ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro 400 M401 - משימות הדפסה נוספות (Windows)

ביטול עבודת הדפסה (Windows)
 1. כאשר עבודת ההדפסה בעיצומה, ניתן לבטל אותה על-ידי לחיצה על הלחצן בטל בלוח הבקרה של המוצר.
    הערה:
  לחיצה על הלחצן בטל מנקה את העבודה שהמוצר מעבד כעת. כאשר פועל יותר מתהליך אחד, לחיצה על הלחצן בטל מנקה את התהליך המופיע כעת בלוח הבקרה של המוצר.
 2. ניתן לבטל עבודת הדפסה גם מתוך תוכנית או מתור הדפסה.
  • מתוך תוכנית: בדרך כלל, מוצגת על מסך המחשב לזמן קצר תיבת דו-שיח שמאפשרת לבטל את עבודת ההדפסה.
  • תור ההדפסה של Windows: אם עבודת הדפסה כלשהי ממתינה בתור הדפסה (בזיכרון המחשב) או בתוכנית הדפסה ברקע, מחק עבודת הדפסה זו.
   • Windows XP‏, Windows Server 2003 או Windows Server 2008: לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן על מדפסות ופקסים. לחץ פעמיים על סמל המוצר כדי לפתוח את החלון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על ביטול.
   • Windows Vista: לחץ על התחל, על לוח הבקרה ולאחר מכן, תחת חומרה וקול, לחץ על מדפסת. לחץ פעמיים על סמל המוצר כדי לפתוח את החלון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על ביטול.
   • Windows 7: לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות. לחץ פעמיים על סמל המוצר כדי לפתוח את החלון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על ביטול.
בחירת גודל הנייר (Windows)
 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.
 3. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.
 4. בחר את הגודל הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת גודל הנייר.
בחירת גודל נייר מותאם אישית (Windows)
 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.
 3. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.
 4. לחץ על הלחצן מותאם אישית.
 5. הקלד שם לגודל המותאם אישית וציין את המידות.
  • הרוחב הוא הקצה הקצר של הנייר.
  • האורך הוא הקצה הארוך של הנייר.
    הערה:
  יש לטעון תמיד את הנייר עם הצלע הקצרה (הרוחב) קדימה.
 6. לחץ על הלחצן שמור ולאחר מכן לחץ על הלחצן סגור.
הדפסת סימני מים (Windows)
 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המוצר ולחץ על הלחצן מאפיינים או על העדפות.
 3. לחץ על הכרטיסייה אפקטים.
 4. בחר סימן מים מתוך הרשימה הנפתחת סימני מים.
  כדי להוסיף סימן מים חדש לרשימה, לחץ על הלחצן עריכה. ציין הגדרות לסימן המים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. כדי להדפיס את סימן המים בדף הראשון בלבד, סמן את התיבה עמוד ראשון בלבד. אם לא תעשה כן, סימן המים יודפס על כל עמוד.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏