ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - הנייר לא מוזן כהלכה או שהוא נתקע

המוצר לא אוסף נייר
אם המוצר לא אוסף נייר מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.
 1. פתח את המוצר והסר גיליונות נייר תקועים.
 2. טען את המגש בגודל הנייר המתאים לעבודה.
 3. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. ישר את מכווני הנייר כדי להתאימם לסימוני גודל הנייר שבתחתית המגש.
 4. בדוק בלוח הבקרה של המוצר אם המוצר ממתין לאישורך להזין את הנייר באופן ידני. טען נייר והמשך.
המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים
אם המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.
 1. הוצא את ערימת הנייר מהמגש וכופף אותה, סובב אותה ב-180 מעלות והפוך אותה. אל תנסה להפריד בין הדפים בנפנוף. החזר את ערימת הנייר למגש.
 2. השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט של HP למוצר זה.
 3. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום. במקרה הצורך, השתמש בנייר מחבילה אחרת.
 4. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה. אם כן, הוצא את כל חבילת הנייר מהמגש, ישר את הערימה ולאחר מכן החזר חלק מהנייר למגש.
 5. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. ישר את מכווני הנייר כדי להתאימם לסימוני גודל הנייר שבתחתית המגש.
מניעת חסימות נייר
נסה את הפתרונות הבאים להקטנת מספר חסימות הנייר.
 1. השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט של HP למוצר זה.
 2. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום. במקרה הצורך, השתמש בנייר מחבילה אחרת.
 3. השתמש בנייר שלא נעשה בו כבר שימוש במדפסת או במכונת צילום.
 4. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה. אם כן, הוצא את כל חבילת הנייר מהמגש, ישר את הערימה ולאחר מכן החזר חלק מהנייר למגש.
 5. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. כוון את מכווני הנייר כך שייגעו בערימת הנייר מבלי לכופף אותה.
 6. ודא שהמגש הוכנס במלואו למקומו במוצר.
 7. אם אתה מדפיס על נייר כבד, נייר עם תבליט, או נייר מחורר, השתמש במאפיין ההזנה הידנית והזן את כל גיליון בנפרד.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏