ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP - העתקה במצב טיוטה

העתקה במצב טיוטה
השימוש במצב טיוטה עשוי להביא לחיסכון בטונר ובעלויות ההדפסה לכל דף. עם זאת, מצב הטיוטה גם עשוי לפגום באיכות ההדפסה.
HP לא ממליצה על שימוש תמידי במצב טיוטה. שימוש קבוע במצב טיוטה עלול ליצור מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה נפגמת ואינה קבילה עוד, שקול להחליף את מחסנית הטונר.
  1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.
    איור : מזין המסמכים
  2. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן העתק.
  3. גע בלחצן הגדרות.
  4. גלול אל הלחצן מצב טיוטה וגע בו.
  5. גע בלחצן מופעל.
  6. גע בלחצן Start Copy‏ (התחל העתקה) כדי להתחיל להעתיק.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏