תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro 400 M425 - טעינת מגשי ההזנה

טען את מגש 1

 1. פתח את מגש 1 ומשוך את מאריך המגש.
 2. עבור נייר ארוף, פתח את מאריך המגש כדי שיעזור להחזיק את הנייר במגש.
  איור : פתח את מגש 1 ופתח את המאריך
 3. הנח את ערמת הנייר במגש 1 והסט את מכווני הנייר כך שיוצמדו לגיליונות.
  איור : טען נייר במגש 1
 4. הכנס את ערמת הנייר למגש, עד שתיעצר.

טען את מגש 2

 1. משוך את המגש אל מחוץ למוצר.
  איור : פתיחת מגש 2
 2. הזז את מכווני האורך והרוחב של הנייר על-ידי דחיפת הלשוניות הכחולות כלפי חוץ.
  איור : פתח את מכווני הנייר
 3. כדי לטעון נייר בגודל Legal, הארך את המגש על-ידי לחיצה על לחצן השחרור שבגב המגש כלפי פנים ומשיכת גב המגש כלפי חוץ.
  הערה:
  כאשר במגש הוטען נייר בגודל Legal, הוא בולט מחלקו האחורי של המוצר למרחק של70 מ"מבקירוב.
  איור : טען נייר בגודל Legal
 4. הנח את הנייר במגש והקפד שיהיה שטוח בכל ארבע הפינות. החלק את מכווני האורך והרוחב כך שייצמדו לערימת הנייר.
  איור : הנח נייר במגש.
 5. דחוף כלפי מטה את הנייר כדי לוודא שערימת הנייר נמצאת מתחת ללשוניות גבול הנייר בצד ימין ובחלקו האחורי של המגש.
  איור : ודא שהנייר נמצא מתחת ללשוניות המגש
 6. החלק את המגש לתוך המוצר.
  איור : החלק את המגש לתוך המוצר

טען את מגש 3 האופציונלי

 1. משוך את המגש אל מחוץ למוצר.
  איור : פתח את מגש 3
 2. הזז את מכווני האורך והרוחב של הנייר על-ידי דחיפת הלשוניות הכחולות כלפי חוץ.
  איור : כוונן את המכוונים של מגש 3
 3. כדי לטעון נייר בגודל Legal, הארך את המגש על-ידי לחיצה על לחצן השחרור שבגב המגש כלפי פנים ומשיכת גב המגש כלפי חוץ.
  הערה:
  כאשר במגש הוטען נייר בגודל Legal, הוא בולט מחלקו האחורי של המוצר למרחק של70 מ"מבקירוב.
  איור : טען נייר בגודל Legal
 4. הנח את הנייר במגש והקפד שיהיה שטוח בכל ארבע הפינות. החלק את מכווני האורך והרוחב כך שייצמדו לערימת הנייר.
  איור : טען נייר במגש 3
 5. דחוף כלפי מטה את הנייר כדי לוודא שערימת הנייר נמצאת מתחת ללשוניות גבול הנייר בחלקו האחורי של המגש.
  איור : מכווני גובה הנייר במגש 3
 6. החלק את המגש לתוך המוצר.
  איור : סגור את מגש 3


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏