תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - פתרון בעיות ברשת האלחוטית

קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע

 • המוצר והנתב האלחוטי פועלים ומחוברים לאספקת חשמל. ודא גם שהרדיו האלחוטי במוצר פועל.
 • מזהה ערכת השירותים (SSID) נכון. הדפס דף תצורה כדי לברר מהו ה-SSID. אם אינך בטוח שה-SSID נכון, הפעל שוב את הגדרות האלחוט.
 • ברשתות מאובטחות, ודא שפרטי האבטחה נכונים. אם פרטי האבטחה שגויים, הפעל שוב את הגדרות האלחוט.
 • אם הרשת האלחוטית פועלת כראוי, נסה לגשת למחשבים אחרים ברשת. אם קיימת ברשת גישה לאינטרנט, נסה להתחבר לרשת דרך חיבור אלחוטי.
 • שיטת ההצפנה (AES או TKIP) זהה עבור המוצר ועבור נקודת הגישה האלחוטית (ברשתות שמשתמשות באבטחת WPA).
 • המוצר נמצא בטווח הקליטה של הרשת האלחוטית. במרבית הרשתות, על המוצר להימצא בטווח של עד 30 מטרמנקודת הגישה האלחוטית (הנתב האלחוטי).
 • אין מכשולים שחוסמים את האות האלחוטי. הסר עצמים מתכתיים גדולים שממוקמים בין נקודת הגישה לבין המוצר. ודא שאין מוטות, קירות או עמודי תמיכה שמכילים מתכת או בטון המפרידים בין המוצר לבין נקודת הגישה.
 • המוצר ממוקם רחוק ממכשירים אלקטרוניים שעלולים לגרום להפרעות לאות האלחוטי. מכשירים רבים עלולים לגרום להפרעות לאות האלחוטי, כולל מנועים, טלפונים אלחוטיים, מצלמות אבטחה, רשתות אלחוטיות אחרות והתקני Bluetooth מסוימים.
 • מנהל המדפסת הותקן במחשב.
 • בחרת ביציאת המדפסת הנכונה.
 • המחשב והמוצר מתחברים לאותה רשת אלחוטית.

בלוח הבקרה מוצגת ההודעה הבאה: המאפיין האלחוטי של המוצר כבוי

 1. גע בלחצן תפריט האלחוט.
 2. גע בלחצן הפעל/כבה תקשורת אלחוטית ולאחר מכן גע בלחצן מופעל.

המוצר לא מדפיס לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטית

 1. ודא שהמוצר פועל ונמצא במצב מוכן.
 2. ודא שאתה מתחבר לרשת האלחוטית הנכונה.
 3. ודא שהרשת האלחוטית פועלת באופן תקין.
  1. פתח את התפריט 'הגדרות רשת' ולאחר מכן פתח את הפריט תפריט האלחוט.
  2. בחר בפריט הפעל בדיקת רשת כדי לבדוק את הרשת האלחוטית. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.
 4. ודא שנבחרו היציאה או המוצר הנכונים.
  1. ברשימת המחשבים במחשב, לחץ בעזרת לחצן העכבר הימני על שם המוצר, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן פתח את הכרטיסייה יציאות.
  2. ודא שהתיבה לצד יציאת מדפסת וירטואלית עבור USB מסומנת.
 5. ודא שהמחשב פועל באופן תקין. במקרה הצורך, הפעל מחדש את המחשב.

המוצר לא מדפיס ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר.

 1. עדכן את חומת האש בעדכון החדש ביותר הקיים של היצרן.
 2. אם תוכניות מסוימות מבקשות גישה לחומת אש בעת התקנת המוצר או בעת הניסיון להדפיס, הקפד לאפשר לתוכניות לפעול.
 3. השבת את חומת האש באופן זמני ולאחר מכן התקן את המוצר האלחוטי במחשב. כשתסיים להתקין את הקישוריות האלחוטית, הפעל את חומת האש.

החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזזת הנתב האלחוטי או המוצר

ודא שהנתב או המוצר מתחברים לרשת אליה מחובר המחשב.
 1. פתח את התפריט דוחות ובחר בפריט דוח תצורה כדי להדפיס את הדוח.
 2. השווה את מזהה ערכת השירותים (SSID) שבדוח התצורה ל-SSID בתצורת המדפסת של המחשב.
 3. אם מזהי ה-SSID אינם זהים, ההתקנים לא מתחברים לאותה רשת. הגדר מחדש את הגדרות האלחוט של המוצר.

אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למוצר האלחוטי

 1. ודא שהמחשבים הנוספים נמצאים בטווח הקליטה ‫האלחוטית ושאין מכשולים שחוסמים את האות. במרבית הרשתות, טווח הקליטה האלחוטית נמצא במרחק של עד 30 מטרמנקודת הגישה האלחוטית.
 2. ודא שהמוצר פועל ונמצא במצב מוכן.
 3. השבת את חומות האש של יצרנים אחרים המותקנות במחשב.
 4. ודא שהרשת האלחוטית פועלת באופן תקין.
  1. בלוח הבקרה של המוצר, פתח את התפריט 'הגדרות רשת' ולאחר מכן פתח את הפריט תפריט האלחוט.
  2. בחר בפריט הפעל בדיקת רשת כדי לבדוק את הרשת האלחוטית. המוצר ידפיס דוח של התוצאות.
 5. ודא שנבחרו היציאה או המוצר הנכונים.
  1. ברשימת המחשבים במחשב, לחץ בעזרת לחצן העכבר הימני על שם המוצר, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן פתח את הכרטיסייה יציאות.
  2. לחץ על הלחצן קביעת תצורה של יציאה כדי לוודא שכתובת ה-IP תואמת לכתובת IP המופיעה בדוח 'הפעל בדיקת רשת'.
 6. ודא שהמחשב פועל באופן תקין. במקרה הצורך, הפעל מחדש את המחשב.

התקשורת של המוצר האלחוטי מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN

 • בדרך כלל לא ניתן להתחבר בו-זמנית לרשת VPN ולרשתות אחרות.

הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות

 • ודא שהנתב האלחוטי פועל ומחובר לאספקת חשמל.
 • ייתכן שהרשת נסתרת. אולם ניתן בכל זאת להתחבר לרשת נסתרת.

הרשת האלחוטית לא פועלת

 1. כדי לברר אם התקשורת ברשת התנתקה, נסה לחבר התקנים אחרים לרשת.
 2. בדוק את התקשורת ברשת באמצעות פעולת ping לרשת.
  1. פתח שורת פקודה במחשב שלך. ב-Windows, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה ולאחר מכן הקלד cmd.
  2. הקלד ping ולאחר מכן הקלד את מזהה ערכת השירותים (SSID) של הרשת.
  3. אם החלון מציג זמני מעבר הלוך ושוב, הרשת פועלת.
 3. ודא שהנתב או המוצר מתחברים לרשת אליה מחובר המחשב.
  1. פתח את התפריט דוחות ובחר בפריט דוח תצורה כדי להדפיס את הדוח.
  2. השווה את מזהה ערכת השירותים (SSID) שבדוח התצורה ל-SSID בתצורת המדפסת של המחשב.
  3. אם מזהי ה-SSID אינם זהים, ההתקנים לא מתחברים לאותה רשת. הגדר מחדש את הגדרות האלחוט של המוצר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏