור - לוח הבקרה של ה-HP Deskjet 3520 e-All-in-One series
 1. 1 הקודם: לחזרה למסך הקודם.
 2. 2 ביטול: לעצירת הפעולה הנוכחית, שחזור הגדרות ברירת המחדל.
 3. 3 ‏הגדרות: לחצן תלוי הקשר המשתנה בהתאם לתוכן המוצג על-גבי המסך.
 4. 4 לחצן בחירה: השתמש בלחצן זה כדי לנווט בין תפריטים וכן לבחור מספר עותקים.
 5. 5 לחצן בחירה: השתמש בלחצן זה כדי לנווט בין תפריטים וכן לבחור מספר עותקים.
 6. 6 OK‏ (אישור): לאישור הבחירה הנוכחית.
 7. 7 לחצן ונורית מצב אלחוט: נורית דולקת בכחול מציינת כי החיבור האלחוטי פועל. לחץ על הלחצן להצגת מצב האלחוט ואפשרויות התפריט. לחץ ממושכות על הלחצן עד שהנורית תהבהב כדי להפעיל את מצב לחצן הגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi‏ (WPS).
 8. 8 לחצן ePrint: לחיצה על הלחצן תציג את תפריט 'שירותי אינטרנט' שבו ניתן להציג את כתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת ולקבוע הגדרות ePrint.
 9. 9 לחצן מופעל: להפעלה או כיבוי של המדפסת.

נוריות מצב

נורית מצב אלחוט

איור : איור - נורית מצב האלחוט
אופן פעולת הנורית
פתרון
כבויה
האלחוט כבוי. לחץ על לחצן אלחוט כדי לגשת לתפריט האלחוט בתצוגת המדפסת. השתמש בתפריט האלחוט כדי להפעיל את האלחוט.
הבהוב איטי
האלחוט מופעל אך אינו מחובר לרשת. אם לא ניתן ליצור חיבור, ודא שהמדפסת נמצאת בטווח של אות האלחוט.
מהבהבת במהירות
אירעה שגיאה באלחוט. עיין בהודעות על-גבי תצוגת המדפסת.
אור רציף
נוצר חיבור אלחוטי וכעת באפשרותך להדפיס.

נורית לחצן ההפעלה/כיבוי

אופן פעולת הנורית
פתרון
כבויה
המדפסת כבויה.
מהבהבת
מציין כי ההתקן נמצא במצב שינה. ההתקן נכנס למצב שינה באופן אוטומטי לאחר 5 דקות של חוסר פעילות.
מהבהבת במהירות
אירעה שגיאה. עיין בהודעות על-גבי תצוגת המדפסת.
מהבהבת ברציפות
המדפסת מבצעת הדפסה או העתקה.
דולקת
המדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה.

הגדרות אלחוט

לחץ על לחצן האלחוט להצגת מצב האלחוט ואפשרויות התפריט.
 • אם למדפסת יש חיבור פעיל לרשת אלחוטית, בתצוגת המדפסת יופיעו הכיתוב מחובר וכתובת ה-IP של המדפסת.
 • אם האלחוט מושבת (רדיו אלחוטי מושבת) והרשת האלחוטית אינה זמינה, מסך התצוגה יציג את הכיתוב אלחוט כבוי.
 • אם האלחוט מופעל (רדיו אלחוטי מופעל) ואין לך חיבור אלחוטי, מסך התצוגה יציג את הכיתוב מתחבר אם מתבצע תהליך חיבור, או לא מחובר.
באפשרותך להשתמש בתצוגת המדפסת כדי לאחזר מידע אודות הרשת האלחוטית שלך, להפעיל ולכבות את האלחוט ועוד.
‎כיצד ניתן לבצע‏?
הנחיות
הדפסת דף תצורת רשת.
דף תצורת הרשת יציג את מצב הרשת, שם המארח, שם הרשת ועוד.
הדפסת דוח בדיקה של הרשת האלחוטית.
דוח הבדיקה של הרשת האלחוטית יציג את תוצאות האבחון של מצב הרשת האלחוטית, עוצמת אות האלחוט, רשתות מזוהות ועוד.
שחזור הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.
הפעלה או כיבוי של האלחוט.

טפסים מהירים

השתמש בתפריט טפסים מהירים להדפסת טפסים מהירים, לוחות שנה ומשחקים.
כדי להדפיס טפסים מהירים
 1. ממסך דף הבית בלוח הבקרה, בחר טפסים מהירים.
  הערה:
  אם האפשרות טפסים מהירים אינה מופיעה בתפריט תצוגת המדפסת, לחץ על לחצן הקודם עד שהאפשרות טפסים מהירים תופיע.
 2. לחץ על הלחצנים בחירה ובחירה כדי לבחור הטפסים המהירים שלי, לוח שנה שבועי או רשימת פעולות לביצוע. לאחר מכן לחץ על OK.
 3. לאחר שבחרת את סוג הפריט שברצונך להדפיס, בחר את מספר העותקים ולאחר מכן לחץ OK‏.

כיבוי אוטומטי

הכיבוי האוטומטי מופעל באופן אוטומטי כברירת מחדל בעת הפעלת המדפסת. כשהכיבוי האוטומטי מופעל, המדפסת נכבית באופן אוטומטי לאחר שעתיים של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכת האנרגיה. הכיבוי האוטומטי מושבת באופן אוטומטי כאשר המדפסת יוצרת חיבור לרשת אלחוטית או לרשת אתרנט (אם נתמך). באפשרותך לשנות את הגדרת הכיבוי האוטומטי מלוח הבקרה. לאחר ששינית את ההגדרה, ההגדרה נשמרת במדפסת. הכיבוי האוטומטי מכבה את המדפסת לחלוטין, כך שעליך להשתמש בלחצן ההפעלה כדי לחזור ולהפעיל את המדפסת.
לשינוי הגדרת הכיבוי האוטומטי
הערה:
אם אתה מדפיס בחיבור לרשת אלחוטית או לרשת אתרנט, על הכיבוי האוטומטי להיות מושבת כדי להבטיח שעבודות ההדפסה לא יאבדו. גם כשהכיבוי האוטומטי מושבת, המדפסת נכנסת למצב 'שינה' לאחר 5 דקות של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכת האנרגיה.
 1. ממסך דף הבית בלוח הבקרה, המציג את האפשרויות העתקה, סריקה וטפסים מהירים, בחר הגדרות העתקה.
  הערה:
  אם אינך רואה את מסך דף הבית, לחץ על לחצן הקודם עד שיופיע.
 2. מתפריט הגדרות העתקה בתצוגת המדפסת, בחר העדפות.
 3. מתפריט העדפות, בחר כיבוי אוטומטי.
 4. מתפריט כיבוי אוטומטי בחר מופעל או כבוי, ולאחר מכן לחץ המשך כדי לאשר את ההגדרה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏