תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro 400 M425 - מאפייני האבטחה של המוצר

המוצר תומך בתקני אבטחה ובפרוטוקולים מומלצים המסייעים לך לשמור על אבטחת המוצר, להגן על מידע קריטי ברשת ולפשט את תהליך הפיקוח על המוצר ותחזוקתו.
לקבלת מידע מפורט על פתרונות HP לאבטחת הדמיה והדפסה, בקר באתר האינטרנט www.hp.com/go/secureprinting. אתר זה מספק קישורים לסקירות טכניות ולמסמכי שאלות נפוצות אודות תכונות אבטחה.

נעילת המוצר

 1. באפשרותך לחבר כבל אבטחה לחריץ בגב המוצר.
  איור : חריץ אבטחה

הגדרה או שינוי של סיסמת המוצר

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP כדי להגדיר סיסמה או להחליף סיסמה קיימת למוצר ברשת.
 1. במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן רשת כדי לאתר את כתובת ה-IP של המוצר.
 2. כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP, הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט.
  הערה:
  תוכל לגשת אל שרת האינטרנט המשובץ של HP גם דרך HP Device Toolbox ל-Windows או תוכנית השירות של HP ל-Mac OS X.
 3. לחץ על הכרטיסייה Settings (הגדרות) ולחץ על הקישור Security (אבטחה).
  הערה:
  אם הסיסמה הוגדרה כבר קודם לכן, תתבקש להקליד אותה. הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הלחצן Apply (החל).
 4. הקלד את הסיסמה החדשה בתיבה New Password (סיסמה חדשה) ובתיבה Verify Password (בדוק סיסמה).
 5. בחלק התחתון של החלון, לחץ על הלחצן Apply (החל) כדי לשמור את הסיסמה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏