תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro 400 M425 - רשימת פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות

בצע את הפעולות שלהלן בניסיון לפתור בעיה כלשהי במוצר.

שלב 1: ודא שהמוצר מותקן כהלכה

 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המוצר או כדי להשבית את המצב 'כיבוי אוטומטי'.
 2. בדוק את החיבורים של כבל החשמל‏.
 3. ודא שהמתח החשמלי תואם את הגדרת המתח של המוצר (דרישות המתח מופיעות במדבקה שעל גב המוצר). אם אתה משתמש בלוח שקעים והמתח שלו מתאים למפרט, חבר את המוצר ישירות לשקע חשמל בקיר. אם המוצר מחובר לשקע חשמל בקיר, נסה להשתמש בשקע אחר.
 4. אם פעולות אלה לא מאחזרות את המתח, פנה לשירות הלקוחות של HP.

שלב 2: בדיקת הכבלים או החיבור האלחוטי

 1. בדוק את חיבור הכבל בין המוצר והמחשב. ודא שהחיבור מאובטח.
 2. אם ניתן‏, ודא שהכבל עצמו אינו פגום באמצעות השימוש בכבל אחר‏.
 3. אם המוצר מחובר לרשת, בדוק את הפריטים הבאים:
  • בדוק את הנורית הסמוכה לחיבור לרשת במוצר. אם הרשת פעילה, הנורית תהיה ירוקה.
  • הקפד להשתמש בכבל רשת ולא בחוט טלפון לצורך התחברות לרשת.
  • ודא שנתב הרשת, הרכזת או המתג פועלים ושפעולתם תקינה.
  • אם המחשב או המוצר מחוברים לרשת אלחוטית, ייתכן שעיכוב עבודות ההדפסה נובע מאיכות אות נמוכה או מהפרעות.
 4. אם אתה משתמש במערכת חומת אש אישית במחשב, ייתכן שהיא חוסמת את התקשורת עם המוצר. נסה להשבית את חומת האש באופן זמני כדי לברר אם היא המקור לבעיה.

שלב 3: בדיקה אם יש הודעות שגיאה בלוח הבקרה

לוח הבקרה אמור להציג מצב מוכן. אם מופיעה הודעת שגיאה, תקן את השגיאה.

שלב 4: בדיקת הנייר

 1. ודא שהנייר שבו אתה משתמש עונה על המפרטים.
 2. ודא שהנייר טעון כהלכה במגש ההזנה.

שלב 5: בדיקת התוכנה

 1. ודא שתוכנת המוצר מותקנת כהלכה.
 2. ודא שהתקנת את מנהל ההדפסה של מוצר זה. בדוק את התוכנית כדי לוודא שאתה משתמש במנהל ההדפסה של מוצר זה.

שלב 6: בדיקת פונקציות ההדפסה

 1. להדפיס דף תצורה.
 2. אם הדף לא מודפס, ודא שמגש ההזנה מכיל נייר.
 3. אם הדף נתקע במוצר, שחרר את החסימה.

שלב 7: בדיקת פונקציות ההעתקה

 1. הנח את דף התצורה על משטח הלכידה ובצע העתקה.
 2. אם איכות ההדפסה של עמודי העותקים אינה הולמת, נקה את המכסה של עדשת המצלמה באמצעות מטלית רכה או ספוג שהורטבו בחומר לניקוי זכוכית שאינו גורם לשריטות.
    שים לב:
  אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, אצטון, בנזין, אמוניה, כוהל אתילי או פחמן טטראכלוריד על כל חלק שהוא במוצר; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הלכידה. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למוצר.

שלב 8: בדיקת מחסנית הטונר

הדפס דף סטטוס חומרים מתכלים ובדוק מהו אורך החיים הנותר המשוער של מחסנית הטונר.

שלב 9: ניסיון לשלוח את עבודת ההדפסה ממחשב

 1. נסה להדפיס את העבודה ממחשב אחר שבו מותקנת תוכנת המוצר.
 2. בדוק את חיבור ה-USB או את חיבור כבל הרשת. כוון את המוצר ליציאה הנכונה, או התקן מחדש את התוכנה תוך כדי בחירת סוג החיבור שבו אתה משתמש.
 3. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, ודא שהגדרות ההדפסה נכונות עבור חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.

שלב 10: בדיקה כי המוצר מחובר לרשת.

עבור מוצרים המחוברים לרשת, פתח דפדפן אינטרנט, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר (המופיעה בדף התצורה שהדפסת קודם לכן) בתיבת הכתובת ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP. אם שרת האינטרנט המשובץ של HP לא נפתח, התקן מחדש את המוצר ברשת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏