תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - קביעת הגדרות רשת IP ב-Windows

הצגה או שינוי של הגדרות הרשת

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ כדי להציג או לשנות את הגדרות התצורה של פרוטוקול IP.
 1. הדפס דף תצורה ואתר את כתובת ה-IP.
  • אם אתה משתמש בפרוטוקול IPv4, כתובת ה-IP כוללת רק ספרות. היא מופיעה בתבנית הבאה:
   xxx.xxx.xxx.xxx
  • אם אתה משתמש בפרוטוקול IPv6, כתובת ה-IP היא שילוב הקסדצימלי של אותיות וספרות. התבנית דומה לתבנית הבאה:
   xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx
 2. פתח את שרת האינטרנט המשובץ על-ידי הקלדת כתובת ה-IP‏ ‎(IPv4)‎ של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט. עבור IPV6, השתמש בפרוטוקול שקבע דפדפן האינטרנט לצורך הזנת כתובות IPV6.
 3. לקבלת פרטי הרשת, לחץ על הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת). באפשרותך לשנות את ההגדרות לפי הצורך.

הגדרה או שינוי של סיסמת המוצר

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP לקביעת סיסמה או לשינוי סיסמה קיימת של מוצר ברשת.
 1. הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט. לחץ על הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) ולחץ על הקישור Security (אבטחה).
  הערה:
  אם הסיסמה הוגדרה כבר קודם לכן, תתבקש להקליד אותה. הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הלחצן Apply (החל).
 2. הקלד את הסיסמה החדשה בתיבה New Password (סיסמה חדשה) ובתיבה Verify Password (בדוק סיסמה).
 3. בחלק התחתון של החלון, לחץ על הלחצן Apply (החל) כדי לשמור את הסיסמה.

הגדרה ידנית של פרמטרי TCP/IP IPv4 מלוח הבקרה

היעזר בתפריטי לוח הבקרה כדי להגדיר ידנית כתובת IPv4, מסיכת רשת משנה ושער שיהווה ברירת מחדל.
 1. גע בלחצן הגדרה .
 2. גלול אל התפריט 'הגדרות רשת' וגע בו.
 3. גע בתפריט תצורת TCP/IP ולאחר מכן גע בלחצן ידני.
 4. השתמש בלוח המקשים הנומרי להזנת כתובת ה-IP וגע בלחצן אישור. גע בלחצן כן כדי לאשר.
 5. השתמש בלוח המקשים הנומרי להזנת מסיכת רשת המשנה וגע בלחצן אישור. גע בלחצן כן כדי לאשר.
 6. השתמש בלוח המקשים הנומרי להזנת שער ברירת המחדל וגע בלחצן אישור. גע בלחצן כן כדי לאשר.

מהירות ההתקשרות והגדרות הדפסה דו-צדדית

הערה:
מידע זה מתייחס לרשתות Ethernet בלבד. הוא אינו רלוונטי לרשתות אלחוטיות.
מהירות הקישור ומצב התקשורת של שרת ההדפסה חייבים להיות תואמים לרכזת הרשת. לקבלת מצבים נוספים, השאר את המוצר במצב אוטומטי. שינויים שגויים בהגדרות מהירות הקישור וההדפסה הדו-צדדית עלולים למנוע מהמוצר קיום תקשורת עם התקנים אחרים ברשת. אם מתעורר הצורך בביצוע שינויים, השתמש בלוח הבקרה של המוצר.
הערה:
ההגדרה חייבת להיות תואמת למוצר הרשת שאליו אתה מתחבר (רכזת רשת, מתג, שער, נתב או מחשב).
הערה:
ביצוע שינויים בהגדרות אלה גורם לכיבוי ולהפעלה של המוצר. את השינויים יש לבצע רק כאשר המוצר במצב סרק.
 1. גע בלחצן הגדרה .
 2. גלול אל התפריט 'הגדרות רשת' וגע בו.
 3. גע בתפריט מהירות קישור.
 4. בחר באחת מהאפשרויות הבאות.
  הגדרה
  תיאור
  אוטומטי
  שרת ההדפסה מגדיר את עצמו באופן אוטומטי למהירות ההתקשרות הגבוהה ביותר ולמצב התקשורת המהיר ביותר המותרים ברשת.
  10T חצי
  פעולה במהירות של 10 מגה-בתים לשנייה (Mbps), חצי-דופלקס
  10T מלא
  פעולה במהירות של ‏‎10 Mbps, דופלקס מלא
  100TX חצי
  פעולה במהירות ‎100 Mbps, חצי דופלקס
  100TX מלא
  פעולה במהירות של ‎100 Mbps, דופלקס מלא
 5. גע בלחצן אישור. המוצר יכבה ולאחר מכן יופעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏